Chỉ dẫn lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính là nghiệp vụ mà kế toán phải làm khi kết thúc mỗi quý. Bài viết dưới đây kế toán Việt Hưng hướng dẫn bạn đọc cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. 

lập tờ khai thuế tndn

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu. Thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Đối tượng nộp thuế TNDN

 • Tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN.

Căn cứ tính thuế TNDN là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế TNDN. Thu nhập chịu thuế trong kỳ bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ TẠM TÍNH

Hướng dẫn kê khai trên HTKK thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

 • Đăng nhập vào phần mềm HTKK
 • Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” chọn “Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị.
 • Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN

to-khai-thue-tndn-tam-tinh

1. Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập

Check vào ô “Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa” hoặc vào ô “Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc”. Nếu doanh nghiệp của bạn thuộc đối tượng nào thì check vào ô đó.

Chỉ tiêu [21], [22], [24], [25], [27], [28], [30], [31], [32], [33], [33a], [35a], [35b], [37c]: người nộp thuế tự nhập dạng số, không âm

Chỉ tiêu [32a] cho phép người nộp thuế tự nhập, dạng %. Thêm ô check “Được hưởng nhiều mức ưu đãi”, nếu chọn ô check này thì ứng dụng sẽ đưa ra thông báo “Các chỉ tiêu liên quan đến mức thuế suất ưu đãi [32a], [34] sẽ bị xóa bằng 0. Bạn có đồng ý không?” Nếu chọn “Có” thì ứng dụng sẽ đặt lại giá trị hai chỉ tiêu này bằng 0 và cho phép nhập nhiều mức thuế suất tại chỉ tiêu [32a], nếu ngược lại thì ứng dụng sẽ quay về màn hình nhập tờ khai ban đầu.

Chỉ tiêu [35]: tự nhập, kiểm tra điều kiện [35] > = [35a] + [35b]

Chỉ tiêu [37]: Chọn ô check.

Chỉ tiêu [37a]: chọn trong danh mục gồm các lý do sau:

 • Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
 • Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
 • Doanh nghiệp đầu tư- kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở
 • Lý do khác

Chỉ tiêu [37b]: Thời hạn được gia hạn: là thời hạn nộp thuế TNDN sau khi được gia hạn nộp thuế TNDN.

2. Chi tiết các chỉ tiêu tính toán

Chỉ tiêu [23]: Lợi nhuận phát sinh trong kỳ: được xác định bằng doanh thu phát sinh trong quý – chi phí phát sinh trong quý

[23] = [21] – [22]

Chỉ tiêu [26]: Thu nhập chịu thuế

[26]= [23] + [24] – [25]

Chỉ tiêu [29]: Thu nhập tính thuế

[29]= [26] – [27] – [28], nếu âm thì [29] = 0

Chỉ tiêu [34]: Thuế TNDN phát sinh

[34]= ([30] × 20%) + ([31] × 22%) + ([32] × [32a] + [33] × [33a])

Chỉ tiêu [36]:  Thuế TNDN phải nộp trong kỳ

[36] = [34] – [35], nếu âm thì [36] = 0

Chỉ tiêu [37d]:  Số thuế TNDN không được gia hạn

[37d] = [36] – [37c]

3. Chi tiết các điều kiện kiểm tra/ công thức

Nếu [26] – [27] < 0 thì không cho nhập chỉ tiêu [28]

Nếu [26] <0 thì không cho nhập các chỉ tiêu từ [28] đến [36]

Nếu chỉ tiêu [29] < 0 thì [30], [31], [32],[34], [35], [35a], [35b], [36] tự động thiết lập = 0 và không cho phép sửa.

Kiểm tra điều kiện: [29] = [30] + [31] + [32] + [33], nếu khác thì cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [29] phải bằng (chỉ tiêu [30] + chỉ tiêu [31] + chỉ tiêu [33])”

Nếu [29] > 0 thì kiểm tra [35] < [34]. Nếu sai có cảnh báo “Số thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [35] phải nhỏ hơn hoặc bằng số thuế TNDN phát sinh trong kỳ”.

Nếu tích vào ô check “Được hưởng nhiều mức ưu đãi”:

 • Đặt lại giá trị của chỉ tiêu [32a], [34] là 0
 • Cho phép nhập chỉ tiêu [32a] với nhiều thuế suất ưu đãi, được phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy
 • Cho phép nhập chỉ tiêu [34]

Kiểm tra chỉ tiêu [37b] phải lớn hơn hạn nộp của tờ khai, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “Thời hạn được gia hạn phải lớn hơn hạn nộp tờ khai”

Kiểm tra Chỉ tiêu [37c] <= [36], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ Số thuế TNDN được gia hạn không được lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ”

Kiểm tra Chỉ tiêu [37d] <= [36], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ Số thuế TNDN không được gia hạn không được lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ”

4. Các chỉ tiêu cần nhập

Chỉ tiêu [01]: Kỳ  tính thuế

Chỉ tiêu [02]: Lần đầu: Tích vào ô này khi thực hiện khai lần đầu hoặc khai tờ khai thay thế nội dung đã khai lần đầu trong hạn nộp tờ khai.

Chỉ tiêu [03]: Mã số thuế: Cho phép nhập kiểu text, tối đa 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST

Chỉ tiêu [04]: Ứng dụng hỗ trợ chọn cột Cơ quan thuế quản lý cấp Cục trong danh mục Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

Chỉ tiêu [05]: Cho phép tự nhập

Chỉ tiêu [06]: Nhập kiểu số không âm, mặc định là 0. Kiểm tra: Trên cùng 1 dòng dữ liệu các cột thì bắt buộc nhập cột “Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp”, nếu khác thì cảnh báo đỏ.

Dòng Tổng cột chỉ tiêu [06]: Cho phép tự nhập dạng số, không âm

Lưu ý: Mặc dù luật thuế ko yêu cầu nộp tờ khai tam tính TNDN nhưng bạn vẫn nên lập lưu nôi bộ ( và biết đc lợi nhuận hàng quý của DN mình). 

Kế toán Việt Hưng đã chỉ dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính chi tiết trong bài viết trên. Mọi thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ: 098.868.0223 – 091.292.9959 – 098.292.9939 để được tư vấn miễn phí – chuyên sâu TẤT TẦN TẬT mọi vấn đề. Chúc các bạn thành công!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận