Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN trường hợp lỗ

Việc lập tờ khai quyết toán thuế TNDN là việc mà bất cứ ai làm kế toán đều cần nắm rõ. Tuy nhiên, với mỗi trường hợp doanh thu lỗ hoặc lãi, cách lập tờ khai quyết toán sẽ khác nhau. Bài viết hôm nay, Kế Toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN trường hợp Lỗ. Cùng theo dõi nhé!

Quy định tờ khai quyết toán thuế TNDN mới nhất 2022

Trước khi tìm hiểu cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN trường hợp lỗ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các quy định về tờ khai thuế TNDN năm 2022 nhé!

– Theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp cần xác định, kê khai thông tin giao dịch liên kết, đối tượng kê khai, xác định đúng chi phí lãi vay được (mức khống chế 30%) trừ trường hợp tính thuế TNDN để hạn chế sai phạm.

– Theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ, doanh nghiệp cần thực hiện kê khai giảm thuế TNDN của kỳ tính thuế 2022. Giảm 30% số thuế TNDN cần nộp với trường hợp doanh nghiệp:

+ Có doanh thu trong kỳ tính thuế 2022 không quá 200 tỷ (1)

+ Doanh thu của DN trong kỳ tính thuế 2022 giảm so với năm 2021 (2)

==> Không áp dụng tiêu chí (2) với doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, chi tách, sát nhập trong kỳ tính thuế 2021 và 2022.

– Theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP, Doanh nghiệp cần kê khai số thuế TNDN được giảm trên hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN và trên phụ lục thuế TNDN được ban hành.

– Theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ, Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu xác định được thu nhập chịu thuế TNDN của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 với những khoản ủng hộ và tài trợ tiền mặt, hiện vật với hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN 2022

Tờ khai thuế TNDN là 1 trong những báo cáo của bộ báo cáo tài chính mà doanh nghiệp phải nộp hàng năm. Hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN vào 30/03/N+1.

Do đó, thời hạn cuối nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021 là ngày 31/3/2022 theo khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

Ví dụ: Hạn nộp tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm 2021 là 30/03/2022

Hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2022 là 30/03/2022

Cách lập tờ khai thuế TNDN trong trường hợp lỗ

Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh lãi hay lỗ thì đều phải làm tờ khai này. Ở bài viết này Kế Toán Việt Hưng hướng dẫn bạn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN trong trường hợp lỗ.

1. Cách xác định số thuế TNDN tạm tính:

Hàng quý khi doanh nghiệp chưa xác định được chính xác năm tài chính có lãi hay lỗ, thì doanh nghiệp có thể:

– Không nộp tiền thuế tạm tính.

– Doanh nghiệp xác định lỗ nhưng vẫn tự động đóng tạm tính thuế TNDN vào ngân sách nhà nước.

– Khi nộp tiền thuế kế toán sẽ hạch toán đúng bút toán nộp thuế: không hạch toán bút toán trích lúc này:

Nợ TK 3334: Số thuế TNDN tạm tính đã đóng

      Có TK 112

Và qua các quý trong năm tài chính kế toán sẽ hạch toán bút toán trên.

– Lưu ý: Hiện tại theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC thì từ 15/11/2014 tức tính từ quý 4/2014 doanh nghiệp sẽ không phải làm tờ khai tạm tính thuế TNDN nữa. Chỉ đóng thuế TNDN khi phát sinh số thuế này (nếu có).

2. Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm:

2.1 Số liệu chi tiết

Sau khi kế toán cân đối hết các chỉ tiêu để chuẩn bị trước khi lập báo cáo tài chính bạn cần lập tờ khai quyết toán thuế TNDN trước bằng cách:

Lấy ví dụ cụ thể trên bảng cân đối tài khoản như sau:

Cụ thể số liệu được lấy ra từ báo cáo này như sau:

+ Doanh thu: 2.739.420.162

+ Doanh thu hoạt động tài chính: 498.021

+ Giá vốn: 2.232.137.803

+ Chi phí tài chính: 6.560.000

+ Chi phí quản lý DN: 527.706.690

+ Thu nhập khác: 440.000.000

+ Chi phí khác: 436.944.445

+ Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí = -23.430.755

2.2 Cách lập tờ khai tổng hợp

Vào HTKK => Vào tờ khai QT Thuế TNDN mẫu 03/TNDN (Theo thông tư 80/2021). Sau đó chọn vào phụ lục 03-1A/TNDN => Đồng ý.

Từ phụ lục 03-1A sẽ kết nối dữ liệu trên CĐTK lên phần này:

– Chỉ tiêu 04: Lấy phát sinh Nợ hoặc Có TK 511.

– Chỉ tiêu 10: Lấy phát sinh Nợ hoặc Có TK 515.

– Chỉ tiêu 13: Lấy Phát sinh của TK 632.

– Chỉ tiêu 14: Lấy phát sinh TK 6421.

– Chỉ tiêu 15: Lấy phát sinh TK 6422.

– Chỉ tiêu 16: Chi phí tài chính.

– Chỉ tiêu 19: Chỉ tiêu này lấy phát sinh TK 711.

– Chỉ tiêu 20: Chỉ tiêu này lấy phát sinh TK 811.

– Chỉ tiêu 22: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: Với trường hợp lỗ thì không phát sinh thuế phải nộp như trường hợp trên.

Phần mềm HTKK kê khai thuế

==> Kết quả đưa lên HTKK mẫu 03-1A.

Kết quả hoạt động kinh doanh

Với trường hợp Lỗ thì chỉ tiêu 22 thể hiện dấu trong ngoặc, Và như vậy sẽ không phát sinh nghiệp vụ tính thuế TNDN. Từ đó số liệu sẽ link sang mẫu 03/TNDN.

mẫu 03/TNDN lập tờ khai quyết toán thuế tndn

Thắc mắc về lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

Câu hỏi: Công văn 2352/TCT-CS ngày 30/5/2016 Tổng Cục Thuế hướng dẫn như sau:

“Công ty CP Đường Quảng Ngãi trụ sở chính tại Quảng Ngãi có các nhà máy sản xuất và chế biến tại Bắc Ninh và Gia Lai đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN thì Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy tại Bắc Ninh và Gia Lai để kê khai, nộp thuế riêng và không thực hiện phân bổ số thuế TNDN phải nộp tại các địa phương theo tỷ lệ chi phí. Số thuế phải nộp tại các địa phương trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN được xác định trên cơ sở phần thu nhập phát sinh tương ứng tại các địa phương”.

Nhưng theo Điểm c, khoản 2, Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì thuế TNDN tính theo tỷ lệ (%) chi phí của từng cơ sở sản xuất. Như vậy, Quyết toán thuế TNDN năm 2021, Công ty phải lập tờ khai quyết toán thuế TNDN như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm h khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN, phải xác định riêng số thuế TNDN phải nộp cho hoạt động được hưởng ưu đãi với cơ quan thuế quản lý nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh và không được tính phân bổ cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác của người nộp thuế.

Đối với quyết toán thuế năm 2021, Công ty kê khai hoạt động ưu đãi khác tỉnh trên các Phụ lục ưu đãi mẫu số 03-3A/TNDN hoặc 03-3B/TNDN hoặc 03-3C/TNDN hoặc 03-3D/TNDN, xác định thông tin cơ quan thuế quản lý ưu đãi, địa bàn ưu đãi, xác định riêng số thuế phải nộp của hoạt động ưu đãi khác tỉnh ở mục B Phụ lục 03-3A/TNDN và 03-3B/TNDN và mục C Phụ lục 03-3C/TNDN và 03-3D/TNDN và thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách theo địa bàn có ưu đãi mà công ty xác định trên Phụ lục.

==> Công ty nộp các Phụ lục ưu đãi này kèm tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN tại trụ sở chính.

Câu hỏi: Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và một chi nhánh ở Hưng Yên có mã số thuế riêng. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc nhưng từ trước vẫn kê khai thuế GTGT của chi nhánh ở Hưng Yên, thuế TNCN và thuế TNDN kê khai, quyết toán cùng với công ty mẹ tại Hà Nội. Vậy xin hỏi theo Thông tư 80 thì công ty có phải tách riêng khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, nộp thuế TNDN cho chi nhánh Hưng Yên không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì:

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trừ trường hợp phải kê khai riêng quy định tại điểm h khoản 1 và điểm a khoản 6 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì:

– Tạm nộp TNDN quý: Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế quý nhưng phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý theo quy định tại Điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP để nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tại từng tỉnh nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Khai quyết toán năm: NNT xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-3D/TNDN kèm theo hồ sơ quyết toán thuế và nộp cho cơ quan thuế nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi khác tỉnh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Người nộp thuế thực hiện kê khai tổng hợp toàn bộ kết quả sản xuất kinh doanh của người nộp thuế trên tờ khai 03/TNDN tại trụ sở chính.

Trường hợp người nộp thuế thuộc trường hợp phân bổ thuế TNDN theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì người nộp thuế tính phân bổ, kê khai thuế TNDN theo quy định tại khoản 2,3 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Loạt bài về lập tờ khai quyết toán thuế TNDN của Kế Toán Việt Hưng, chúng tôi hi vọng các kế toán viên đã tự tin hơn khi thực hiện quyết toán thuế TNDN cả trong trường hợp lỗ và lãi. Để thành thạo nghiệp vụ, tự tin xử lý công việc, chia sẻ mong muốn qua fanpage để nhận tư vấn chuyên sâu, hoặc liên hệ Hotline 0988.680.223 – 0982.929.939 nhé!

5 1 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Dương Trương
Dương Trương
Bình chọn :
     

M muốn tải Tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân N 2019, 2020 về. Các bạn chỉ cho m với

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Dương Trương

Chào bạn, với câu hỏi này Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau: 

Các tờ khai khác sẽ có chỗ tải tại trang thuế luôn nhưng riêng tờ khai thuế TNCN k có chỗ để tải đâu bạn. Bạn liên hệ cơ quan thuế nhé

Bạn muốn đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh nhất về nghiệp vụ kế toán, truy cập ngay Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan/ của chúng tôi nhé! Hotline tư vấn về khóa học: 0988.680.223