Tổng hợp 15 lỗi kê khai thuế qua mạng, lỗi kê khai tờ khai

Một lỗi chung các bạn kế toán viên thường hay gặp nhất chính là lỗi kê khai thuế qua mạng, lỗi kê khai tờ khai, khi gặp phải những lỗi này, xu hướng chung các bạn sẽ không biết cách phải xử lý vấn đề như thế nào, nếu có xử lý cũng chưa biết cách áp dụng. Bài viết này, Kế Toán Việt Hưng muốn chia sẻ đến các bạn kế toán tổng hợp những lỗi kê khai thuế qua mạng, lỗi kê khai tờ khai mới nhất, giúp các bạn có thể hiểu được và áp dụng ngay khi cần thiết.

I. Lỗi kê khai thuế qua mạng – sai số liệu ngay trên tờ khai thuế giá trị gia tăng

1. Lỗi sai ở chỉ tiêu [22] – thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang ở mẫu số 01/GTGT-TT80:

– Nguyên tắc của việc kê khai trong tờ khai mẫu số 01/GTGT-TT80, thuế giá trị gia tăng khấu trừ kỳ trước [22] chuyển sang phải bằng với thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau [43].

Một trong những lỗi kê khai thuế qua mạng thường gặp nhất chính là lỗi sai chỉ tiêu mục thứ 22 ở tờ khai thuế giá trị gia tăng (mẫu số 01/GTGT-TT80), lỗi mục này chính là lỗi thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ ở kỳ trước chuyển sang.

– Nguyên nhân xuất hiện lỗi sai này bởi vì doanh nghiệp, đơn vị các bạn đã nộp tờ khai chính thức lên Cơ quan Thuế nhưng sau đó phát hiện sai sót về nội dung khi chỉ tiêu ở mục [22] không bằng với chỉ tiêu [43] của tờ khai trong kỳ trước liền kề và kê khai sai sang chỉ tiêu [22].

Ngoài ra, nguyên nhân khác có thể xuất phát từ việc sai số học do lỗi đánh máy của kế toán viên hay copy nhầm số liệu qua…

– Muốn điều chỉnh được lỗi sai trong mục này, các bạn cần phải thực hiện như sau:

+ Phải thực hiện kê khai bổ sung ở tờ khai mẫu số 01/GTGT-TT80 với kỳ có tờ khai bị sai, điều chỉnh sao cho số liệu trong mục [22] trùng khớp với [43].

+ Nếu doanh nghiệp kê khai đồng thời cả chỉ tiêu ở mục [37], [38] tại tờ khai chính thức kỳ hiện tại thì chỉ cần căn cứ theo số Thuế chênh lệch ở mục [22] với [43] để khai bổ sung số liệu chênh lệch [37], [38].

+ Nếu nguyên nhân là do sau từ lỗi đánh máy, hay copy nhầm số liệu, thì chỉ cần căn cứ theo số thuế chênh lệch ngay tại chỉ tiêu [40] bổ sung thuế tăng thêm vào ngân sách nhà nước và tính thành tiền nộp chậm phát sinh, hay là các bạn có thể bù trừ số thuế nộp thừa cùng với số thuế phát sinh phải nộp tại kỳ tiếp theo.

Các lỗi kê khai thuế qua mạng liên quan đến số liệu
Các lỗi kê khai thuế qua mạng liên quan đến số liệu

2. Lỗi sai ở chỉ tiêu [21] – thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang tại mẫu số 02/GTGT-TT80:

– Lỗi này xuất hiện ngay trên tờ khai thuế giá trị gia tăng ở mẫu số 02/GTGT-TT80, chỉ tiêu [21] không trùng khớp với chỉ tiêu số [32] trên tờ khai chính thức liền kề. 

– Lỗi này được xuất phát từ nguyên nhân các bạn kế toán viên nộp tờ khai chính thức trước đó với Cơ quan Thuế, sau đó đã phát hiện ra sự sai sót, và nộp lại tờ khai bổ sung lên Cơ quan Thuế. Sau khi kê khai chỉ tiêu trong mục [32] tại tờ khai bổ sung đưa vào chỉ tiêu [21] ngay tờ khai chính thức của kỳ sau bị sai số liệu.

Và cũng như lỗi sai ở trên, việc bị sai số liệu cũng một phần do các bạn kế toán thực hiện ghi chép số liệu bị sai, hay là do copy nhầm số liệu của những chỉ tiêu khác sang chỉ tiêu này.

– Muốn điều chỉnh được lỗi sai này, các bạn cần phải thực hiện như sau:

+ Có thể thực hiện bằng việc kê khai bổ sung ở tờ khai 02/GTGT với kỳ vó tờ khai sai điều chỉnh mục [21] trùng với [32] ở kỳ khai chính thức trước là được.

+ Ngoài ra, các bạn cũng có thể sửa lỗi sai bằng cách kê khai đồng thời cả 2 chi tiêu [25], [27] ngay ở tờ khai chính thức của kỳ hiện tại, căn cứ theo số thuê chênh lệch trong [21], [32] và điều chỉnh số thuế do khai bổ sung được thực hiện tại [25], [27].

+ Các bạn cũng có thể căn cứ vào số thuế chênh lệch ngay chỉ tiêu [32], kê khai vào [25], [27] trên tờ khai chính thức với kỳ tính thuế hiện tại, số thuế giá trị gia tăng sẽ được khấu trừ chênh lệch tương ứng.

3. Lỗi sai ở chỉ tiêu [40b] trên tờ khai 01/GTGT-TT80 không bằng với chỉ tiêu ở [28a] trên mẫu 02/GTGT có cùng nội dung:

– Lỗi này xuất hiện khi tổng số thuế GTGT trong mục chỉ tiêu [28a] với tờ khai mẫu số 02/ GTGT không trùng khớp với chỉ tiêu thuế GTGT [40b] ở tờ khai mẫu số 01/ GTGT cùng kỳ.

– Việc điều chỉnh lỗi sai của mục chỉ tiêu này, các bạn cần phải:

+ Các kế toán viên cần phải thực hiện kê khai bổ sung và điều chỉnh những sai sót ở tờ khai theo phương thức bổ sung, điều chỉnh. Trường hợp, nếu kê khai sai cả 2 mẫu 01/GTGT và 02/GTGT thì bắt buộc phải thực hiện kê khai cả 2 mẫu vào cùng một thời điểm.

4. Lỗi kê khai chỉ tiêu [40b] trên mẫu số 01/GTGT nhưng không nộp tờ khai mẫu số 02/GTGT vào cùng kỳ tính thuế:

– Đối với lỗi này, doanh nghiệp cần phải thực hiện việc nộp tờ khai mẫu số 02/GTGT vào cùng kỳ tính thuế, cùng tờ khai mẫu số 01/GTGT, lưu ý việc kê khai tổng chỉ tiêu của mục [28a] tại tờ khai mẫu số 02/GTGT cần phải khớp với mẫu số 01/GTGT tại chỉ tiêu [40b].

5. Lỗi kê khai tại chỉ tiêu [37] trên mẫu số 01/GTGT:

– Lỗi này xuất phát từ việc người nộp thuế kê khai ở mục [37] hay [38] trên mẫu số 01/ GTGT nhưng lại không thực hiện việc nộp tờ khai GTGT đã điều chỉnh ở các kỳ trước.

– Các bạn kế toán viên chỉ cần thực hiện điều chỉnh và bổ sung việc giảm chỉ tiêu [37] hay [38] ngay trên tờ khai mẫu số 01/ GTGT của kỳ tính thuế đã kê khai sai.

6. Lỗi không phân bổ thuế GTGT hàng hóa và dịch vụ mua vào khấu trừ ngay trên mẫu số 01/GTGT:

– Lỗi này thường xuất phát từ việc doanh nghiệp có phát sinh doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán nhưng lại không chịu thuế tại mục chỉ tiêu [26] nhưng số thuế GTGT hàng hóa và dịch vụ mua vào tại mục [24] bằng với số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ ở chỉ tiêu [25].

– Muốn điều chỉnh lỗi sai của trường hợp này, doanh nghiệp cần phải phân bổ thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ, bổ sung và điều chỉnh ngay trên chỉ tiêu [25] của tờ khai mẫu số 01/GTGT.

Lỗi không phân bổ thuế GTGT hàng hóa
Lỗi không phân bổ thuế GTGT hàng hóa

II. Sai số liệu trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân:

1. Lỗi kê khai sai chỉ tiêu đã khấu trừ tạm nộp với tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại mấu số 02/GTGT:

– Lỗi này xuất phát từ việc số thuế đã khấu trừ ngay tại nơi trả thu nhập lúc quyết toán thuế thì bắt buộc phải kê khai chỉ tiêu [34] nhưng kê khai nhầm vào mục chỉ tiêu [35] ở tờ khai quyết toán thuế TNCN.

– Cách điều chỉnh lỗi sai này, chỉ cần các bạn kế toán viên kê khai bổ sung vào tờ khai quyết toán TNCN ở mẫu số 02/OTT–TNCN với cùng kỳ tính thuế có sai sót đó để kê khai điều chỉnh với mục chỉ tiêu [34], [35].

2. Lỗi kê khai sai các số liệu ngay trên chỉ tiêu số đã khấu trừ cùng năm ngay trên tờ khai quyết toán thuế TNCN ở mẫu số 05/QTT–TNCN:

– Lỗi này xuất phát từ trường hợp với cá nhân được ủy quyền QTT khi điều chuyển cơ quan trong cùng một tập đoàn, cơ quan chỉ trả thực hiện việc kê khai ở mục chỉ tiêu [36] ngay trên tờ khai quyết toán thuế TNCN đã bao gồm số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ ngay tại đơn vị và số thuế thu nhập cá nhân theo chứng từ khấu trừ ở tại đơn vị khác.

– Muốn điều chỉnh lỗi kê khai sai này doanh nghiệp chỉ cần kê khai điều chỉnh và bổ sung ngay tại [36] trên tờ khai quyết toán Thuế TNCN với mẫu số 05/QTT–TNCN cùng kỳ tính thuế đã có sự sai sót đúng bằng với số thuế TNCN đã khấu trừ tại đơn vị.

III. Sai sót về số liệu ở trên chứng từ nộp Thuế:

Việc ghi sai hay thiếu sót những thông tin ngay trên giấy nộp tiền sẽ làm cho việc hạch toán của các khoản thu ngân sách nhà nước của Cơ quan Thuế chưa đúng dẫn đến việc phát sinh tiền phạt nộp chậm không đúng của người nộp Thuế. Chính vì vây, doanh nghiệp cần phải lưu ý về:

1. Thông tin của người nộp thuế: 

– Không được ghi thiếu hay thừa mã số thuế, sai lệch về ký tự số dẫn đến việc mã số thuế không tồn tại ở hệ thống của Cơ quan Thuế.

– Tránh sự nhầm lẫn giữa mã số Thuế của Doanh nghiệp với mã số Thuế nộp thay hay mã số Thuế công ty chi trả cùng với mã số thuế cá nhân.

2. Thông tin về cơ quan Thuế:

Sai lệch thông tin về cơ quan Thuế cũng rất dễ bị sai sót:

– Sai sót về việc ghi nhầm tên Cơ quan thu Thuế như:

+ Nộp tiền sử dụng đất tại Chi Cục Thuế A nhưng lại ghi là Cơ quan quản lý thu Cục Thuế TP Hà Nội.

+ Nộp Thuế tại Cơ quan Thuế nhưng ghi nhầm sang Cơ quan quản lý thu là Sở Tài chính.

+ Nộp thuế vãng lại Cơ quan Thuế B khác tỉnh nhưng lại ghi Cơ quan quản lý thu là cơ quan Thuế quản lý trụ sở chính.

– Nộp Thuế chi cục Thuế A nhưng lại ghi Chi cục thuế B cùng tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương.

Sai sót về số liệu ở trên chứng từ nộp Thuế
Sai sót về số liệu ở trên chứng từ nộp Thuế

3. Thông tin về kho bạc:

Người nộp thuế cũng có thể có những sai sót về việc hạch toán khoản thu, tài khoản thu liên quan đến kho bạc:

– Các bạn kế toán viên chọn nhầm kho bạc Nhà nước hưởng nguồn thu tương ứng cùng Cơ quan quản lý số thu.

– Người nộp thuế ghi nhầm nghĩa vụ phải nộp ở tài khoản 8993 – tài khoản thu hổi hoàn và tài khoản 7111 – Thu ngân sách nhà nước.

4. Thông tin về các loại thuế:

– Người nộp thuế ghi nhầm về nội dung kinh tế, dẫn đến việc hạch toán nhầm nội dung kinh tế.

– Người nộp thuế chỉ ghi nộp thuế nhà thầu mà không tách riêng phần tiền thuế TNDN và thuế GTGT nhà thầu.

– Người nộp thuế chọn nhầm hay ghi nhầm về nội dung kinh tế thuế xuất nhập khẩu.

5. Thông tin về nơi phát sinh các khoản thu:

– Các bạn kế toán viên cũng sẽ gặp trường hợp sai sót đối với những khoản thu về tiền sử đụng đất, lệ phí trước bạ nhà đất… Ghi thiếu hay là không ghi thông tin về địa chỉ phần đất đó, nhãn hiệu, số loại, số khung, số máy của tàu thuyền, máy bay… Tại cột nội dung thanh toán.

IV. Lỗi kê khai thông tin đăng ký Thuế:

1. Đăng ký thay đổi về thông tin đăng ký Thuế của cá nhân:

– Tại tờ khai 05–ĐK–TH–TCT sẽ tồn tại 2 chỉ tiêu để đăng ký mới và thay đổi thông tin, doanh nghiệp khi thực hiện việc tổng hợp lại không có sự thay đổi chỉ tiêu nên dẫn đến việc hệ thống mặc định doanh nghiệp các bạn đăng ký mới. Hệ thống sẽ tự động cấp thêm một mã số thuế cho cá nhân người lao động, việc làm này không đúng với quy định về việc cấp và sử dụng mã số thuế duy nhất cho người nộp thuế.

– Muốn điều chỉnh được lỗi sai này, chỉ cần doanh nghiệp gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp thực hiện việc hủy mã số Thuế cho cá nhân lao động. Sau khi Cơ quan Thuế đã hủy thì doanh nghiệp phải tổng hợp lại, tích vào chỉ tiêu thay đổi thông tin và thực hiện nộp qia Etax.

2. Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc:

– Doanh nghiệp nơi có người lao động nghỉ việc nhưng không gửi hồ sơ kết thúc giảm trừ dẫn đến việc khi người lao động vào nơi làm việc mới không đăng ký được giảm trừ.

+ Muốn điều chỉnh sai sót này, chỉ cần doanh nghiệp nơi người lao động nghỉ thực hiệ nộp hồ sơ mẫu 20-ĐK-TT-TCT ban hành kèm với Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 qua Etax.

– Doanh nghiệp ăng ký thời gian giảm trừ gia cảnh cho người lao động không tròn đúng năm do thông tin cung cấp từ người lao động không có sự chính xác.

+ Doanh nghiệp chỉ cần hướng dẫn người lao động cung cấp chính xác bề thông tin người phụ thuộc, mỗi người phụ thuộc sẽ được tính giảm trừ một lần trong năm tính Thuế, Doanh nghiệp thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Thuế để đính chính những thông tin, đính kèm nội dung xác nhận.

Bài viết của Trung tâm kế toán Việt Hưng đã tổng hợp được những lỗi sai về kê khai Thuế qua mạng và lỗi trên các tờ khai. Khi thực hiện việc kê khai các bạn kế toán viên cần ghi đúng, rõ, đầy đủ, kiểm tra lại trước khi nộp gửi Cơ quan Thuế. Mọi thắc mắc liên quan đến việc nộp tờ khai vui lòng truy cập CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để hỏi và nhận câu trả lời chính xác nhất!

5 2 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
4 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Vũ Minh Hùng
Vũ Minh Hùng
Bình chọn :
     

tháng 8 năm 2021công ty mình có xuất cho công ty A hoá đơn GTGT và đã giao cho khách hàng, nhưng sau đó phát hiện có sai sót về công ty, địa chỉ nên xuất lại hoá đơn khác, nhưng công ty mình ko làm biên bản thu hồi hoá đơn cũ. Công ty A lại kê khai thuế hoá đơn cũ không kê khai hoá đơn thấy thế, hiện nay cơ quan thuế chổ công ty A đang làm vc với thuế bên mình, xin hỏi như vậy có bị thuế xử phạt gì ko vậy

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Vũ Minh Hùng

Chào bạn, với câu hỏi này Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau: 

Trường hợp này bên A bị phạt kê khai sai, bên bạn sẽ bị phạt vì không thu hồi hoá đơn cũ dẫn đến bên A kê khai

Bạn muốn đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh nhất về nghiệp vụ kế toán, truy cập ngay Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan/ của chúng tôi nhé! Hotline tư vấn về khóa học: 0988.680.223

Hồng Hoa
Hồng Hoa
Bình chọn :
     

Các cô cho e hỏi, e nộp lại bộ báo cáo tc 2021, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN, vậy mình làm lại rồi nộp hay phải làm tờ khia bổ sung gì ko ạ

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Hồng Hoa

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

Trường hợp này quyết toán thuế TNCN và TNDN bạn nộp tờ khai bổ sung còn riêng BCTC k có bổ sung nên nộp chính thức lần 2 nhé, cq thuế sẽ lấy bộ BCTC cuối cùng

Mời bạn truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác nhất từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi!