Cập nhật mới nhất cách chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp giữa các năm

Quy định chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 có gì mới? Khi khai thuế thu nhập doanh nghiệp thì kế toán viên cần phải quan tâm đến việc quy định chuyển lỗ của năm trước. Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các năm qua bài viết dưới đây!

Quy định xác định lỗ và chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

cach-chuyen-lo-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-giua-cac-nam
Quy định xác định lỗ và chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách xác định lãi – lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp

– Trước đây việc xác định lãi – lỗ là căn cứ vào thu nhập chịu thuế (Theo Điều 9 của TT 123/2012/TT-BTC).

– Nhưng kể từ ngày 2/8/2014 kể từ khi thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thì việc xác định lãi hay lỗ là dựa vào thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các kỳ trước. (Theo điều 9 của TT 78).

– Theo điều 4 của TT 78/2014/TT-BTC, chúng ta có cách xác định thu nhập tính thuế như sau:

Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế – thu nhập miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển

Trong đó:

+ Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – chi phí được trừ + các khoản thu nhập khác

+ Thu nhập được Miễn thuế: xem chi tiết tại đây: Các khoản thu nhập miễn thuế TNDN

– Tại khoản 1 điều 9 của TT 78/2014/TT-BTC có hướng dẫn:

“1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.”

Kết hợp với các công thức tính thuế bên trên chúng ta có cách xác định lãi – lỗ trong kỳ như sau:

Đặt: Doanh Thu – Chi phí được trừ + Thu nhập khác – Thu nhập miễn thuế = A.

+ Nếu A < 0 => Kết quả kinh doanh trong kỳ là Lỗ => Doanh nghiệp không phải nộp thuế

+ Nếu A > 0 => Kết quả kinh doanh trong kỳ là Lãi.

Lãi nhưng chưa chắc doanh nghiệp đã phải nộp thuế TNDN vì chúng ta còn có thể có các khoản lỗ của kỳ trước. Khi kết quả kinh doanh là Lãi thì chúng ta được quyền chuyển lỗ (Nếu có)

Chú ý: Đối với các doanh nghiệp không phát sinh thu nhập miễn thuế thì việc xác định lãi hay lỗ được thể hiện ở thu nhập chịu thuế (Tức là: DT + Thu nhập khác < CP được trừ )

Cách chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp giữa các năm

– Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

– Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Ví dụ:

Năm 2010 lỗ 500 triệu  => chuyển lỗ tối đa từ 2011 – 2015.

Năm 2011 lãi 200 triệu => chuyển lỗ tối đa từ 2012 – 2016.

Năm 2012 lỗ 500 triệu  => chuyển lỗ tối đa từ 2013 – 2017.

Năm 2013 lãi 500 triệu => chuyển lỗ tối đa từ 2014 – 2018.

Kết luận:

Năm 2010: Lỗ 500 triệu, sẽ được chuyển vào các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Do đã chuyển lỗ 200 triệu vào năm 2012; nên số lỗ còn lại là 300 triệu và được chuyển vào các năm còn lại là 2013, 2014, 2015.

Năm 2012: Lỗ 500 triệu, sẽ được chuyển vào các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Do đó, có thể chuyển lỗ 300 triệu của năm 2010 và/hoặc lỗ 500 triệu của năm 2012 vào 500 triệu lãi của năm 2013.

Nếu chuyển lỗ 300 triệu của năm 2010 vào lãi 500 triệu năm 2013; thì năm 2013 sẽ còn lãi 200 triệu. Và tiếp tục được chuyển phần lỗ 200 triệu; trong tổng lỗ 500 triệu của năm 2012 vào 200 triệu lãi còn lại của năm 2013.

=>Nếu việc chuyển lỗ không làm phát sinh thuế TNDN phải nộp; thì số tiền thuế đã nộp vào năm 2014 sẽ được treo trên tài khoản Nợ 3334 + CĐPS => và phản ánh số tiền còn phải thu nhà nước trên CĐKT mã số 154: 3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận