Thủ tục thanh lý tài sản cố định trong đơn vị HCSN

Thông thường, cần thực hiện thủ tục thanh lý tài sản cố định khi TSCĐ hết thời gian khấu hao sử dụng, tài sản hư hỏng không sửa chữa được hoặc nếu sử dụng tiếp phải mất chi phí quá lớn… hoặc không có nhu cầu sử dụng nữa. Vậy khi gặp trường hợp đó, kế toán cần thực hiện những bước nào để thanh lý tài sản. Kế Toán Việt Hưng xin chia sẻ các thông tin liên quan trong bài viết dưới đây để bạn cùng theo dõi!

Kế toán giảm TSCĐ hữu hình

Tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp giảm, do nhượng bán, thanh lý, mất mát, phát hiện thiếu khi kiểm kê, đem góp vốn liên doanh, điều chuyển cho doanh nghiệp khác, tháo dỡ một hoặc một số bộ phận… Trong mọi trường hợp giảm TSCĐ hữu hình, kế toán phải làm đầy đủ thủ tục, xác định đúng những khoản thiệt hại và thu nhập (nếu có). Căn cứ các chứng từ liên quan, kế toán ghi sổ theo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào sản xuất, kinh doanh, dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án:

TSCĐ nhượng bán thường là những TSCĐ không cần dùng hoặc xét thấy sử dụng không có hiệu quả. Khi nhượng bán TSCĐ hữu hình phải làm đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. 

Xem thêm: Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ và các chứng từ liên quan đến nhượng bán TSCĐ:

a) Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,…

        Có TK 711 – Thu nhập khác (giá bán chưa có thuế GTGT)

        Có TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311).

Lưu ý khi nhượng bán TSCĐ hữu hình
Lưu ý khi nhượng bán TSCĐ hữu hình

Nếu không tách ngay được thuế GTGT thì thu nhập khác bao gồm cả thuế GTGT. Định kỳ kế toán ghi giảm thu nhập khác đối với số thuế GTGT phải nộp.

– Căn cứ biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị đã hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

        Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

– Các chi phí phát sinh liên quan đến nhượng bán TSCĐ được phản ánh vào bên Nợ TK 811 “Chi phí khác”.

b) Trường hợp nhượng bán TSCĐ hữu hình dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án:

– Căn cứ Biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán:

Nợ TK 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị đã hao mòn)

        Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

– Số tiền thu, chi liên quan đến nhượng bán TSCĐ hữu hình ghi vào các tài khoản liên quan theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

c) Trường hợp nhượng bán TSCĐ hữu hình dùng vào hoạt động văn hóa, phúc lợi:

– Căn cứ Biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ nhượng bán, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3533) (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị đã hao mòn)

        Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

– Đồng thời phản ánh số thu về nhượng bán TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

        Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

        Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (nếu có).

– Phản ánh số chi về nhượng bán TSCĐ, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

        Có các TK 111, 112,…

2. Trường hợp thanh lý TSCĐ:

– TSCĐ thanh lý là những tài sản cố định hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.

Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.

Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,… kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Mẫu đề nghị cần làm để thực hiện thủ tục thanh lý tài sản cố định
Mẫu đề nghị cần làm để thực hiện thủ tục thanh lý tài sản cố định

– Bước 1: Đề nghị thanh lý tài sản

Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản, quá trình theo dõi sử dụng, bộ phận cơ sở vật chất của doanh nghiệp lập tờ trình đề thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh mục thanh lý tài sản theo các mẫu quy định.

– Bước 2: Quyết định thanh lý tài sản

Thủ trưởng đơn vị quyết định thanh lý tài sản cố định và thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại tài sản.

– Bước 3: Thành lập Hội đồng thanh lý, kiểm kê, đánh giá tài sản của doanh nghiệp qua Biên bản họp hội đồng thanh lý để thực hiện thủ tục thanh lý tài sản cố định

Thành phần Hội đồng thanh lý tài sản của đơn vị bao gồm:  

+ Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;

+ Kế toán trưởng, kế toán tài sản;

+ Trưởng (hoặc phó) bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ phụ trách tài sản;

+ Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý;

+ Đại diện đoàn thể: Công đoàn, Thanh tra Nhân dân (nếu cần).

– Bước 4: Tiến hành thủ tục thanh lý tài sản cố định

Hội đồng thanh lý tài sản trình Thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức xử lý tài sản:

+ Bán tài sản (quyết định giá bán, các thủ tục khi bán…).

+ Hủy tài sản.

Bước 5: Tổng hợp, xử lý kết quả thanh lý tài sản của đơn vị

– Hội đồng thanh lý tài sản lập Biên bản thanh lý tài sản cố định, tập hợp các văn bản liên quan đến kết quả xử lý tài sản (hóa đơn bán hàng, biên bản hủy tài sản…).

– Bộ phận Kế toán ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tiền thu được từ thanh lý tài sản tại đơn vị, sau khi đã trừ đi chi phí thực hiện việc thanh lý tài sản, số còn lại được chuyển vào Quỹ phát triển hoạt động…

Với 5 bước để làm thủ tục thanh lý tài sản cố định được chia sẻ trên đây, Kế Toán Việt Hưng hi vọng các bạn kế toán viên có thể tự tin thực hiện nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định tại doanh nghiệp. Bạn cũng có thể tham khảo các Khóa học kế toán của chúng tôi để bổ sung những kiến thức quan trọng hỗ trợ quá trình làm việc. Hoặc liên hệ trực tiếp qua fanpage để được hỗ trợ tư vấn khóa học chuyên sâu cho bạn nhé!

5 1 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thanh Kim Yên
Nguyễn Thanh Kim Yên
Bình chọn :
     

CTY em đang làm có mua xe ô tô cũ thanh lý và đã làm thủ tục sang tên quyền sử dụng xong rồi ngày 17/6
Giờ CTY em có cần làm tờ khai đăng ký trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế ko ạ
Nhờ cô hướng dẫn giúp ạ

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

Đăng ký trích khấu hao TSCĐ thường đăng ký chung cho tất cả các TSCĐ 1 lần là được rồi bạn ạ. Phát sinh tài sản thì mình cứ thế là trích theo PP đã đăg ký ban đầu. Nhưng cũng có chi cục thuế yêu cầu đăng ký theo từng lần phát sinh TSCĐ. Nên bạn có thể làm 2 mẫu song song mang lên thuế nộp. Nếu thuế chấp nhận mẫu chung thì lần sau cứ thế bạn trích khi có TSCĐ mới. còn nếu k thì phải đăng ký theo từng lần

Mời bạn truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác nhất từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi!