Hạch toán hóa đơn đầu vào mầm non tư thục năm 2022

Kế toán tại trường mầm non mang đặc thù của lĩnh vực riêng, do đó các định khoản cũng sẽ có sự khác biệt nhất định. Việc hạch toán hóa đơn đầu vào mầm non tư thục cần thực hiện chi tiết như thế nào? Mời bạn xem nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Kế Toán Việt Hưng nhé!

Những công việc của kế toán trường học mầm non

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

– Định khoản nghiệp vụ phát sinh tại trường mầm non theo đúng quy định hiện hành.

– Lập phiếu thu, phiếu chi các khoản thu học phí, chi hành chính tại trường, theo dõi kiểm soát quỹ nhà trường.

– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết

– Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán

– Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn cơ quan

– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng trường, lập quyết toán

– Theo dõi công nợ khối văn phòng, quản lý tổng quát công nợ toàn cơ quan.

– Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật.

– Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng kế toán tài vụ

– Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

– Thực hiện bút toán để xử lý các dự toán các nguồn kinh phí cũng như các khoản chi vào cuối niên độ

– Cuối kỳ thực hiện kết chuyển các nghiệp vụ lên sổ sách và báo cáo tài chính

– Kiến nghị và đề nghị các biện pháp quản lý tài chính hiệu quả.

Cách hạch toán hóa đơn đầu vào mầm non tư thục

Đối với trường mầm non tư thục thì có cần lấy hóa đơn đầu vào thực phẩm và có cần xuất hóa đơn về khoản thu hộ chi hộ không? Và cách hạch toán ra sao?

Trong trường mầm non chắc chắn là phải có tiền ăn và khoản tiền ăn này là thu hộ của học sinh. Do đó, bạn cần phải xuất hóa đơn ghi nhận vào doanh thu thu hộ. Đồng thời các khoản đầu vào tập hợp để cân đối tính vào chi phí chi hộ này. Với chi phí đầu vào có hóa đơn, bạn làm như bình thường, còn với việc mua thực phẩm không có hóa đơn, theo quy định tại Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, lập bảng kê 01/TNDN và chứng từ thanh toán ra cũng như số chứng từ liên quan đến an toàn thực phẩm mà người bán cung cấp.

Ví dụ hóa đơn mua vào trường mầm non tư thục
Ví dụ hóa đơn mua vào trường mầm non tư thục

– Khi tập hợp chi phí theo Thông tư 133:

+ Với chi phí NVL xuất cho món ăn của học sinh 

Nợ TK 154

       Có TK 152

+ Với chi phí lương nhân viên đứng bếp

Nợ TK 154

       Có TK 334

+ Với chi phí khác

Nợ TK 154

       Có TK 111

Cuối cùng kết chuyển giá vốn

Nợ TK 6328

       Có TK 154

Cuối cùng khi bạn nhìn trên CĐTK bạn sẽ thấy TK 5118 và TK 6328 phải bằng nhau về số tiền là đúng.

Xem thêm: Khóa học kế toán thực hành thực tế

Khi tập hợp chi phí theo Thông tư 200:

+ Với chi phí NVL xuất cho món ăn của học sinh

Nợ TK 621

       Có TK 152

+ Với chi phí lương nhân viên đứng bếp

Nợ TK 622

       Có TK 334

Với chi phí CCDC trong trường học như bàn ghế của học sinh, điều hòa lắp vào các phòng học

Nợ TK 6273

       Có TK 242

Các bạn chú ý: thời gian phân bổ CCDC không được vượt quá 36 tháng.

Ví dụ hạch toán hóa đơn đầu vào mầm non tư thục
Ví dụ hạch toán hóa đơn đầu vào mầm non tư thục

+ Với các chi phí khấu hao TSCĐ trong trường học. Ví dụ: tủ bảo quản sữa, thức ăn…

Nợ TK 6274

       Có TK 214

Các bạn chú ý: thời gian trích TSCĐ cần phải dựa vào phụ lục 1 Thông tư 45/2013.

+ Với chi phí khác

Nợ TK 6278

       Có TK 111 

Điểm khác của thông tư 200 là, cần phải kết chuyển chi phí trước khi tính giá vốn.

Nợ TK 154

       Có TK 621

       Có TK 622

       Có TK 6278

       Có TK 6273

       Có TK 6274

Việc kết chuyển bước này là để nhìn trên cân đối tài khoản các TK 621, 622, 6273, 6274, 6278 là không có số dư

Cuối cùng kết chuyển giá vốn

Nợ TK 6328

       Có TK 154

==> Với trường học thì không nên để chi phí dở dang cuối kỳ

Các vấn đề cần lưu ý khi làm kế toán tại trường mầm non tư thục

1. Tại sao giáo dục cũng phải xuất hóa đơn đầu ra?

Thu học phí, đó là khoản thu của doanh nghiệp (kể cả tổ chức, cá nhân không phải doanh nghiệp nhưng kinh doanh hoạt động đào tạo) phát sinh từ hoạt động kinh doanh về đào tạo mà có. Vì vậy, đơn vị thu học phí phải xuất hóa đơn cho tiền học phí thu được.

2. Thuế GTGT, TNDN đối với trường mầm non tư thục

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 13, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì doanh thu từ hoạt động dạy học, nuôi giữ trẻ (bao gồm cả tiền ăn) của các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thuộc diện không chịu thuế GTGT.

– Trường mầm non, trường mẫu giáo ngoài công lập nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ 2 % trên doanh thu. 

Hi vọng các thông tin về cách hạch toán hóa đơn đầu vào mầm non tư thục trong bài viết đã giúp kế toán làm việc tại đây. Bạn muốn củng cố nghiệp vụ kế toán, muốn nhận chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các kế toán trưởng lâu năm, liên hệ Hotline 0988680223 hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage để được tư vấn chi tiết nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận