Cách tính thuế bán hàng online, các loại thuế cần nộp!

Khi ngành công nghệ 4.0 phát triển mạnh, người bán hàng đều dựa vào kênh bán Online để kinh doanh. Chắc chắn xảy ra những vấn đề tranh cãi, được nhiều người quan tâm trong những năm gần đây, chính là bán hàng Online có cần phải đóng thuế hay không? Nếu đóng thì sẽ phải đóng những loại thuế gì? Các sàn thương mại, trang mạng xã hội như: Tiki, Shopee, Lazada… có phải đóng thuế không? Cách tính thuế bán hàng online ra sao?

Bài viết hôm nay, Trung tâm đào tạo Kế Toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn hiểu được vấn đề này, cũng như giúp các bạn hiểu được sâu hơn về những loại Thuế người bán hàng Online phải nộp.

I. Những trường hợp bắt buộc phải đóng Thuế khi bán hàng Online?

Đầu tiên, các bạn phải xác định được những đối tượng bán hàng Online nào sẽ phải nộp Thuế để biết cách tính thuế bán hàng online, không phải bất kỳ người bán hàng nào cũng phải nộp Thuế. Việc bán hàng hiện nay đang được tiến hành bằng rất nhiều cách khác nhau: việc bán có thể thông qua những trang diễn đàn, những trang mạng xã hội như Tiktok, Instagram, facebook… Không bị quản lý hay gò bó vào một trang chính thức nào cả.

Trường hợp cần nộp thuế khi bán hàng online
Trường hợp cần nộp thuế khi bán hàng online

Tuy nhiên, Pháp luật của nước ta hiện nay, lại không có những quy định nào áp dụng đối với người bán hàng Online. Không phải người bán hàng Online nào cũng sẽ phải nộp thuế, và việc nộp thuế thu nhập cá nhân hay thuế giá trị gia tăng được quy định với một số trường hợp cụ thể, áp dụng đối với trường hợp phương pháp khoán và phương pháp kê khai, nộp thuế thay cá nhân, đây được cho là hai phương pháp rất cụ thể:

1. Hộ, cá nhân thuộc những đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán:

Căn cứ theo Khoản 1 điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC, phương pháp khoán sẽ được áp dụng đối với những hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không nằm trong trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và cũng không nằm trong trường hợp nộp thuế theo những lần phát sinh.

Với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh ngay trên thực tế, không bao gồm những trường hợp bán hàng thông qua những sàn giao dịch thương mại điện tử thì chủ yếu nộp thuế theo phương pháp này.

Ví dụ: Hộ kinh doanh NKJ kinh doanh mặc hàng nông sản nhưng kinh doanh qua trang website do hộ kinh doanh NKJ là chủ sở hữu sẽ nộp thuế theo phương pháp khoán và phải đóng Thuế bán hàng Online, mặc dù không mở bán trực tiếp.

2. Những đối tượng nộp thuế theo phương pháp tổ chức khi thuế thay hay nộp thuế thay cho cá nhân:

– Với những cá nhân hiện đang bán hàng Online sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo hình thức với trường hợp là tổ chức khai, nộp thuế thay cho cá nhân đó. Được áp dụng với trường hợp bán hàng qua các sàn giao dịch thương mại như: Shopee, Lazada…

– Cụ thể, trường hợp này tổ chức khai nộp thuế thay đã được nêu rõ ngay tại Điểm đ, Khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 100/2021/TT-BTC với nội dung: Những tổ chức bao gồm cả các chủ sở hữu của Sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ phải thực hiện việc khai thuế thay và nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh trên cơ sở được ủy quyền theo đúng quy định của Pháp luật dân sự ban hành.

– Các tổ chức cũng phải thực hiện việc khai thuế và nộp thuế theo tháng hay theo quý đúng với quy định của Pháp luật nước ta về quản lý thuế,

– Với những cá nhân có phát sinh doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống ở nhiều nơi và những cá nhân dự kiến, xác định được tổng mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì sẽ được ủy quyền cho những tổ chức chi trả khai thuế, nộp thuế thay cho doanh thu phát sinh ngay tại đơn vị được ủy quyền trong năm Thuế đó.

Đối tượng nộp thuế theo phương pháp tổ chức khi thuế thay hay nộp thuế thay cho cá nhân
Đối tượng nộp thuế theo phương pháp tổ chức khi thuế thay hay nộp thuế thay cho cá nhân

Và những đối tượng là cá nhân kinh doanh khi có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Ví dụ: Cá nhân chị NYT kinh doanh các mặt hàng về thời trang, doanh thu trong năm 2021 đạt mức 100 triệu đồng/năm, thì cá nhân NYT phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

* Tất cả những cá nhân kinh doanh bán hàng Online thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ không cần phải trực tiếp khai, nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế mà chỉ cần ủy quyền cho những chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử nơi các bạn kinh doanh thực hiện việc kê khai

Ví dụ: Cá nhân KIP bán hàng áo quần thông qua sàn thương mại điện từ Shopee, Cá nhân kinh doanh KIP sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thông qua tổ chức shopee. Họ sẽ là người đứng ra nộp và kê khai thuế dùm các bạn.

II. Mức doanh thu người bán hàng kinh doanh Online:

Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 40/2021/TTBTC quy định rõ về việc kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hiện có doanh thu cho hoạt động sản xuất trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống sẽ không thuộc trong trường hợp phải nộp thuế giá trị gia tăng và cũng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ: Hộ kinh doanh NNL, kinh doanh bán hàng Online những sản phẩm về thiết bị xe máy trong năm 2021 doanh thu đạt mức 78 triệu/đồng năm, Trường hợp này, hộ kinh doanh NNL sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, cùng với thuế giá trị gia tăng theo khoản 2 điều 4 thông tư 40/2021/TT-BTC ban hành.

* Một số điểm lưu ý:

– Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh cần phải có trách nhiệm kê khai thuế chính xác, đầy đủ, luôn trung thực, nộp hồ sơ Thuế đúng thời hạn, chịu tất cả những trách nhiệm của bản thân trước pháp luật.

– Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nếu kinh doanh theo nhóm cá nhân, hộ gia đình có tổng mức doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống muốn xác định cá nhân không phải chịu nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì phải được xác định cho 1 người đại diện cả nhóm, hộ gia đình trong năm tính thuế đó.

III. Cách tính thuế bán hàng online

Căn cứ theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC ban hành, số thuế thu nhập cá nhân cùng số thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng Online phải nộp cho cơ quan Thuế sẽ được tính theo công thức như sau:

Số Thuế giá trị gia tăng phải nộp = Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng x Tỷ lệ Thuế giá trị gia tăng

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân

– Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và Tỷ lệ thuế thi nhập cá nhân sẽ được hướng dẫn ngay tại Phụ lục I ban hành kèm theo với Thông tư 40/2021/TT-BTC

Cách tính thuế bán hàng online
Cách tính thuế bán hàng online

Ví dụ: Hộ kinh doanh NYK kinh doanh Online với mặt thiết bị điện tử có tổng doanh thu tính thuế giá trị gia là là 120 triệu trong năm 2021.

+ Số thuế giá trị gia tăng phải nộp là: 120.000.000 x 1% = 1.200.000 đồng

+ Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp là: 120.000.000 x 0.5% = 600.000 đồng

* Một số lưu ý cách tính thuế bán hàng online như sau:

– Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân và doanh thu thuế giá trị gia tăng là bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, tiền hoa hồng trong kỳ tính thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ sẽ bao gồm các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, Khuyến mại, các chiết khấu thương mại, chiết khấu về thanh toán, những khoản trợ giá, phụ thu, phí phụ thu, những khoản bồi thường trong vi phạm hợp đồng.

– Trường hợp những cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng các hóa đơn từ cơ quan Thuế thì doanh thu Thuế sẽ được tính dựa trên doanh thu khoán và doanh thu của hóa đơn.

– Với trường hợp cá nhân kinh doanh không thể xác định được doanh thu tính thuế khoán hay có xác định nhưng lại không phù hợp với thực tế thì lúc này Cơ quan Thuế có thẩm quyền sẽ ấn định doanh thu tính thuế khoán cho kỳ tính thuế đó.

– Tỷ lệ Tính thuế cũng được phân chia theo thuế giá trị gia tăng 1% và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân sẽ là 0.5%.

Hi vọng nội dung trên một phần nào đã giúp các bạn xác định được hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nào phải tham gia vào nộp thuế, cách tính thuế bán hàng online như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cho bán hàng Online. Nhận giải đáp chi tiết về nghiệp vụ tại các khoá học của chúng tôi bằng cách để lại số điện thoại qua fanpage hoặc liên hệ hotline 0988680223 nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...