Mô tả công việc kế toán tổng hợp công ty cây xanh đô thị

Công việc kế toán công ty cây xanh đô thị | Là các loại cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh sử dụng hạn chế và cây xanh chuyên dụng trong đô thị. Đây là loại hình doanh nghiệp rất phổ biến hiện nay, đòi hỏi người làm kế toán phải biết phân bổ, tập hợp & tính giá thành trên từng gói dịch vụ, làm sao để cân đối các chỉ tiêu lãi lỗ phù hợp lên hoàn chỉnh bộ báo cáo tài chính.

Vậy đâu là cách định hình công việc kế toán cho lĩnh vực đặc thù này – hãy cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu sâu hơn vị trí công việc kế toán công ty cây xanh đô thị

1. Có bao nhiêu loại cây xanh đô thị theo quy định hiện nay

Đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh đô thị là đơn vị được lựa chọn để thực hiện các dịch vụ về trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ và chặt hạ, dịch chuyển cây xanh sử dụng công cộng đô thị.

Theo Điều 1 Chương I Nghị định số 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị:

– Cây xanh đô thị là cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh sử dụng hạn chế và cây xanh chuyên dụng trong đô thị.

– Cây xanh sử dụng công cộng đô thị là các loại cây xanh được trồng trên đường phố (gồm cây bóng mát, cây trang trí, dây leo, cây mọc tự nhiên, thảm cỏ trồng trên hè phố, dải phân cách, đảo giao thông); cây xanh trong công viên, vườn hoa; cây xanh và thảm cỏ tại quảng trường và các khu vực công cộng khác trong đô thị

– Cây xanh sử dụng hạn chế trong đô thị là cây xanh được trồng trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nghĩa trang, các công trình tín ngưỡng, biệt thự, nhà ở và các công trình công cộng khác do các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng.

– Cây xanh chuyên dụng trong đô thị là các loại cây trong vườn ươm hoặc phục vụ nghiên cứu.

kế toán công ty cây xanh đô thị 5
Chi tiết công việc kế toán công ty cây xanh đô thị phát sinh hàng ngày

2. Mô tả công việc kế toán công ty cây xanh đô thị

Với khóa học này sẽ gồm đi sâu vào các nội dung 

 • Công ty trồng cây xanh – bán cây xanh

 • Công ty làm dịch vụ làm cỏ, tưới cây xanh ở các công trình đô thị

2.1 Về số dư đầu kỳ đối với kế công ty cây xanh đô thị

– Thiết lập hệ thống ban đầu cho loại hình doanh nghiệp này

– Cập nhật các thông tin trên BCTC để thể hiện các nội dung trên chỉ tiêu đầu kỳ 

– Cập nhập số dư công nợ phải thu của khác hàng 

– Cập nhật công nợ phải trả nhà cung cấp

– Cập nhật giá trị hàng tồn kho 

– Cập nhật chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

2.2 Về các phát sinh trong kỳ đối với kế công ty cây xanh đô thị

Về công ty loại hình cây xanh chia ra bao gồm trồng cây để bán và dịch vụ tưới cây… 

NGUYÊN VẬT LIỆU 

– Mua cây giống nhập vào kho để xây dựng định mức xuất cây ra trồng thành cây lớn hơn -> Bán 

– Mua cây vào cho thẳng vào công trình hướng dẫn cụ thể

– Hạch toán xuất Nguyên vật liệu cho thành phẩm và cho dịch vụ 

– Các hồ sơ liên quan đến việc thiết lập chứng từ hàng liên quan đến vật tư, hàng hóa, hàng tồn kho,…

CHI PHÍ NHÂN CÔNG

– Thiết lập hồ sơ lương nhân viên đúng chuẩn cho loại hình doanh nghiệp này

– Thiết lập bảng chấm công cho công ty cây xanh

– Thiết lập lương trong từng bộ phận, BHXH cho từng bộ phận và cách hạch toán. Cách đối chiếu lương và BHXH và các báo cáo quyết toán TNCN liên quan.

CÔNG CỤ DỤNG CỤ & CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

– Phân biệt là CCDC cho bộ phận quản lý và cho bộ phận công trình

– Hạch toán mua và ghi tăng CCDC, phân bổ theo tỷ lệ % cho các bộ phận 

– Đối chiếu chi phí trả trước, công cụ dụng cụ và sổ cái

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & KHẤU HAO TSCĐ

– Phân biết TSCĐ sự đánh giá tiêu chuẩn của TSCĐ trong công ty cây xanh 

– Thiết lập hệ thống mua và ghi tăng TSCĐ trong công ty 

– Khấu hao TSCĐ theo tỷ lệ % của các bộ phận liên quan 

– Đối chiếu số liệu TSCĐ và sổ cái.

CHI PHÍ KHÁC TRONG CÔNG TY CÂY XANH ĐÔ THỊ

– Chi phí thuê máy móc

– Chi phí bảo hộ lao động 

– Các chi phí khác và quy trình hạch toán và giá thành của công trình cây xanh đô thi hoặc giá thành của các sản phẩm nuôi trồng -> Bán.

TIỀN MẶT & TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 

– Đối chiếu dòng tiền, mối quan hệ lãi vay và chi phí giao dịch liên kết

– Đối chiếu tiền vay ngân hàng các tài khoản tiền vay các ngân hàng 

– Đối chiếu hồ sơ liên quan của dòng tiền đi mượn 

TẬP HỢP & TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ CÔNG TY CÂY XANH ĐÔ THỊ

 • Tạo lập giá thành các sản phẩm theo Thông tư 133 hoặc 200

 • Tạo kỳ tính giá thành 

 • Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 

 • Phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm 

 • Đối chiếu lãi lỗ từng sản phẩm cây xanh

 • Tạo lập giá thành các công trình theo thông tư 133 hoặc 200.

 • Xây dựng quy trình giá thành từ các bước

 • Lập kỳ tính giá thành công trình vụ việc 

 • Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 

 • Phân bổ chi phí chung theo từng công trình vụ việc 

 • Kết chuyển và nghiệm thu 

 • Đối chiếu doanh thu giá vốn từng dịch vụ công trình vụ việc.

 • Đặc biệt quy trình đối chiếu phần giá thành. Cách soát lỗi đúng sai trên hệ thống giá thành.

XEM THÊM:

Khóa học kế toán tổng hợp công ty cây xanh đô thị

Hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0% kê khai thế nào?

CÁC LOẠI THUẾ 

– Cách kê khai, điều chỉnh – lập tờ khai thuế GTGT/TNDN/TNCN trên HTKK & phần mềm kế toán

– Kiểm tra – đối chiếu các chỉ tiêu thuế

– Đối chiếu giữa tờ khai thuế đã nộp so tờ khai thuế lập lại BCTC của hiện tại và nếu sai sót học cách điều chỉnh lại thuế

– Cách khấu trừ các loại thuế theo tháng, quý

– Cách đăng ký MST cá nhân – thủ tục giảm trừ gia cảnh

– Hướng dẫn hạch toán giấy nộp tiền thuế

– Cách hạch toán nộp các loại thuế, nộp phạt chậm nộp – phạt thuế sau kỳ thanh quyết toán thuế

2.3 Về cuối kỳ báo cáo tài chính đối với kế công ty cây xanh đô thị

– Cân đối khấu trừ thuế GTGT hàng quý. Kiểm tra các chỉ tiêu thuế GTGT đầu ra bán ra, thuế GTGT đầu vào mua vào

– Cách cân đối các chỉ tiêu liên quan CCDC. Kiểm tra tính hợp lý và giải thích đúng sai, điều chỉnh

– Cách cân đối các chỉ tiêu liên quan đến khấu hao TSCĐ, kiểm tra đúng hay sai và giải thích cũng như hướng xử lý

– Cách cân đối chỉ tiêu chi phí kinh doanh dở dang cuối kỳ của các sản phẩm đang dở dang

– Báo cáo công nợ khách hàng, báo cáo công nợ nhà cung cấp, tiền mặt, ngân hàng…

– Hướng dẫn Lập BCTC theo thông tư 133 hoặc 200

– Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm hiện hành theo luật mới nhất

– Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN năm hiện hành 

– In ấn và xuất khẩu dữ liệu kế toán và các quy trình lưu trữ sổ sách khoa học

3. Tiêu chuẩn cho vị trí kế toán công ty cây xanh đô thị

Tiêu chuẩn công việc của Kế toán sản xuất bao gồm bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng & các tố chất sau đây:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán

 • Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

 • Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán

 • Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

kế toán công ty cây xanh đô thị 2
Hỏi đáp nghiệp kế toán công ty cây xanh đô thị

Trên đây là những chia sẻ Trung tâm Kế Toán Việt Hưng về vị trí công việc đặc thù dành cho kế toán công ty cây xanh đô thị – mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn làm kế toán. Đừng quên theo dõi Like Fanpage để kịp thời cập nhật bản tin mới nhất cùng ưu đãi hấp dẫn dành cho các gói học kế toán tổng hợp đa lĩnh vực. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...