Quy định lập và kê khai hóa đơn GTGT hàng gửi bán đại lý

Có rất nhiều câu hỏi gửi về cho kế toán Việt Hưng như: cách hạch toán hàng gửi đại lý hưởng hoa hồng như thế nào? Quy định lập và kê khai hóa đơn GTGT hàng gửi bán đại lý ra sao? Cùng giải mã những thắc mắc trên qua bài viết dưới đây nhé!

Quy định về hóa đơn GTGT hàng gửi bán đại lý

quy-dinh-lap-va-ke-khai-hoa-don-gtgt-hang-gui-ban-dai-ly
Quy định về hóa đơn GTGT hàng gửi bán đại lý

Căn cứ theo điểm 2.6 Phụ lục 1 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

“2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

– Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

– Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hoá bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hoá bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất.”

Theo quy định trên, khi xuất hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, được thực hiện như sau:

Đối với DN gửi hàng:

– Có 2 cách xuất hàng gửi đại lý:

+ Khi xuất hàng kèm hoá đơn GTGT ( Hai bên cùng không kê khai thuế GTGT và thuế TNDN)

+ Khi xuất hàng lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, kèm theo Lệnh điều động nội bộ ( không xuất hóa đơn GTGT)

Đối với đại lý:

– Khi bán hàng phải lập hoá đơn giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hoá bán ra để gửi cho DN gửi hàng. Căn cứ vào Bảng kê hàng hóa bán ra của đại lý, DN gửi hàng lập hoá đơn GTGT, kê khai thuế cho số hàng hoá thực tế tiêu thụ giao cho đại lý.

Lập hóa đơn GTGT hàng gửi bán đại lý

Có 2 phương thức lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với doanh nghiệp xuất hàng gửi đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng như sau:

– Doanh nghiệp là cơ sở giao hàng đại lý lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (do Bộ Tài chính phát hành) cho cơ sở nhận bán hàngđại lý. Cơ sở nhận bán đại lý khi bán hàng phải lập hóa đơn theo đúng quy định, đồng thời lập bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cho cơ sở giao hàng. Sau đó, cơ sở giao hàng gửi bán đại lý căn cứ vào bảng kê số hàng thực tế đã bán để lập hóa đơn GTGT giao cho đại lý bán hàng.

Chú ý: Bảng kê có thể được lập từ 5 đến 10 ngày 1 lần tùy thuộc vào số lượng và giá trị hàng thực tế đã bán. Nếu các mặt hàng có thuế suất thuế GTGT khác nhau thì phải lập riêng bảng kê cho từng nhóm thuế suất thuế GTGT.

– Doanh nghiệp có thể lập hóa đơn GTGT ngay từ đầu khi giao hàng cho đại lý và tiến hành kê khai thuế GTGT độc lập với đại lý bán hàng.

Kê khai thuế GTGT hàng gửi bán đại lý

– Đối với đại lý nhận hàng gửi bán đúng giá, hưởng hoa hồng thì không phải kê khai thuế GTGT đối với hàng hóa hay dịch vụ bán đại lý.Tuy nhiên, đại lý sẽ phải thực hiện kê khai thuế GTGT đối với doanh thu về khoản hoa hồng được hưởng do việc bán hàng hóa, dịch vụ.

– Đại lý khi chuyển trả tiền cho bên giao đại lý sau khi trừ tiền hoa hồng được hưởng sẽ lập hóa đơn GTGT về số hoa hồng được hưởng, với thuế suất thuế GTGT 10%. Căn cứ vào từng liên của hóa đơn để kê khai thuế GTGT đối với khoản hoa hồng này vào bảng kê tương ứng:

+ DN gửi hàng bán đại lý sẽ kê vào bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào:

PL 01-2/GTGT và hạch toán chi phí về khoản hoa hồng cho đại lý hưởng.

+ Cơ sở nhận bán đại lý sẽ kê vào bảng kê hàng hóa,dịch vụ bán ra:

PL 01-1/GTGT và hạch toán doanh thu về khoản hoa hồng được hưởng .

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...