Chi phí khấu hao TSCĐ có được tính vào chi phí hợp lý khi thuế TNDN không

Kế toán của các doanh nghiệp thường trích khấu hao tài sản để đưa vào chi phí. Tuy nhiên, có những chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của kế toán Việt Hưng để biết các loại chi phí khấu hao TSCĐ đó nhé.

Chi phí khấu hao tài sản cố định là gì?

Khấu hao là việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng. Khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định liên quan đến việc hao mòn tài sản, đó là sự giảm dần về giá trị và giá trị sử dụng do tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, do hao mòn tự nhiên hoặc do tiến bộ khoa học công nghệ.

Các loại chi phí khấu hao TSCĐ không  được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN:

chi-phi-khau-hao-tscd
Các loại chi phí khấu hao TSCĐ không  được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

Chi phí khấu hao tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng

TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm dừng do:

  • Sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng
  • Tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng

Sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Chi phí khấu hao TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề; bể chứa nước sạch, nhà để xe, xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Chi phí khấu hao TSCĐ không được trừ khi không có giấy tờ

Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính)

Chi phí khấu hao tài sản không được trừ khi không được quản lý, theo dõi

Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành

Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

+ Hàng năm, doanh nghiệp trích khấu hao TSCĐ theo quy định hiện hành của Bộ Tài Chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

+ Khi doanh nghiệp kinh doanh có lãi. Thì được trích khâu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng

+ TSCĐ góp vồn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất…có đánh giá lại. Thì doanh nghiệp nhận TSCĐ được tính khấu hao vào chi phí được trừ theo nguyên giá đánh giá lại. Ngược lại, đối với loại tài sản không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ. Thì doanh nghiệp nhận tài sản này được tính vào chi phí theo giá đánh giá lại

Khấu hao đối với công trình trên đất

Khấu hao với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính

TSCĐ ngừng sản xuất do tính chất mùa vụ hoặc đem sửa, bảo trì

TSCĐ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho SXKD. Nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 9 tháng. Tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời, bảo trì, bảo dưỡng với thời gian dưới 12 tháng. Sau đó TSCĐ tiếp tục đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh. Thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó doanh nghiệp được phép trích khấu hao và tính vào chi phí đối với thời gian tạm dừng đó

Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ.

Quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật thì được phân bổ vào chi phí

Trường hợp mua tài sản cố định nhà cửa, quyền sử dụng đất

Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài. Thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là tài sản cố định vô hình.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận