Lập bảng phân bổ CCDC, phân bổ chi phí trả trước trên Excel

Các chi phí trả trước thường là các chi phí: Công cụ dụng cụ, chi phí tiền thuê nhà, chi phí thuê xe….

Cách lập bảng phân bổ CCDC, phân bổ chi phí trả trước cần biết những gì

lap-bang-phan-bo-ccdc-phan-bo-chi-phi-tra-truoc-tren-excel

Khái niệm “chi phí trả trước” là toàn bộ chi phí phát sinh trong 1 kỳ nhưng phải phân bổ dàn trải cho nhiều kỳ khác nhau để nhằm mục đích là các chi phí đó được phân bổ ra phản ánh chính xác chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp và mỗi kỳ báo cáo.

Phân bổ chi phí CCDC, chi phí trả trước đầu năm

Là căn cứ vào báo cáo công cụ của năm trước chuyển sang thể hiện các nội dung như sau

Kế toán căn cứ vào báo cáo phân bổ CCDC này để cập nhật tiếp giá trị công cụ dụng cụ , thời gian phân bổ, thời gian phân bổ còn lại, giá trị chi phí đã phân bổ, giá trị còn lại để tiếp tục phân bổ vào chu kỳ kinh doanh năm nay.

– Mã, tên CCDC: Mã công cụ dụng cụ bạn đặt sao cho dễ hiểu

Ví dụ: Máy in Mã: CC_MAYIN01 hoặc các bạn có thể đặt CCDC01

– Số lượng: Số lượng thể hiện có bao nhiêu ccdc cùng loại trên 1 hóa đơn mua vào

– Ngày ghi tăng:

+ Là ngày trên hóa đơn nếu bạn phân bổ từ ngày ghi tăng

+ Là ngày đầu tháng sau nếu đối với những hóa đơn mua sát về cuối tháng và bạn muốn phân bổ tròn tháng.

– Giá trị Công cụ dụng cụ: Là giá trị trước thuế trên hóa đơn mua vào

– Số kỳ phân bổ: Đối với công cụ dụng cụ :

Xem thêm: 

Công cụ dụng cụ là gì?

Chi phí trả trước là gì?

Như vậy số kỳ phân bổ CCDC từ 2 tháng đến 36 tháng. Bạn căn cứ vào giá trị Công cụ dụng cụ cũng như tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để phân bổ sao cho hợp lý tránh

Giá trị quá bé mà phân bổ thời gian quá dài

Giá trị lớn mà phân bổ thời gian quá ngắn

– Giá trị phân bổ 1 tháng:

Giá trị phân bổ 1 tháng = giá trị Công cụ dụng cụ/ số tháng sử dụng

– Số tháng đã sử dụng:

Căn cứ vào thời gian bắt đầu phân bổ đến thời gian đang khai báo giá trị chi phí còn lại là bao nhiêu tháng thì bạn biết được thời gian sử dụng.

Hoặc nếu có nhiều bảng phân bổ ccdc mà kế toán cũ không theo dõi chi tiết thì bạn có thể nhẩm được nếu biết các thông tin, Giá trị CCDC, thời gian phân bổ, giá trị còn lại.

– Giá trị phân bổ lũy kế:

Giá trị phân bổ lũy kế là lấy giá trị phân bổ 1 tháng * số tháng đã sử dụng

– Số tháng còn lại:

= Số tháng phân bổ – số tháng đã phân bổ

– Giá trị còn lại = Giá trị Công cụ dụng cụ – giá trị đã phân bổ lũy kế.

– TK chi phí:

+ Nếu chi phí trả trước mà thuộc vào bộ phận quản lý

  Theo thông tư 200: TK 6423

  Theo thông tư 133: TK 6422

+ Nếu chi phí trả trước mà thuộc vào bộ phận quản lý

  Theo thông tư 200: TK 6273

  Theo thông tư 133: TK 154

Mẫu bảng tính phân bổ Công cụ dụng cụ, phân bổ chi phí trả trước đầu năm

lap-bang-phan-bo-ccdc-phan-bo-chi-phi-tra-truoc-tren-excel

THAM KHẢO

Hướng dẫn kế toán hạch toán khấu hao TSCĐ

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận