Cách hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng | Ngày nay tất cả các doanh nghiệp đều sử dụng hoá đơn điện tử. Đối với việc xuất hoá đơn cho các khách hàng là điều rất quen thuộc với mỗi kế toán. Bên cạnh đó cũng các phát sinh các trường hợp khiến cho anh chị em kế toán chúng ta còn chần chừ, rụt rè trong cách thực hiện.

Chẳng hạn như viết hoá đơn điện từ cho hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Các hạch toán trường hợp này như thế nào? Cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu cách viết hoá đơn và cách hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá trong bài viết sau đây nhé.

1. Hoá đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Tại Điều 6 của thông tư 68/2019/TT-BTC quy định như sau:

“d) Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

– Sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

– Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý.

Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị phụ thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, không sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.”

Như vậy theo quy định trên, việc xuất hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, doanh nghiệp sẽ có 2 cách xử lý hóa đơn như trên.

gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng 3
Mẫu hóa đơn gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng 

2. Hướng dẫn kê khai thuế GTGT hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Nguyên tắc kê khai thuế GTGT hàng gửi đại lý bán đúng giá là không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý nhưng phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Ví dụ: Doanh nghiệp A có kí hợp đồng hàng gửi đi bán tại Đại Lý X với hoa hồng 5%. Cuối tháng, Đại lý xuất 1 hóa đơn cho DN có hàng gửi bán, trên đó ghi: Hoa hồng đại lý bán đúng giá quy định của chủ hàng gửi bán, thuế GTGT trong trường hợp này là thuế suất 10%.

– Đại lý kê khai hoá đơn GTGT đã xuất đó vào bảng kê thuế GTGT đầu ra.

– DN gửi hàng kê khai vào bảng kê thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí bán hàng.

Tuy nhiên trường hợp đại lý KHÔNG phải bán đúng giá hưởng hoa hồng thì theo Công văn 68748/CT-TTHT ngày 23/10/2017 của cục thuế TP.Hà Nội có quy định:

“Trường hợp Công ty không phải là đại lý bán vé máy bay đúng giá hưởng hoa hồng thì khi bán vé máy bay Công ty phải lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, giá tính thuế GTGT là giá bán ra bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán.”

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Theo quy định tại điều 5 Thông tư 219 như sau:

“đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.

e) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.”

Như vậy, tại trường hợp này, Công ty phải xuất hóa đơn GTGT, tuy nhiên phần thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. Đồng thời kê khai khoản thu nhập này để tính thuế TNDN theo quy định.

XEM THÊM:

Cách viết hóa đơn hàng khuyến mại không thu tiền (hàng mẫu)

Hóa đơn thay thế là gì? Cách hạch toán hóa đơn thay thế khác năm tài chính

3. Cách hạch toán đối với hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

3.1. Trường hợp sử dụng hoá đơn GTGT từng khâu độc lập

Trường hợp này các bạn hạch toán như khi bán hàng cho khách hàng

3.2. Trường hợp sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, kèm theo Lệnh điều động nội bộ

a) Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý:

– Phải lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá giao cho các đại lý. Căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi:

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán

Có các TK 155, 156.

– Căn cứ vào Bảng kê hoá đơn bán ra của hàng hoá đã bán do các bên nhận đại lý hưởng hoa hồng lập gửi về kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán ra, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 157 – Hàng gửi đi bán.

– Số tiền hoa hồng mà DN phải trả cho đại lý hưởng hoa hồng, ghi:

Nợ TK 641, 6421 – Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112, 131, …

b) Kế toán ở đơn vị Nhận bán hàng đại lý, bán hàng đúng giá, hưởng hoa hồng:

+/ Khi nhận được hàng:

– DN chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị hàng hoá nhận bán đại lý trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính khi nhận hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng,. (Theo Thông tư 200 và Thông tư 133)

+/ Khi bán hàng nhận đại lý, ghi:

– Khi hàng hoá nhận bán đại lý đã bán được, căn cứ vào Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh số tiền bán hàng đại lý phải trả cho bên giao hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131, …(Tổng giá thanh toán)

Có TK 331 – Phải trả cho người bán (giá giao bán đại lý + Thuế).

Đồng thời doanh nghiệp theo dõi và ghi chép thông tin về hàng nhận bán đại lý đã xuất bán trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.

– Định kỳ, khi xác định doanh thu hoa hồng bán hàng đại lý được hưởng, ghi:

– Khi xác định hoa hồng đại lý được hưởng, tính vào doanh thu hoa hồng về bán hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

– Khi thanh toán tiền cho bên giao hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (giá bán trừ (-) hoa hồng đại lý)

Có các TK 111, 112,…

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
Hỏi đáp gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Như vậy kế toán Việt Hưng đã hướng dẫn bạn các viết hoá đơn cũng như cách hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Chúc các bạn thành công!.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...