Category Archives: Làm kế toán hành chính sự nghiệp

Tổng quát về kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp đóng vai trò quan trọng tại các cơ quan hành chính, cơ quan sự nghiệp. Vậy kế toán hành chính sự nghiệp làm những công việc gì? Tất cả sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đấy của Kế toán Việt Hưng.  Kế toán hành chính sự nghiệp […]

Hướng dẫn hạch toán thu học phí tại các cơ sở giáo dục theo TT 107

Theo Quyết định 19/2016/TT-BTC về việc hạch toán thu học phí tại các cơ sở giáp dục đã có nhiều thay đổi với chế độ kế toán mới. Nhằm tăng cường tính độc lập, minh bạch về tài chính nên toàn bộ hệ thống từ chứng từ kế toán, quản lý sổ sách đến báo […]

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Các đặc điểm và cách phân loại

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Hiện nay khái niệm “Đơn vị sự nghiệp công lập” còn khá mới mẻ với một số người. Sau đây là các nội dung cơ bản về khái niệm, đặc biệt, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới nhất hiện nay. […]

Điểm mới của thông tư số 107 trong HCSN về TSCĐ

Chế độ kế toán HCSN mới được ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ tài chính. Thay đổi về tài khoản sử dụng, phương pháp hạch toán. Những điểm mới đã dần tiếp cận tới chuẩn mực kế toán công quốc tế.  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày […]