Chuyển số dư TSCĐ đầu kỳ từ QĐ 19 sang TT 107 trên Misa năm 2019

Chuyển số dư TSCĐ đầu kỳ từ QĐ 19 sang TT 107 trên Misa năm thực hiện như thế nào? Một trong những thay đổi trong thông tư 107 là hạch toán kế toán tài sản cố định? Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn đọc cách chuyển số dư TSCĐ đầu kỳ từ quyết định 19 sang TT 107 trên phần mềm MISA. 

Tài sản cố định là tư liệu lao động quan trọng trong qúa trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tham gia một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc tạo ra sản phẩm sản xuất.

3 tiêu chuẩn của TSCĐ: 

 • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó
 • Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên
 • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp. Ap dụng từ ngày 01/01/2018. Thay thế cho Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 185/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản (TK) dẫn đến những thay đổi trong công tác hạch toán kế toán. Một trong những nội dung quan trọng trong Thông tư 107 là hạch toán kế toán tài sản cố định (TSCĐ).

Hướng dẫn chuyển số dư TSCĐ đầu kỳ từ QĐ 19 sang TT 107 trên Misa

Số liệu đầu kỳ ảnh hưởng nhiều đến số liệu của năm tài chính. Do đó việc cập nhật số dư cuối kỳ của năm trước lên đầu kỳ của năm nay cần cẩn thận và đúng số liệu. Sẽ không ảnh hưởng đến số liệu báo cáo năm tài chính.

Từ 01/01/2018 bắt đầu áp dụng theo TT107, một số Tài khoản cũng thay đổi nhiều, số dư cũng phải điều chỉnh. Do đó các bạn có thể xử lý vấn đề này trong năm 2019 để số liệu TSCĐ trên báo cáo và Bảng cân đối tài khoản đúng số liệu.

Hiện nay một số đơn vị theo dõi TSCĐ trên báo cáo và trên Bảng cân đối tài khoản số liệu không khớp nhau. Số liệu có thể sai từ nhiều năm trước nhưng chưa có phương án xử lý.

Nội dung cần điều chỉnh số dư đầu kỳ

Mở tăng giảm TSCĐ năm 2019 ( Mẫu số B04-H): Kiểm tra cột số đầu kỳ của từng loại TS

VD: Nhà cửa ( 21111): 94.231.674.172

Vật kiến trúc ( 21112) : 1.512.522.058

….

Quyền sử dụng đất ( 2131):

Phần mềm ứng dụng: (2135):

chuyen-so-du-tscd-dau-ky-tu-qd-19-sang-tt-107-tren-misa-nam-2019

Mở sổ TSCĐ năm 2018 (Mẫu số S31-H): Kiểm tra cột 6: Lũy kế hao mòn

 • Tổng cộng Khấu hao và hao mòn TSCĐ hữu hình ( 2141) : 36.776.807.590
 • Tổng cộng Khấu hao và hao mòn TSCĐ vô hình ( 2142): 120.102.100

Chuyển số dư TSCĐ đầu kỳ từ QĐ 19 sang TT 107 trên Misa

Vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu.

Nhấp lại số dư các tài khoản ở 2 báo cáo mở ở trên

 • TK 21111: 94.231.674.172 (Dư Nợ)
 • TK 21112: 1.512.522.058 (Dư Nợ)
 • TK 2131, TK 2135, TK 2138 (Dư Nợ)
 • TK 2141: 36.776.807.590 (Dư Có)
 • TK 2142: 120.102.100 (Dư Có)
 • TK 366 = TK 211+ TK 213 – TK 214

chuyen-so-du-tscd-dau-ky-tu-qd-19-sang-tt-107-tren-misa-nam-2019

 Việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản dẫn đến những thay đổi trong công tác hạch toán kế toán. Đòi hỏi các cán bộ tài chính – kế toán phải cập nhật nhanh chóng và kịp thời. Kế toán Việt Hưng đã hướng dẫn bạn đọc cách chuyển số dư TSCĐ theo TT 107. Hy vọng các bạn sẽ thấy hữu ích khi vận dụng vào xử lý nghiệp vụ. Chúc các bạn thành công. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận