Hướng dẫn kê khai thuế liên quan đến hóa đơn sai sót điều chỉnh, thay thế mới nhất

Hóa đơn sai sót | Khi sử dụng hóa đơn điện tử việc lập hóa đơn không tránh khỏi sai sót. Khi có sai sót thì chúng ta lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế. Vậy kế toán sẽ kê khai hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế này thế nào? Chúng ta cùng Trung tâm Kế toán Việt Hưng tìm hiểu vấn đề này.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Điều 47 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

– Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

– Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC

– Khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của CP

– Công văn số 28218/CTHN-TTHT ngày 16/06/2022 của CT Thành phố Hà Nội về chính sách thuế hóa đơn điện tử.

– Công văn 168/CTBDI-TTHT ngày 13/01/2023 của CT tỉnh Bình Định về việc khai bổ sung thuế GTGT

1. Khi nào thì phát sinh hóa đơn sai sót điều chỉnh hoặc thay thế?

Theo điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

hóa đơn sai sót 3
Trường hợp hóa đơn sai sót

2. Hướng dẫn kê khai thuế liên quan đến các hóa đơn sai sót điều chỉnh hoặc thay thế

Nguyên tắc chung

“Nếu hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế và hóa đơn gốc phát sinh khác kỳ kê khai thì phải kê khai điều chỉnh hoặc thay thế vào kỳ thuế có sai sót  (kỳ phát sinh hóa đơn sai sót-hóa đơn gốc)”.

2.1 Tại thời điểm lập hóa đơn sai sót điều chỉnh hoặc thay thế Công ty chưa thực hiện nộp tờ khai của kỳ có hóa đơn sai sót thì thực hiện kê khai cả hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế và hóa đơn sai sót vào kỳ có hóa đơn sai sót.

TRƯỜNG HỢP 1:  Hóa đơn sai sót điều chỉnh cùng kỳ tính thuế chỉ điều chỉnh về nội dung thông tin của hóa đơn gốc (hóa đơn bị sai sót)

Xử lý: Kế toán sẽ kẹp cả hóa đơn gốc (hóa đơn bị sai sót) và hóa đơn điều chỉnh cùng nhau để sau này tiện giải trình với cơ quan thuế. Trên PL 01-1-GTGT và PL 01-2-GTGT phần giá trị và thuế GTGT đều để bằng 0.     

VD 1: Hóa đơn GTGT số 00000051 ngày 25/01/2023 điều chỉnh thông tin mặt hàng cho hóa đơn số 00000044 ngày 17/01/2023.

hóa đơn sai sót 4
Bảng kê hóa đơn, chứng từ dịch vụ, hàng hóa bán ra

TRƯỜNG HỢP 2: Hóa đơn sai sót điều chỉnh có làm thay đổi số tiền của hóa đơn sai sót

Xử lý: Kế toán sẽ kẹp cả hóa đơn gốc (hóa đơn bị sai sót) và hóa đơn điều chỉnh cùng nhau để sau này tiện giải trình với cơ quan thuế. Trên PL 01-1-GTGT sẽ điều chỉnh tại chỉ tiêu [30], [31], [32], [33] và PL 01-2-GTGT sẽ điều chỉnh tại chỉ tiêu [23], [23a], [24], [24a], [25].

VD 2: Ngày 15/09/2023, Công ty Việt Hưng có xuất hóa đơn điều chỉnh số 00015268 cho hóa đơn số 00011258 ngày 04/09/2023.

Vì hóa đơn gốc số 00015268 ngày 15/09/2023 và hóa đơn điều chỉnh số 00011258 ngày 04/09/2023 cùng kỳ tính thuế tháng 09/2023. Vậy Công ty Việt Hưng sẽ kê khai cả hai hóa đơn này vào kỳ kê khai thuế tháng 09/2023. Hai hóa đơn này sẽ được kê cùng nhau và kẹp cùng nhau để sau này dễ tìm và giải trình.

TRƯỜNG HỢP 3: Hóa đơn thay thế cùng kỳ với hóa đơn có sai sót

Xử lý: Chỉ kê khai hóa đơn sai sót thay thế. Hóa đơn bị thay thế (hóa đơn gốc) coi như xóa bỏ. Vì khi mình lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn gốc, thì hóa đơn gốc đã bị gạch chéo, không còn giá trị.

VD 3: Ngày 12/08/2023, Công ty Việt Hưng có xuất hóa đơn thay thế số 000001243 cho hóa đơn số 00000208 ngày 08/08/2023.

Cách xử lý: Vì hóa đơn gốc số 00000208 ngày 08/08/2023 và hóa đơn thay thế số 000001243 ngày 12/08/2023 cùng kỳ tính thuế tháng 08/2023. Vì khi lập hóa đơn thay thế thì hóa đơn cũ sẽ bị gạch chéo (hiểu như là bị xóa bỏ). Vì vậy hóa đơn gốc số 00000208 ngày 08/08/2023 sẽ không kê khai vào kỳ tính thuế tháng 08/2023 nữa, mà chỉ kê khai hóa đơn thay thế số 000001243 ngày 12/08/2023 vào kỳ tính thuế tháng 08/2023. Nhưng hai hóa đơn này sẽ được kẹp cùng nhau để sau này dễ tìm và giải trình.

2.2 Tại thời điểm lập hóa đơn sai sót điều chỉnh hoặc thay thế Công ty đã nộp tờ khai của kỳ có hóa đơn sai sót thì phải kê khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế vào kỳ có hóa đơn sai sót.

TRƯỜNG HỢP 1: Hóa đơn sai sót điều chỉnh khác kỳ tính thuế chỉ điều chỉnh về nội dung thông tin của hóa đơn gốc (hóa đơn bị sai sót)

Xử lý: Kế toán sẽ kẹp cả hóa đơn gốc (hóa đơn bị sai sót) và hóa đơn điều chỉnh cùng nhau để sau này tiện giải trình với cơ quan thuế. Trên PL 01-1-GTGT và PL 01-2-GTGT phần giá trị và thuế GTGT đều để bằng 0.     

TRƯỜNG HỢP 2: Hóa đơn sai sót điều chỉnh khác kỳ tính thuế có làm thay đổi số tiền của hóa đơn sai sót.

Xử lý: Kê khai bổ sung hóa đơn sai sót điều chỉnh khác kỳ tính thuế vào kỳ có hóa đơn sai sót. Kẹp hai hóa đơn này vào kỳ sai sót để sau này tiện giải trình

VD 4: Ngày 25/09/2023, Công ty Việt Hưng có xuất hóa đơn điều chỉnh tăng số 00015268 tăng doanh thu 1.000.000 đồng, thuế GTGT đầu ra tăng 100.000 đồng cho hóa đơn số 00011258 ngày 04/08/2023.

HÓA ĐƠN

BÊN BÁN

BÊN MUA

Hóa đơn gốc 00011258 (04/08/2023)

Chỉ tiêu  32: 450.000.000

Chỉ tiêu  33: 45.000.000

Chỉ tiêu  23: 450.000.000

Chỉ tiêu  24: 45.000.000

Chỉ tiêu  25: 45.000.000

Hóa đơn điều chỉnh tăng 00015268 (25/09/2023)

Chỉ tiêu  32= 450.000.000 + 1.000.000 = 451.000.000

Chỉ tiêu  33= 45.000.000 + 100.000 = 45.100.000

Chỉ tiêu  23=450.000.000 + 1.000.000 = 451.000.000

Chỉ tiêu  24: = 45.000.000 + 100.000 = 45.100.000

Chỉ tiêu  25: = 45.000.000 + 100.000 = 45.100.000

hóa đơn sai sót 5
Mẫu tờ khai bổ sung

TRƯỜNG HỢP 3:: Hóa đơn thay thế khác kỳ tính thuế có làm thay đổi số tiền của hóa đơn sai sót.

Xử lý: Kê khai bổ sung hóa đơn sai sót thay thế khác kỳ tính thuế vào kỳ có hóa đơn sai sót. Kẹp hai hóa đơn này vào kỳ sai sót để sau này tiện giải trình.

KẾT LUẬN: Khai bổ sung đối với hóa đơn sai sót điều chỉnh hoặc thay thế

– Nếu khác kỳ gốc của hóa đơn sai (đã kê khai) thì phải khai bổ sung vào kỳ gốc (kỳ có hóa đơn sai sót)

– Nếu cùng kỳ hóa đơn sai (chưa kê khai) thì:

+ Với hóa đơn điều chỉnh thì khai vào kỳ hiện tải cả 02 hóa đơn sai và hóa đơn điều chỉnh.

+ Với hóa đơn thay thế thì chỉ khai 01 hóa đơn thay thế.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA group FB CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

hóa đơn sai sót 2
Hỏi đáp hóa đơn điện tử có sai sót điều chỉnh, thay thế

Trên đây Trung tâm Kế toán Việt Hưng cùng các bạn tìm hiểu về việc kê khai thuế liên quan đến hóa đơn điện tử điều chỉnh hoặc thay thế. Mọi thắc mắc các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận