Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng có phải khai thuế?

Chi nhánh không trực tiếp bán hàng | Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân. Nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp – vậy trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng có phải khai thuế cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu qua bài viết ngay dưới đây!

1. Về hồ sơ khai thuế

4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

a) Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

chi nhánh không trực tiếp bán hàng 3
Chi nhánh không trực tiếp bán hàng có phải kê khai thuế

b) Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Địa điểm nộp hồ sơ:
 
1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:
 

a) Khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định này tại nơi có dự án đầu tư.

b) Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

c) Khai thuế giá trị gia tăng tại nơi có nhà máy sản xuất điện.

Căn cứ theo Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 11 NĐ 126/2020/NĐCP ngày 19/10/2020.

3. Về khai thuế, tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế

Căn cứ quy định:

  • Khoản 1, Khoản 2 Điều 5;

  • Khoản 1, Khoản 2 Điều 12; Điều 13;

  • Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính

→ Về trách nhiệm quản lý thuế của CQT; phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính; khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng; hiệu lực thi hành.

  • Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về khai thuế GTGT.

4. Chi nhánh không trực tiếp bán hàng thì có phải khai thuế?

Theo Công văn số 1720/TCT-KK ngày 12/5/2023 của Tổng cục Thuế về số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ của Chi nhánh phụ thuộc:

TP. Hà Nội, thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính và có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu là Công ty TNHH Kurita – GK Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) tại tỉnh Bình Dương thì:

– Đối với các kỳ tính thuế phát sinh từ ngày 01/01/2022, Công ty thực hiện khai thuế, tính thuế, nộp hồ sơ khai thuế GTGT và phân bổ số thuế phải nộp (nếu thuộc trường hợp phải phân bổ) theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC .

– Đối với các kỳ tính thuế phát sinh trước ngày 01/01/2022, Công ty và Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp phát sinh sai, sót trong quá trình kê khai thì việc điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào có sai, sót thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA group FB CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan.

chi nhánh không trực tiếp bán hàng 2
24/7 Giải đáp kế toán

Trên đây là chia sẻ Kế Toán Việt Hưng về trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng có phải khai thuế cập nhật trong Công văn số 1720/TCT-KK mong rằng sẽ hữu ích cho các bạn đọc. Đừng quên đón xem các bài viết phía sau kịp thời cập nhật ưu đãi hấp dẫn mới nhất khi tham gia các khóa học kế toán tổng hợp nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn