Cách tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online 2022

Cách tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online 2022 như thế nào? Hiện nay, với thời đại công nghệ 4.0 thì việc trao đổi bán hàng online đang được nổi lên nhanh chóng. Việc kinh doanh online không chỉ đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà còn có các cá nhân cũng nhiều lên đáng kể. 

Bán hàng online hiện nay có nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như bán hàng qua mạng xã hội, qua các kênh thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada.

Tuy nhiên việc tính và nộp thuế TNCN thì vẫn chưa được nhiều người biết. Không chỉ các doanh nghiệp mới có nghĩa vụ nộp thuế TNCN cho người lao động mà các hộ kinh doanh và cả những cá nhân cũng phải thực hiện nghĩa vụ này. Kế toán Việt Hưng chia sẻ với các bạn các tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online.

1. Đối tượng áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online

Có nhiều trường hợp mà phân ra có các phương pháp khai, nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng khác nhau. Ví dụ như phương pháp khoán, phương pháp khai nộp thuế thay cho cá nhân, phương pháp kê khai… Trong đó, 2 phương pháp khoán và phương pháp khai, nộp thuế thay cho cá nhân là hai phương pháp phổ biến nhất.

* Hộ, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định: “Phương pháp khoán được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và không thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh”.

Đây là phương pháp mà nhiều hộ kinh doanh cũng như cá nhân bán hàng online áp dụng. Tuy nhiên đối với các trường hợp bán trên trang thương mại điện tử thì không áp dụng phương pháp này. Phương pháp khoán áp dụng cho các hộ kinh doanh, cá nhân bán hàng trên các trang website do mình làm chủ mà không thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Đối tượng áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online
Đối tượng áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online

* Thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân

Đối với các trường hợp nộp thuế theo phương pháp này thì là các cá nhân bán hàng online bán hàng qua các sàn giao dịch thương mại điện tử như: Shopee, Tiki, Lazada, Sendo…

Theo điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 100/2021/TT-BTC như sau:

Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật như:

họ tên; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; email; số điện thoại liên lạc; hàng hóa, dịch vụ cung cấp; doanh thu kinh doanh; tài khoản ngân hàng của người bán; thông tin khác liên quan;.“.

Do đó, tổ chức thực hiện khai thuế, nộp thuế TNCN theo tháng hoặc quý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tóm lại, hộ, cá nhân bán hàng online thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử nêu trên thì không phải trực tiếp khai, nộp thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế mà được ủy quyền cho chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai, nộp thuế thay. 

Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ cho bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online theo phương pháp khoán để mỗi hộ cá nhân có thể xác định được thuế TNCN mà mình phải nộp.

2. Mức doanh thu phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC như sau:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

Như vậy, mức 100tr/năm mà mức để xác định nghĩa vụ nộp thuế TNCN và GTGT đối với các hộ, cá nhân bán hàng online. Trường hợp kinh doanh online theo hình thức một nhóm người cùng kinh doanh có doanh thu từ 100tr/năm trở xuống và để xác định không phải nộp thuế GTGT và TNCN thì xác định cho 1 người đại diện duy nhất cho nhóm cá nhân trong năm tính thuế

Lưu ý tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online phương pháp khoán
Lưu ý tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online phương pháp khoán

Lưu ý:

– Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm xác định mức doanh thu trong năm và xác định khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

2 phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online đối với phương pháp khoán

Hộ cá nhân kinh doanh online nộp thuế theo phương pháp khoán thì không thực hiện chế độ kế toán. Tuy nhiên nếu hộ các nhân có nhu cầu xuất hoá đơn bán lẻ cho khách hàng thì hộ cá nhân phải lưu trữ và xuất trình chứng từ cho cơ thuế khi cần.

Cơ quan thuế sẽ thông báo số thuế TNCN khoán cho hộ cá nhân từ đầu năm và hộ các nhân thực hiện nộp thuế theo thông báo này. Có 2 trường hợp đặc biệt xảy ra như sau:

Trường hợp 1: Cơ quan thuế gửi thông báo số thuế TNCN khoán phải nộp từ đầu năm nhưng trong năm đó hộ cá nhân không còn kinh doanh nữa- cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh số thuế phải nộp theo hướng dẫn tại điểm b4, b5 điều 13 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Trường hợp 2: Hộ kinh doanh mới hoạt động và chưa đủ 12 tháng/ năm trong năm này.

– Nếu Doanh thu trong năm đó dưới 100tr/năm thì không phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT và không cần áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online

– Nếu Doanh thu trong năm đó trên 100tr/năm thì phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT

3. Cách tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online

Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định về số thuế thu nhập cá nhân và số thuế giá trị gia tăng mà hộ, cá nhân bán hàng online phải nộp được xác định như sau:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng x Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân

Trong đó:

(1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân cụ thể như sau:

– Đối với các hộ, các nhân có doanh thu trên 100tr/tháng thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả:

+ Các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại.

+ Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền.

– Các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định.

– Các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân).

(2) Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân được liệt kê rõ theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Lưu ý:

– Đối với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai và tính thuế tương ứng theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề.

Trong trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh hoặc không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

– Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

Ví dụ: Chị Ngọc Lan cùng với em gái có tự kinh doanh bán hàng online qua zalo, facebook, livestream trên tittok… Mặt hàng kinh doanh của chị là mặt hàng thực phẩm. Trường hợp 1: Ngọc Lan và em gái ước tính doanh thu trong năm là 120tr. Người đại diện nộp thuế TNCN là chị Ngọc Lan. Vậy cách tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online trường hợp này như thế nào?

Theo như phụ lục 1 tại thông tư 40 quy định như sau:

Quy định về cách tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online
Quy định về cách tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online

Vì vậy Tỉ suất thuế TNCN là 0,5% và tỉ suất GTGT là 1%.

Thuế TNCN mà Ngọc Lan phải nôp = 120tr x 0.5% = 600.000 đồng

Thuế GTGT mà Ngọc Lan phải nộp = 120tr x 1% = 1.200.000 đồng

Tổng Ngọc Lan phải nộp cho nhà nước là: 1.800.000 đồng

Trường hợp 2: Ngọc Lan và em gái không xác định được doanh thu trong năm. Vì vậy cơ quan thuế ấn định doanh thu cũng như cách tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online như sau:

+ TH1: Cơ quan thuế ấn định doanh thu của Ngọc Lan là 8tr/tháng. Vậy cả năm doanh thu là 8tr x 12= 96.000.000 đồng. Với mức doanh thu này thấp hơn 100tr/năm. Do đó, Ngọc Lan thuộc diện không phải thuế TNCN và thuế GTGT.

+ TH2: Cơ quan thuế ấn định doanh thu của Ngọc Lan là 12tr/ tháng. Vậy xét cả năm thì doanh thu là 144.000.000 đồng/năm. Với mức doanh thu này cao hơn 100tr/năm. Do đó Ngọc Lan thuộc diện phải nộp thuế TNCN và Thuế GTGT như sau

Thuế TNCN= 144tr x 0.5%= 720.000 đồng

Thuế GTGT= 144tr x 1%= 1.440.000 đồng

Sau khi áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân bán hàng online thì tổng Ngọc Lan phải nộp cho nhà nước là 2.160.000 đồng.

Như vậy kế toán Việt Hưng đã chia sẻ cho các bạn cách tính thuế thuế thu nhập cá nhân bán hàng online. Cảm ơn các bạn đã đọc và chúc các bạn thành công. Truy cập thêm fanpage để tham khảo các lớp học kế toán để trau dồi thêm kiến thức nghiệp vụ kế toán nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...