Cách hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy còn tồn 2022

Cùng với sự hiện đại hoá của hoá đơn điện tử, 100% các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử từ tháng 6 năm 2022. Tổng cục thuế tiếp tục hướng đến thực hiện cách hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy sang điện tử hoá.

Việc chuyển đổi các loại chứng từ dần dần sang hình thức điện tử là bước đi lên của Doanh nghiệp cũng như cách quản lí của cơ quan nhà nước ngày càng hiệu quả và tiết kiệm hơn. Hôm nay, Kế Toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn cách huỷ chứng tử khấu trừ thuế TNCN giấy còn tồn đến thời điểm cuối tháng 6 năm 2022.

Để hiểu hơn về cách hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy này, trước tiên cần phải tóm gọn lại thông tin về Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Chứng từ khấu trừ thuế

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là một chứng từ xác nhận của tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập về việc: “Thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người lao động (người nộp thuế) trước khi trả thu nhập theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ thuế.

Cũng như quy định của hoá đơn thì chứng từ khấu trừ thuế phải sử dụng theo đúng thứ tự, từ số nhỏ đến số lớn và theo thứ từ thời gian từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Không được dùng bỏ cách số thứ tự, trùng số liệu, trùng ký hiệu.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC 

2. Chứng từ khấu trừ

a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.  

b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:

b.1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

b.2) Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

Như vậy, Cấp chứng từ khấu trừ thuế trong một số trường hợp cụ thể như sau:

– Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng thì cá nhân đó có quyền yêu cầu phía tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

– Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: trong một kỳ tính thuế, tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ.

Tại sao cần phải có chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN được cá nhân sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Các bạn có thể tham khảo một số ý nghĩa, mục đích của chứng từ thuế TNCN sau đây:

+ Thể hiện được khoản thu nhập cũng như khoản thuế mà cá nhân phải nộp theo quy định của pháp luật. Từ đó, người lao động đó có thể biết được mình có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không. Các khoản thuế mà doanh nghiệp trích để nộp hộ đã chính xác chưa.

+ Là chứng từ chứng mình được doanh nghiệp đã thu thuế từ người lao động để thực hiện đóng cho nhà nước. Cũng có thể đây là chứng thừ thể hiện được quyền lợi của cá nhân trong vấn đề nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nhờ vậy, cá nhân có thể có chứng từ để chứng minh và bảo vệ quyền; lợi ích hợp pháp của mình trong việc nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh đó, chứng từ này còn cho thấy cá nhân đã phải nộp bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân, số tiền đó có đúng hay chưa, thừa hay thiếu để cơ quan thuế có thể hoàn trả hoặc truy thu theo quy định của nhà nước.

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mua ở đâu?

Doanh nghiệp chi trả thuế thu nhập cá nhân có thể mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN tại bộ phận Ấn chỉ tại cục thuế (chi cục thuế) quản lý doanh nghiệp. Có 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Đối với doanh nghiệp chứng từ khấu trừ thuế TNCN từng lần phát sinh:

+ Doanh nghiệp sẽ viết chứng từ khấu trừ thuế trực tiếp tại cơ quan thuế. Chứng từ này 2 liên và liên 2 sẽ giao cho người nộp thuế. Người nộp thuế sử dụng liên này để quyết toán thuế.

+ Trong trường hợp này Doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ TNCN hàng quý.

Đối với trường hợp này, doanh nghiệp không thực hiện cách hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy còn tồn.

Trường hợp 2: Đối với doanh nghiệp mua quyển chứng từ khấu trừ thuế TNCN

+ Doanh nghiệp sẽ mua quyển chứng từ khấu trừ thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý.

+ Cũng giống như quyển hóa đơn; mỗi quyển chứng từ khấu trừ thuế TNCN có 50 số; mỗi số gồm 2 liên (Liên 1: Báo soát và Lưu và Liên 2: Giao cho người nộp thuế).

+ Khi người nộp thuế yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN, doanh nghiệp viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN và giao cho người nộp thuế liên thứ 2.

+ Hàng quý, doanh nghiệp cũng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải thực hiện cách hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy còn tồn trước khi chuyển sang chứng từ điện tử.

Loại chứng từ khấu trừ thuế

Có 2 loại chứng từ khấu trừ thuế như sau:

– Chứng từ khấu trừ tự in trên máy vi tính

– Chứng từ khấu trừ được cơ quan thuế cấp

Hàng quý, cũng như thời hạn nộp báo cáo thuế, thời hạn nộp chứng từ khấu trừ thuế TCNN chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Doanh nghiệp trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thực hiện báo cáo về việc sử dụng chứng từ với cơ quan thuế quản lý dù có phát sinh hay không phát sinh sử dụng chứng từ khấu trừ thuế.

Bài này Kế toán Việt Hưng hướng dẫn cách huỷ chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy đối với các doanh nghiệp sử dụng chứng từ mua tại cơ quan thuế, hay gọi là chứng từ giấy.

Cách hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy còn tồn

Trong trường hợp chứng từ khấu trừ thuế TNCN còn tồn, doanh nghiệp thực hiện cách hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy bằng cách gạch chéo và lưu giữ quyển. Đồng thời thực hiện kê khai theo mẫu CTT25/AC tất cả các số còn lại vào cột xoá bỏ.

Cách hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy còn tồn
Cách hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy còn tồn

Thực hiện gạch chéo số lượng còn tồn và lưu tại đơn vị

Cách kê khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu CTT25/AC

Giống như những quý mà các doanh nghiệp thường báo cáo, đây cũng là mẫu mà kế toán phải nộp báo cáo hàng quý.

Mặc dù trong quý đó không phát sinh thuế TNCN phải nộp cho người lao động. Để các bạn hình dung, kế toán Việt Hưng xin chia sẻ cách lập bảng kê chứng từ khấu trừ TNCN có xoá bỏ số lượng chứng từ giấy còn tồn, cần thực hiện như sau:

– Cột thứ 1: Ghi theo mẫu số trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

– Cột thứ 2: Ghi rõ tên biên lai là “Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

– Cột thứ 3: Bạn ghi theo ký hiệu trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

– Cột thứ 4: Ghi chi tiết các số chứng từ đã dùng trong kỳ 

– Cột thứ 5: cột này thể hiện số lượng số sử dụng (Không gồm: Xóa bỏ, mất, v.v…).

– Cột thứ 6: Ghi chi tiết số bị xóa bỏ (là những số đã viết sai). Tại cột này, đối với các doanh nghiệp còn tồn chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy thì các bạn thể hiện tổng số lượng tồn vào cột này.

– Cột thứ 7: Thể hiện chứng từ bị mất hoặc cháy.

– Cột thứ 8: Thể hiện tổng số đã dùng ở 3 cột 5,6,7.

Ví dụ: Kế toán Việt Hưng có sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức mua theo quyển và bao cáo hàng quý. Đây là thông tin của quyển chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

Quyển chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Quyển chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Đầu quý 2 có số lượng tồn là 45 số chứng từ khấu trừ thuế TNCN (cụ thể từ số 0006906 đến số 0006950). Trong quý 2, kế toán Việt Hưng có phát sinh 5 lao động phải nộp thuế. Vì vậy kế toán Việt Hưng đã sử dụng 5 chứng từ trong quý 2. Đồng thời trong quá trình viết chứng từ có xảy ra sai sót 1 chứng từ rơi vào số 0006909. 

Theo như quy định nhà nước thì bắt đầu từ ngày 01/07/2022 thì chứng từ giấy không còn được sử dụng và chuyển sang chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử. Các chứng từ giấy còn tồn phải huỷ bỏ. Theo như trên, Kế toán Việt Hưng sẽ phải huỷ bỏ tất cả số chứng từ còn lại. Kế toán Việt Hưng kê mẫu CTT25/AC quý 2/2022 như sau:

Ví dụ bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Ví dụ bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN

– Tại cột 1: Mẫu số trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN là: CTT 56

– Tại cột 2: Tên biên lai là “Chứng từ khấu trừ thuế TNCN”.

– Tại cột 3: Ký hiệu trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN là AH/2012

– Tại cột 4: Các số chứng từ đã dùng trong kỳ: “từ số 0006906 đến số 0006950” 

– Tại cột 5: Số lượng số sử dụng: 5

– Tại cột 6: Số lượng bị xoá bỏ: 40 (số 0006909 và từ 0006912-0006950).

– Cột thứ 8: Số tổng số đã dùng: 45

Bạn cũng có thể tải mẫu bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN tại bài viết có gắn kèm file của chúng tôi nhé!

Để không gặp vấn đề khi xử lý các công việc liên quan đến thuế nói riêng, nghiệp vụ kế toán nói chung, mời bạn tham khảo và đăng ký khóa học kế toán thuế chuyên sâu tại Kế Toán Việt Hưng. Học kết hợp cầm tay chỉ việc sẽ giúp bạn tự tin trở thành kế toán viên chuyên nghiệp tại bất cứ doanh nghiệp nào.

Trên đây là cách huỷ chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy còn tồn và cách báo cáo theo mẫu CTT25/AC mà kế toán Việt Hưng muốn chia sẻ cho các bạn. Chúc các bạn thành công. Truy cập thêm fanpage để cập nhật các thông tin kế toán mới nhất nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...