Dòng chữ ‘Pay ment: No payment’ trên hóa đơn thương mại có hợp lệ khi khai báo hải quan không?

Hóa đơn thương mại | Trong việc mua bán hàng quốc tế, hóa đơn thương mại được biết đến là chứng từ rất quan trọng không chỉ thể hiện số tiền giao dịch giữa 02 bên mà còn nêu rõ những thông tin về hàng hóa, phương thức vận chuyển,… Một số bạn và đơn vị doanh nghiệp thắc mắc về việc hóa đơn thương mại có dòng chữ “pay ment : No pay ment” thì có được xem là hợp lệ khi khai báo hải quan không? Để có thể trả lời cho câu hỏi này các bạn hãy xem qua bài viết của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng để biết rõ hơn nhé.

1. Tìm hiểu về hóa đơn thương mại

1.1 Hóa đơn thương mại là gì?

Hóa đơn thương mại được biết là chứng từ thương mại được phát hành từ người bán dành cho người mua hàng để có thể nhận được khoản tiền nào đó mà người mua hàng hay dịch vụ cần có nghĩa vụ phải thanh toán cho bên bán hàng đúng theo các điều kiện cụ thể. Và thông thường hóa đơn thương mại do chính nhà phát hành sản xuất.

1.2 Hóa đơn thương mại có ý nghĩa gì trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa?

Invoice hay là hóa đơn thương mại chính là chứng từ đặc biệt quan trọng khi doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu, điều này được thể hiện qua:

– Invoice là chứng từ không thể nào thiếu trong việc giao hàng hóa.

– Hóa đơn thương mại là một trong những chứng từ rất quan trọng dùng để xác lập thanh toán với khách hàng đối tác.

– Invoice là căn cứ rất quan trọng dùng để xác định giá trị về hải quan, hàng hóa để tính thuế nhập khẩu.

* LƯU Ý: Bạn cũng cần nhớ Invoice không phải là chứng từ về sở hữu hàng hóa, ngoại trừ khi có các chứng từ đính kèm chứng minh hàng hóa từ người mua. Số lượng bản sao về hóa đơn (gồm bản chính và bản sao) rất cần thiết để thực hiện việc giao hàng, phải được người mua đồng ý

hóa đơn thương mại 3
Dòng chữ ‘Pay ment: No payment’

Hóa đơn thương mại sẽ được phát hành thành 1 bản gốc và 2 bản sao (các nước cũng không hạn chế về số lượng bản chính). Điều này rất cần thiết trrong quy trình nhập khẩu dùng để khai báo hải quan đúng theo quan theo yêu cầu người mua.

2. Hóa đơn thương mại có bị Cơ quan hải quan kiểm tra hay không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 15 Thông tư 38/2018/TT – BTC hóa đơn thương mại sẽ bị Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra:

Điều 15: Kiểm tra về nội dung ở trên các chứng từ chứng nhận về xuất xứ hàng hóa

– Đối với hóa đơn thương mại được phát hành từ bên thứ 3, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra ở trên chứng từ chứng nhận về việc xuất xứ hàng hóa những thông tin: tên, nước, nhóm nước, hay là vùng lãnh thổ của đơn vị phát hành hóa đơn bên thứ 03, thông tin hóa đơn bên thứ 03 đúng theo quy định tại Hiệp định thương mại tự do Việt Nam là thành viên

– Với các trường hợp khác biệt nhỏ không có sự ảnh hưởng tính hợp lệ chứng từ chứng nhận về xuất xứ hàng hóa.

Cơ quan hải quan cũng chấp nhận các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với trường hợp có sự sai sót nhỏ hay là khác biệt về nội dung khai ở chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với những chứng từ khác thuộc bộ hồ sơ hải quan nếu như có những sai sót, khác biệt và vẫn phù hợp với thực tế nhập khẩu, bao gồm:

+ Lỗi về chính tả hay đánh máy nhưng vẫn không làm thay đổi nội dung khai ở trên các chứng từ chứng nhận về xuất xứ hàng hóa

+ Khác biệt về cách đánh dấu ở những ô C/O: đánh bằng dấu x; đánh dấu bằng tay hay là bằng máy

+ Khác biệt nhỏ ở các chữ ký trên chứng từ chứng nhận về việc xuất xứ hàng hóa và cả chữ ký mẫu

+ Khác biệt về đơn vị đo lường ở chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, những chứng từ khác thuộc theo hồ sơ hải quan (tờ khai hải quan, vận tải đơn, hóa đơn)

+ Sự khác biệt ở khổ giấy C/O nộp lên Cơ quan hải quan so với tờ mẫu C/O đúng theo quy định

+ Những khác biệt nhỏ ở thỏa thuận tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam hiện là thành viên được Tổng cục Hải quan thông báo

XEM THÊM:

3 trường hợp xuất hóa đơn giảm giá hàng bán chiết khấu thương mại

Cách lập hóa đơn bán hàng thông thường theo NĐ 44/2023/NĐ-CP

3. Hóa đơn thương mại có được phép dùng làm giấy chứng nhận xuất xứ Form E hay không?

Căn cứ theo Điều 33 Thông tư 12/2019/TT – BTC hóa đơn thương mại được phép dùng làm giấy chứng nhận xuất xứ Form E (C/O đúng theo mẫu E) quy định như sau:

Điều 33 Hóa đơn phát hành do bên thứ 03:

Cơ quan hải quan của Nước thành viên nhập khẩu chấp nhận C/O mẫu E với trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành từ một công ty có trụ sở được đặt tại một nước thứ ba hay bởi nhà xuất khẩu của nước thành viên ACFTA đại diện cho đơn vị đó, tất nhiên phải đáp ứng được các quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa ở ACFTA. Hóa đơn do bên thứ 03 phát hành cũng có thể là hóa đơn của nước thành viên ACFTA hay là một nước không phải là nước thành viên ACFTA. Số hóa đơn đầu tiên hay là số hóa đơn bên thứ ba sẽ được khai báo vào ô số 10 của C/O mẫu E. Và nhà xuất khẩu, người nhận hàng phải có trụ sở được đặt tại nước thành viên ACFTA và hóa đơn của bên thứ ba phải được đính kèm theo C/O mẫu E khu xuất trình lên Cơ quan hải quan của nước thành viên nhập khẩu

4. Vậy hóa đơn thương mại có ghi dòng chữ “Pay ment: No payment” có được xem là hợp lệ khi khai báo lên cơ quan hải quan hay không?

Công ty có mở tờ khai loại hình H11, hàng không thanh toán. Tôi xin hỏi trên Invoice tôi có để dòng chữ “Payment: No payment” thì có được tính là invoice hợp lệ để khai báo hải quan cho loại hình H11 hay không và có được dùng invoice này để làm giấy chứng nhận xuất xứ form E không?

>> Như các bạn đã biết, hóa đơn thương mại được sử dụng làm giấy chứng nhận xuất xứ Form E (C/O mẫu E) chính vì vậy, theo căn cứ Điều 18 Thông tư 12/2019/TT – BTC về việc thực hiện kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp C/O:

Theo Điều 18 về việc kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp C/O:

Cơ quan, tổ chức khi cấp C/O cần phải tiến hành kiểm tra theo những trường hợp đề nghị cấp C/O để đảm bảo:

– Đơn đề nghi cấp C/O và C/O theo mẫu E được khai báo đầy đủ đúng theo quy định ở mặt sau C/O mẫu E và được đăng ký bởi người có thẩm quyền.

– Việc xuất xứ hàng hóa phù hợp đúng với quy định theo thông tư này.

– Những thông tin khác ở C/O mẫu E phù hợp đúng với chứng từ kèm theo.

– Việc mô tả hàng hóa, số lượng, trọng lượng hàng hóa, số kiện hàng, ký hiệu, số kiện, loại kiện hàng được kê khai phù hợp đúng với hàng hóa xuất khẩu.

– Nhiều mặt hàng có thể được khai ở trên cùng một C/O mẫu E, phù hợp đúng với quy định, pháp luật nước thành viên nhập khẩu cùng điều kiện với từng mặt hàng, đáp ứng đúng quy định về xuất xứ đối với mặt hàng hóa đó.

Và không hề có quy định cụ thể về nội dung hay là hình thức bắt buộc của hóa đơn thương mại hàng hóa nhập khẩu. Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp C/O nước xuất khẩu hàng hóa và thực hiện kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp C/O theo Điều 18 Thông tư 12/2019/TT – BTC.

Theo căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/ TT – BTC trường hợp hàng hóa nhập khẩu và có hóa đơn thương mại thì người kê khai hải quan sẽ phải thực hiện đính kèm thêm hóa đơn thương mại lên hệ thống hải quan.

Dòng chữ “Pay ment: No payment” được ghi trên hóa đơn thương mại nếu như phù hợp cùng với các chứng từ khác liên quan đến lô hàng, phù hợp với những thông tin khác ở C/O mẫu E và bản gốc/ bản được chụp từ bản gốc hóa đơn thương mại của đơn vị xuất khẩu hàng hóa kỳ phát cho bên nhập khẩu thì không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào đến tính hợp lệ của hóa đơn thương mại.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA group FB CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

hóa đơn thương mại 3
Hỏi đáp 24/7 hóa đơn thương mại

Bài viết của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng đã giải thích rõ vấn đề về việc hóa đơn thương mại có dòng chữ “Pay ment: No payment” hợp lệ khi khai báo hải quan không? Với trường hợp này các bạn cần phải xem xét chi tiết về hóa đơn thương mại có phù hợp với những chứng từ khác liên quan đến lô hàng và phù hợp với thông tin ở C/O mẫu E không. Việt Hưng luôn khai giảng các khóa học kế toán thực hành để giúp các bạn củng cố kiến thức và giải đáp những thắc mắc trong quá trình học, làm việc của bạn.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...