Cách tính thuế thu nhập cá nhân đầu tư vốn năm 2019

Thuế thu nhập đầu tư vốn là gì? Cách tính thuế thu nhập cá nhân đầu tư vốn mới nhất 2019 như thế nào? Theo dõi bài viết dưới đây của Kế Toán Việt Hưng để có câu trả lời chính xác nhất nhé!

Thuế thu nhập cá nhân đầu tư vốn là gì?

Thuế thu nhập cá nhân đầu tư vốn là gì?
Thuế thu nhập cá nhân đầu tư vốn là gì?

Theo khoản 3, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC) thì thu nhập từ đầu tư vốn được hiểu như sau:

a) Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.

d) Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

đ) Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành, trừ thu nhập theo hướng dẫn tại tiết g.1 và g.3, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

e) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế.

g) Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn”.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất 5%

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn với cá nhân cư trú

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn. Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại điều 10 được xác định. Là số thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 5%. Trong đó, thu nhập tính thuế là thu nhập chịu thuế mà cá nhân được nhận và thuế suất. Được áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất theo quy định là 5%.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Dựa vào Khoản 3, Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

  • Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập.
  • Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.
  • Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.
  • Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn với cá nhân không cư trú

Căn cứ vào Điều 19 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về căn cứ tính thuế TNCN của khoản thu nhập từ đầu tư vốn đối với cá nhân không cư trú như sau:

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng thu nhập tính thuế mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân (×) với thuế suất 5%.

Thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 3, Điều 10 Thông tư này.

Trên đây là bài viết của kế toán Việt Hưng về cách tính thuế thu nhập cá nhân đầu tư vốn cập nhật mới nhất năm 2019. Hi vọng thông tin chia sẻ trên giúp ích cho các bạn trong công việc. Nếu có thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi qua CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để được tư vấn và hỗ trợ.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận