Khi nào doanh nghiệp được kết chuyển lỗ phát sinh & cách lập tờ khai mẫu 03-2A/TNDN

Hiểu thế nào là nguyên tắc chuyển lỗ? Theo TT 78/2014/TT-BTC thì việc xác định lãi hay lỗ là dựa vào thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các kỳ trước. Từ đó, lập tờ khai kết chuyển mẫu 03-2A/TNDN (trường hợp không kết chuyển lỗ) sẽ ra sao? Tất cả sẽ có tại bài viết ngay sau đây của Ketoanviethung.vn

A. Kết chuyển lỗ phát sinh trong doanh nghiệp

Trong hoạt động của doanh nghiệp có thể lãi hoặc lỗ và kế toán phải tính 2 khoản đó – đối với các doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng, theo quý.

Lãi thì chúng ta phải nộp thuế TNDN, nhưng một câu hỏi đặt ra là: Nếu các năm trước lỗ thì chúng ta có được chuyển lỗ không, như thế nào & vào khi nào thì doanh nghiệp được chuyển lỗ?

Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những vấn để trên

Thứ nhất trả lời câu hỏi khi nào doanh nghiệp được chuyển lỗ ?

Tại điều 9 thông tư 78/2014 quy định rõ :”

  1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển  từ các năm  trước chuyển sang.
  2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán  thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ  và liên tục số lỗ vào thu nhập ( thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế ) của những năm tiếp theo .Thời gian chuyển lỗ tình liên tục  không quá 5 năm ,kể từ năm  tiếp sau năm phát sinh lỗ .
  3. Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ  vào thu nhập  cảu các quý của năm sau  khi lập tờ khai  tạm nộp quý  và chuyển  chính  thức  vào năm  sau  khi  lập  tờ khai  quyết toán năm
  4. Doanh nghiệp  có số lỗ  giữa các quý  trong cùng một năm tài chính  thì được bù trừ số lỗ của quý trước và các quý tiếp theo  của năm tài chính đó .Khi quyết toán  thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ  của cả năm đó  và chuyển toàn bộ  và liên tục  số lỗ vào thu nhập doanh nghiệp chịu thuế  của những năm sau  năm phát sinh lỗ theo quy định trên
  5. Doanh nghiệp tự  xác định số lỗ được trừ vào  thu nhập theo nguyên tắc chuyển lỗ nêu trên .Trường hợp  trong thời gian chuyển lỗ  có phát sinh tiếp  số lỗ thì số lỗ phát sinh này  (Không bao gồm số lỗ năm trước chuyên sang ) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ  liên tục không quá 5 năm  kê từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ
  6. Trường hợp cơ quan  có thẩm quyền  kiểm tra , thanh tra quyết toán  thuế TNDN xác định số lỗ doanh nghiệp  khác so với doanh nghiệp xác định  thì số lỗ được chuyển theo kết luận của cơ quan  kiểm tra ,thanh tra  nhưng đảm bảo  đảm bảo chuyển lỗ liên tục, không quá 5 năm , kể từ năm  tiếp sau  năm phát sinh lỗ theo quy định .

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau phát sinh lỗ chưa kết chuyển hết thì cũng không được chuyển lỗ sang các năm tiếp theo .”

Như vậy theo thông tư trên thì các trường hợp mà doanh nghiệp được chuyên lỗ trong các trường hợp .

1. Năm tài chính lãi và lỗ các năm trước chưa quá 5 năm .

Ví dụ:

Công ty Kế toán Việt Hưng Năm 2018 sau khi quyết toán TNDN cả năm lãi 50.000.000 VNĐ.

Theo quy định thì phải tính thuế TNDN Của 50.000.000 VNĐ Nhưng năm 2017 lỗ lũy kế chưa quá 5 là 95.000.000 thì kế toán Việt Hưng sẽ được chuyển toàn bộ số lỗ là 50.000.000 trong năm 2018 và không phải nộp thuế TNDN

(Chuyển bao nhiêu và có bao nhiêu trường hợp thì tham khảo bài viết về các trường hợp chuyển lỗ)

2. Năm tài chính lãi và năm trước lỗ :

Ví dụ:

Công ty kế toán Việt Hưng năm 2018 cả năm lãi 50.000.000 VNĐ

Và năm 2017 lỗ 40.000.000 không có lỗ lũy kế thì kế toán được chuyển lỗ 39.000.000 VNĐ

Phải tính thuế trên chênh lệch :50.000.000-40.000.000 =10.000.000.

3. Năm tài chính lãi và năm trước đã quyết toán và được cơ quan có thẩm quyền xác định số lỗ (Lấy số của cơ quan kiểm tra nếu số khác với doanh nghiệp ).

Ví dụ:

Năm 2018 kế toán Việt Hưng lãi 50.000.000 .Năm 2017 quyết  toán có quan thuế kết luận số lỗ năm 2017 (Hoặc lũy kế nhưng đảm bảo chưa quá 5 năm ) là 60.000.000 thì doanh nghiệp được chuyển lỗ 50.000.000 và không phải nộp thuế TNDN.

4. Đối với các trường hợp quý hoặc tháng trong năm tài chính thì lũy kế theo nguyên tắc chuyển lỗ như năm

Ví dụ:

Quý 1/2018 của công ty kế toán Việt Hưng lõ 12.000.000 , quý 2 lãi 5.000.000 thì quý 2 được kết chuyển lỗ 5.000.000 khi tính thu nhập tạm tính quý 2.

Chú ý: Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm tính từ khi phát sinh lỗ.

lo-phat-sinh

B. Phương pháp lập tờ khai kết chuyển mẫu 03-2A/TNDN (trường hợp không kết chuyển lỗ)

Hướng dẫn cách làm quyết toán thuế TNDN trên HTKK.

B1: Bản tải HTKK cài về máy tính

B2: Mở HTKK có mã số thuế doanh nghiệp bạn đã khai báo

B3 : Vào phẩn thuế Thu nhập doanh nghiệp chọn  :Quyết toán TNDN Năm  mẫu 03/TNDN.

B4:Chọn năm  năm tài chính và các phụ lục 03-1A/TNDN .

B5: Vào phụ lục 03-1A/TNDN  :Nhìn vào bảng cân đối phát sinh gõ các chỉ tiêu

1.Chỉ tiêu 01:Doanh thu.

2.Chỉ tiểu 08 :Doành  thu hoạt động tài chính

3.Chỉ tiểu 10 :Gìa vốn

4. Chỉ tiêu 12 :Thu nhập doanh nghiẹp

Các chỉ tiêu khác (nếu có)

B6 :Sau đo phẩn mềm tự nhảy ra lãi chúng tâ bấ m vào ghi ,Số lãi tự nhảy sang chit tiêu  A1 Trên tờ khai.

B6:Gõ lại  số lãi chỉ tiểu B13

B7 :((Hiện h thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%) Thì bạn gõ bào dòng  C8(Gõ đúng số lãi ở chỉ tiêu A1)

B8 : Gõ số thuế tạm tính vào E1

B9 :Ghi thành công và kết suất XML

Kế toán Việt Hưng vừa chia sẻ với các bạn nguyên tắc chuyển lỗ trong năm tài chính. Bên cạnh đó là quyết toán TNDN trường hợp không kết chuyển lỗ. Hẹn các bạn trong các bài viết khác.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...