Hóa đơn thay thế là gì? Cách hạch toán hóa đơn thay thế khác năm tài chính

Hạch toán hóa đơn thay thế | Hóa đơn điện tử được áp dụng từ tháng 07/2022 trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc áp dụng hóa đơn điện tử vào thực tế của doanh nghiệp cũng còn nhiều vướng mắc. Một trong những câu hỏi mà kế toán gặp phải trong năm 2023 là lập hóa đơn thay thế năm 2023 cho hóa đơn gốc năm 2022 hạch toán vào kỳ tính thuế nào cho đúng? Sau đây KetoanViethung cùng các bạn đi tìm lời giải cho câu hỏi này.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

  • Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021

  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

Thay thế hóa đơn là nghiệp vụ được thực hiện để thay thế hóa đơn đã phát hành này bằng việc phát hành một hóa đơn khác. Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng nghiệp vụ thay thế hóa đơn là một nghiệp vụ kép gồm 2 nghiệp vụ: Xóa hóa đơn cần thay thế & phát hành hóa đơn mới tương ứng để thay cho hóa đơn đã xóa đó.

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG:

– Trường hợp này là khi hóa đơn đã phát hành, và khi phát hiện có sai sót thì hóa đơn chưa được đưa vào trong báo cáo thuế. 

– Khi đơn vị phát hành cần xóa hóa đơn có sai sót  & phát hành hóa đơn mới tương ứng, để thay cho hóa đơn đã xóa đó.

1. Khi nào cần phải lập hóa đơn điện tử thay thế?

Theo Điểm b2 Khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

“2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

………

b. Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

………………….

b2. Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Thời điểm lập hóa đơn GTGT

Chi tiết tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

hạch toán hóa đơn thay thế gốc 2
Thời điểm lập hóa đơn

2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Theo Điều 78 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

“ Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.”

Kết luận: theo quy định tại mục 2, mục 3 và mục 4 ta thấy

  • Nguyên tắc kế toán khi lập hóa đơn GTGT là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, 

quyền sử dụng, hoặc hoàn thành việc cung cấp dịch vụ. 

  • Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được 

lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.

Như vậy có thể thấy việc lập hóa đơn thay thế vào năm 2023 cho hóa đơn gốc năm 2022 thì sẽ hạch toán vào kỳ tính thuế năm 2022.

Vì Thực thế hóa đơn gốc năm 2022 đã được ghi nhận doanh thu, giao dịch đã phát sinh. Hóa đơn thay thế chỉ là việc người nộp thuế lựa chọn hình thức hóa đơn để bổ sung sửa đổi cho hóa đơn gốc năm 2022 đã lập bị sai sót.

XEM THÊM

Cách thay đổi địa chỉ trên hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

Cách hạch toán hoá đơn đầu vào để cân đối giữa chi phí & thuế

3. Ví dụ thực tế khi hạch toán hóa đơn thay thế cho hóa đơn gốc

Ngày 17/08/2022, Công ty Việt Hưng có xuất hóa đơn GTGT số 00000451 với số tiền chưa thuế 100.000.000 đồng, thuế VAT 10%: 10.000.000 đồng, khách hàng đã thanh toán.

Sang tháng 01/2023, Kế toán phát hiện hóa đơn số 00000451 ngày 17/08/2022 bị sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn và có lập hóa đơn số 0000016, ngày 11/01/2023 để thay thế, với số tiền là 150.000.000 đồng, VAT 10% : 15.000.000 đồng.

Biết rằng Thuế GTGT công ty kê khai theo tháng. 

Tổng doanh thu mặt hàng chịu thuế 10% là: 12.000.000.000 đồng, VAT 10%: 1.200.000.000 đồng

Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2022 lần đầu như sau:

hạch toán hóa đơn thay thế gốc 3
Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

Vậy kế toán sẽ phải hạch toán và kê khai nghiệp vụ kế toán này thế nào cho đúng?

GIẢI THÍCH

Như đã nói ở lý thuyết phần trên, hóa đơn thay thế số 0000016, ngày 11/01/2023  sẽ vẫn hạch toán kê khai điều chỉnh bổ sung cho Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2022

Hóa đơn thay thế số 0000016, ngày 11/01/2023 sẽ vẫn hạch toán vào năm quyết toán thuế 2022.

Hóa đơn thay thế số 0000016, ngày 11/01/2023, chỉ để lưu tại tháng 01/2023 để 

Sau này giải trình cho cơ quan thuế là tại sao không hạch toán vào kỳ tháng 01/2023.

BƯỚC 1: Kế toán lập tờ khai bổ sung lần 1 của tờ khai VAT tháng 08/2022

Vào tờ khai thuế GTGT tháng 08/2022 để điều chỉnh tăng doanh thu bán ra: 50.000.000 đồng tại chỉ tiêu [32] và tăng thuế GTGT đầu ra 10%: 5.000.000 đồng tại chỉ tiêu [33]

BƯỚC 2: Xác định số thuế cuối kỳ còn phát sinh phải nộp hay còn được khấu trừ sau khi điều chỉnh bổ sung

Nếu phát sinh thêm số thuế GTGT phải nộp tại chỉ tiêu [40] thì kế toán sẽ tiến hành nộp thêm tiền thuế vào NSNN, đồng thời sau này sẽ phát sinh tiền thuế chậm nộp của số tiền này. 

LƯU Ý: Số tiền thuế chậm nộp NNT sẽ tra cứu tại Thuedientu.gdt.gov.vn, hệ thống tự động gửi về cho người nộp thuế

Nếu phát sinh giảm số tiền thuế còn được khấu trừ tại chỉ tiêu [43], thì kế toán sẽ điều chỉnh tại chỉ tiêu [37] – Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước tại tờ khai thuế GTGT tháng 01/2023.

LƯU Ý: Với trường hợp này thì tổng số tiền thuế tại tờ khai 12 tháng năm 2022 và TK 133 – trên sổ kế toán sẽ không khớp nhau. Khi đó các bạn sẽ phải ghi chú trường hợp này ra, để sau này giải trình cho cơ quan thuế.

Tờ khai điều chỉnh lần 1 tháng 08/2022 của ví dụ trên như sau:

hoa don thay the la gi hach toan hoa don thay the 3
Tăng giảm khấu trừ thuế GTGT

Và tại tờ khai thuế GTGT tháng 01/2023 chính thức, kế toán điền 5.000.000 đồng vào chỉ tiêu [37]

hạch toán hóa đơn thay thế gốc 5
Điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT chỉ tiêu 37

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán các loại thuế cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

hạch toán hóa đơn thay thế 6
Hỏi đáp hạch toán hóa đơn thay thế

Trên đây Trung tâm Kế Toán Việt Hưng đã giải đáp vướng mắc cho hóa đơn thay thế năm 2023 cho hóa đơn gốc của kỳ tính thuế năm 2022. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc quyết toán thuế năm 2022, và công việc kế toán hiện tại đừng quên theo dõi Fanpage để kịp thời nắm bắt tin tức mới nhất nhé.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận