Điều kiện chi phí hoa hồng môi giới là hợp lý mới nhất

Chi phí hoa hồng môi giới được quy định như thế nào? Hoa hồng môi giới là gì? Điều kiện để chi phí hoa hồng môi giới năm 2019 được ghi nhận là chi phí hợp lý? Bộ hồ sơ chứng từ hợp lý đối với chi phí hoa hồng môi giới.

chi phí hoa hồng môi giới
Điều kiện chi phí hoa hồng môi giới là hợp lý mới nhất

1. Khái niệm

Theo Điều 150 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định.

“Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới”.

Từ đây ta có thể hiểu CHI PHÍ HOA HỒNG MÔI GIỚI là khoản thù lao mà bên thuê môi giới trả cho cá nhân (tổ chức) môi giới cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Chi phí hoa hồng môi giới đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?

Mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc thù hoạt động riêng. Chính vì thế để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình thì chiến lược và quy chế trả hoa hồng cho đơn vị môi giới là khác nhau. Tuy nhiên chi phí hoa hồng môi giới cần phải được  áp dụng thống nhất và công khai tại doanh nghiệp. Đồng thời phải được sự phê duyệt, giám sát của Cơ quan tài chính (Cơ quan thuế, cơ quan quản lý vốn).

Khoản chi phí này có thuộc vào các khoản chi phí bị khống chế như một số chi phí khác hay không?

  – Theo Khoản 2 Điều 14 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC:

“Điều 14. Hiệu lực thi hành.

1. …..

2. Bãi bỏ điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6, Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính và các ngành ban hành không phù hợp với quy định tại Thông tư này.”

– Điểm 2.21 được quy định như sau:

“…2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

……………………..

“2.21. Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ.  Bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Như vậy, trước đây khoản chi phí hoa hồng môi giới không được vượt quá 15% tổng chi phí được trừ. Nhưng mức khống chế này đã được bãi bỏ kể từ ngày 06/08/2015.

Tuy nhiên, để chi phí hoa hồng môi giới được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Thì cần đầy đủ các điều kiện sau.

  • Chi phí hoa hồng môi giới phát sinh phải liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.
  • Chi phí hoa hồng môi giới cần có đủ chứng từ hợp lý, hợp pháp, hợp lệ.
  • Đối với việc chi trả hoa hồng môi giới có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. => Phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Bộ hồ sơ đầy đủ để chi phí hoa hồng môi giới được tính là chi phí hợp lý.

Để chi phí hoa hồng là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Căn cứ vào đối tượng môi giới là cá nhân, tổ chức đăng ký ngành nghề môi giới hay không mà ta cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

Chi phí hoa hồng môi giới năm 2019
                     Bộ hồ sơ chi phí hoa hồng môi giới được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cách hạch toán 

– Hạch toán vào chi phí?

Nợ TK 641 (nếu phục vụ cho hoạt động bán hàng).

Nợ TK 154, 627 (nếu phục vụ cho hoạt động sản xuất, dịch vụ).

Nợ TK 642 (nếu phục vụ cho hoạt động quản lý của doanh nghiệp)

Có TK 3335 (Nếu là cá nhân không đăng ký kinh doanh nghề môi giới).

Có TK 111, 112.

– Khi nộp tiền hoa hồng môi giới vào Ngân sách Nhà nước, kế toán ghi:

Nợ TK 3335:

       Có TK 111,112

Các bạn cần chú ý CPHH môi giới sẽ khác với hoa hồng trả cho người làm đại lý, hoa hồng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Nếu Công ty ký hợp đồng môi giới với cá nhân thì khoản thù lao hoa hồng được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Do đó, cần khấu trừ 10% đối với khoản thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên (nếu cá nhân không làm cam kết 02/CK-TNCN) trước khi trả thu nhập cho cá nhân đó.

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...