Cập nhật chính sách tiền lương 2021 đối với người lao động tại DN

Ngày 21/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung Ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động doanh nghiệp. Bài viết ngày hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ Cập nhật chính sách tiền lương 2021 đối với người lao động tại doanh nghiệp (nghị quyết 27).

chính sách tiền lương 2021
Cập nhật chính sách tiền lương 2021 đối với người lao động tại DN

TẢI VỀ :Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 về cải cách tiền lương với cán bộ, công chức

1. Xây dựng bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ

Điểm quan trọng nhất trong nội dung cải cách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tại Nghị quyết 27 là xây dựng, ban hành ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, thay thế cho bảng lương hiện nay. Tuy nhiên, vẫn phải bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Hiện nay, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo mức lương cơ sở x hệ số. Từ năm 2021, cả mức lương cơ sở và hệ số lương bị bãi bỏ. Bảng lương mới sẽ là mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.

Cũng theo Nghị quyết 27, lương cơ bản sẽ chiếm 70% quỹ tiền lương và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30%.

2. Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được cải thiện từ năm 2021

Theo đó, tại Mục 3.1.c Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW có nội dung bãi bỏ mức lương cơ sở và áp dụng mức lương cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức; mức lương cụ thể này sẽ được tính căn cứ theo vị trí việc làm của từng đối tượng.

Đồng thời, Nghị quyết 27-NQ/TW còn đưa ra lộ trình tăng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021 đến năm 2030, trong thời gian này có những thay đổi về tiền lương như sau:

– Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

– Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

– Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

– Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 sẽ không còn dựa trên mức lương cơ sở, mà lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tính căn cứ theo nhiều yếu tố trong đó có yếu tố là mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp cho cán bộ công chức viên chức cải thiện được tiền lương, thu nhập so với mức hiện nay.

3. Bãi bỏ, gộp hàng loạt phụ cấp, trợ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức

– Gộp các loại phụ cấp như phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn;

– Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Trên đây là một số Cập nhật chính sách tiền lương 2021 đối với người lao động tại doanh nghiệp theo nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/05/2018. Hãy đến Việt Hưng để tham gia các khoá học kế toán online uy tín tại Trung tâm! 

 

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...