Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Việc kê khai và lập tờ khai để nộp lên Cơ quan Thuế theo tháng và theo quý là một trong những điều cần thiết và bắt buộc đối với chuyên ngành kế toán của doanh nghiệp hay công ty. Việc kê khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu 01/GTGT hầu như những bạn kế toán viên đều đã biết cách kê khai, nhưng kể từ kỳ thuế vào năm 2022 đầu tiên các tờ biểu mẫu đã có sự thay đổi theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ban hành.

Bài viết này, Kế Toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT dành cho các doanh nghiệp, công ty kê khai thuế gia trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Với tờ khai thuế giá trị gia tăng khi gửi đến Cơ quan Thuế được xem là hợp pháp bắt buộc các bạn kế toán viên phải kê khai đúng theo mẫu quy định, kê khai những chỉ tiêu có trong tờ khai phải đúng và thể hiện đầy đủ theo quy định của Luật thuế ban hành, người đại diện của doanh nghiệp, hay cơ sở kinh doanh bắt buộc phải ký tên, đóng dấu hoặc ký điện tử vào cuối tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Để có thể hạn chế được những lỗi và cập nhật đúng nhất về mẫu tờ khai số 01/GTGT, các bạn phải lưu ý tải phiên bản mới nhất của phần mềm hệ thống kê khai. Sau khi cài đặt hoàn tất các bạn thực hiện những bước như sau:

1. Đăng nhập vào phần mềm hệ thống kê khai mới nhất:

Trước tiên, các bạn phải mở phần mềm hệ thống kê khai và tiến hành bước đăng nhập bằng mã số thuế của chính doanh nghiệp, công ty, cơ sở kinh doanh của mình.

Cần phải ghi thật chính xác “Mã số thuế”, sau đó nhấn chọn “Đồng ý”.

Ví dụ:

Đăng nhập vào HTKK

* Có một điểm lưu ý ở đây, nếu như là lần đăng nhập đầu tiên và chưa kê khai các thông tin thì các bạn cần phải chọn vào mục “Mã số thuế mới” để kê khai vào hệ thống trước khi các bạn đăng nhập.

2. Chọn tờ khai thuế giá trị gia tăng (mẫu số 01/GTGT) (TT 80/2021)

Đầu tiên, các bạn tích chọn vào mục tờ khai thuế GTGT (01/GTGT) (TT 80/2021)

Ví dụ:

Chọn tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01

3. Khai báo các thông tin về quản lý Thuế, danh mục ngành nghề, kỳ Thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp

– Bước tiếp theo này các bạn cần phải khai báo đầy đủ tất cả những thông tin về cơ quan Thuế quản lý của doanh nghiệp, cũng như loại hình doanh nghiệp của bạn đang hoạt động kinh doanh.

– Đối với tờ kê khai theo tháng, các bạn sẽ chọn vào “Tờ khai tháng”, sau đó lựa chọn tháng đúng theo tháng bạn kê khai.

Ví dụ: Hình ảnh minh họa

Chọn tờ khai thuế theo tháng

– Đối với việc kê khai theo quý, các bạn cũng chỉ cần nhấn chọn vào mục kê khai theo quý là được.

Ví dụ: Hình ảnh minh họa

Chọn kê khai thuế theo quý

* Lưu ý: Với Thông tư 80/2021/TT-BTC bắt buộc các bạn phải lựa chọn danh mục nghề khi các bạn làm kê khai.

Ví dụ: Hình ảnh minh họa

Chọn thông tư 80 khi thực hiện kê khai thuế

4. Hướng dẫn cách kê khai chi tiết những chỉ tiêu cơ bản trên tờ khai Thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT Thông tư 80/20211/TT–BTC

– Sau khai các bạn đã hoàn tất phần đăng nhập và chọn kỳ tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT Thông tư 80/20211/ TT-BTC thì bước tiếp theo các bạn phải làm đó chính là tiến hành kê khai đầy đủ tất cả những chỉ tiêu có trên tờ khai.

– Các chỉ tiêu bắt buộc cần phải nhập ở trên tờ khai thuế giá trị gia tăng 01/GTGT bao gồm: Chỉ tiêu [21], [22], [23], [24], [25], [26], [29], [30], [31], [32], [32a], [33], [37], [38], [40b]. Với những chỉ tiêu vòn lại phần mềm hệ thống kê khai sẽ tự động cập nhật.

– Hình ảnh về tờ kê khai Thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01/GTGT Thông tư 80/20211/TT-BTC

Ví dụ: Hình ảnh minh họa

Tờ kê khai Thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01
Tờ kê khai Thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01

– Cách điền các chỉ tiêu:

Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ:

+ Chỉ tiêu [21]: Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ

Đối với mục chỉ tiêu này, nếu trong kỳ doanh nghiệp của các bạn không có phát sinh về hoạt động mua bán kinh doanh gì thì vẫn phải lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế, ở trên tờ khai sẽ đánh X vào đó

Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:

+ Chỉ tiêu [22]: Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

Với chỉ tiêu này, các bạn phải hiểu rằng số thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp của các bạn còn được khấu trừ ở kỳ trước thì sẽ được chuyển sang, lúc này các bạn phải ghi vào ô chỉ tiêu [22] trên tờ khai thuế giá trị gia tăng trong kỳ này là số thuế đã ghi ở trên ô chỉ tiêu [43] của tờ khai Thuế giá trị gia tăng của kỳ trước.

* Lưu ý:

Nếu như các bạn cài lại phần mềm hệ thống kê khai hoặc cài phần mềm Win máy tính, hay là máy tính của các bạn lần đầu cài hệ thốn kế khai thì dữ liệu trong ô chỉ tiêu [43] của kỳ trước sẽ không tự động nhảy sang trong chỉ tiêu [22] kỳ này. Mà bắt buộc các bạn phải nhập số tiền của chỉ tiêu [43] kỳ trước vào chỉ tiêu [22] bằng tay.

Chính vì vây, các bạn phải xem lại chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức ở kỳ trước chứ không phải xem ở chỉ tiêu [43] trong tờ kê khai bổ sung điều chỉnh, trước khi nhập chỉ tiêu [22] kỳ này.

Kê khai thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước:

+ Chỉ tiêu [23]: Giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu:

Đối với chỉ tiêu này, các số liệu để ghi vào mã số này phải là tổng giá trị của hàng hóa dịch vụ được nhập khẩu trong kỳ.

Ví dụ: Công ty A nhập khẩu thiết bị sửa máy, tổng giá trị của hàng hóa dịch vụ là 325.000.000 VNĐ giá trị nhập sẽ chưa có Thuế giá trị giá tăng.

Trong chỉ tiêu này, tổng giá trị hàng hóa sẽ được căn cứ theo chứng từ của đơn vị nhập khẩu từ Tờ khai hải quan, hợp đồn nhập khẩu…

+ Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào:

Trong chỉ tiêu này, các bạn phải ghi tổng số tiền Thuế GTGT của hàng hóa. Dịch vụ mua vào trong kỳ.

Điểm lưu ý trong chỉ tiêu này, cho dù thuế gtgt của hàng hóa đó có được khấu trừ hay không được khấu trừ cũng đều phải nhập vào.

+ Chỉ tiêu [25]: Tổng số GTGT được khấu trừ kỳ này:

Trong phần chỉ tiêu này, các bạn cần phải ghi tổng số tiền Thuế GTGT mua vào trong kỳ được khấu trừ mới được nhập vào.

Kê khai hóa đơn GTGT đầu ra:

+ Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT

Trong chỉ tiêu này, các bạn phải nhập tổng doanh thu doanh nghiệp, công ty, đơn vị bán ra trong kỳ của tất cả những mặt hàng “KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT”

+ Chỉ tiêu [27] [28]: Đối với hai chỉ tiêu trong mục này, các bạn sẽ không cần phải nhập, hệ thống phần mềm sẽ tự động cập nhật.

+ Chỉ tiêu [29]: Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%:

Với chỉ tiêu này, các bạn sẽ nhập tổng doanh thu của các mặt hàng doanh nghiệp bán ra trong kỳ nhưng chịu mức thuế suất thuế GTGT 0%.

+ Chỉ tiêu [30] [31]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%.

Cũng giống như trong chỉ tiêu 29, đối với mục chỉ tiêu này, các bạn sẽ nhập tổng doanh thu của những mặt hàng hóa hay dịch vụ của doanh nghiệp bán ra trong kỳ với mức thuế suất thuế GTGT 5% + tiền thuế GTGT.

+ Chỉ tiêu [32] [33]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%.

Tổng doanh thu các mặt hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ với mức chịu thuế suất thuế GTGT 10% + Thuế GTGT.

+ Chỉ tiêu [32a]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế:

Tổng doanh thu của những mặt hàng bán ra ở trong kỳ và những mặt hàng này không phải kê khai, hay nộp thuế GTGT theo Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành.

Ví dụ:

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng sản xuất, kinh doanh mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng 10%. Trong quý I/2022 có phát sinh như sau:

– Qúy 4/2021 thuế GTGT còn được khấu trừ là 5.000.000

– Doanh thu: 500.000.000

– Chi phí cho hóa đơn đầu vào: 100.000.000

– Thuế GTGT đầu vào 10% cho chi phí hóa đơn đầu vào: 10.000.000

– Hàng hóa nhập khẩu trong kỳ của công ty TĐ: 10.000.000

– Chứng từ cho hóa đơn về hàng hóa nhập khẩu trong kỳ: 1.000.000

– Trường hợp 1: Trong quá trình phát sinh nghiệp vụ, có một hóa đơn công ty TĐ chi trả bằng tiền mặt là 3.000.000 VNĐ, Thuế GTGT cho hóa đơn đó sẽ là 300.000 VNĐ. Đối với khoảng mục chi trả bằng tiền mặt và mức thuế GTGT này, kế toán viên khi kê khai phải đưa vào chỉ tiêu [25] tổng mức hàng hóa Thuế GTGT sau khi đã trừ đi 300.000 VNĐ

10.000.000 – 300.000 = 9.700.000 VNĐ 

Ví dụ cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01

– Trường hợp 2: Tất cả hóa đơn của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng sau khi đã thanh toán đầy đủ mức thuế GTGT và đã khấu trừ đúng với mục [24] thì ở mục [25] vẫn ghi đủ 10.000.000 VNĐ.

trường hợp khai thuế có khấu trừ

– Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT:

+ Với mục chỉ tiêu này, các bạn sẽ hiểu, Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng trong kỳ có tất cả các phát sinh bán hàng, sau khi đã cộng tất cả doanh thu trong kỳ của công ty: 500.000.000 VNĐ.

+ Hàng hóa chịu thuế suất 10% [33] là: 50.000.000 VNĐ, phần này hệ thống sẽ tự động tính cho các bạn. Đối với mức thuế suất 10% theo Luật Thuế sửa đổi ban hành vào năm 2022 thì 10% – 8% nếu như hàng hóa, dịch vụ của các bạn nằm trong danh mục được giảm hệ thống sẽ tự động trừ cho các bạn.

– Thuế GTGT phát sinh trong kỳ sẽ là 40.000.000 VNĐ 

điền đủ thông tin trong tờ kê khai thuế

– Đối với chỉ tiêu [40a] và [40] hệ thống sẽ tự động tính cho các bạn thuế GTGT phải nộp trong kỳ là bao nhiêu.

điền đầy đủ các chỉ tiêu trong tờ khai mẫu 01

– Đối với chỉ tiêu ở mục [37], [38], thì khi kế toán viên của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng kê khai thuế GTGT vào tháng 9/2021 nhưng qua đến quý I/2022 mới phát hiện ra lỗi sai và phải kê khai vào tờ khai trong quý I/2022 để bổ sung và điều chỉnh.

+ Sau khi kê khai xong trên phụ lục kê khai bổ sung sẽ xuất hiện chỉ tiêu [43], mục chỉ tiêu này sẽ được hệ thống cập nhật tự động.

– Trong kỳ Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng có phát sinh doanh thu về mặt hàng được giảm thuế GTGT, kế toán viên sẽ phải kê khai ở phần phụ lục giảm thuế GTGT 

phụ lục theo Nghị quyết 43

– Và sau khi làm phụ lục giảm thuế cho mặt hàng đó xong thì Công ty TNHH TĐ sẽ được giảm ngay ở trên tờ khai trong [28], [33], [35] 

Tờ khai này sẽ được bắt đầu áp dụng từ năm 2022 trở đi. Khi nhập bất kỳ một thông tin nào trên tờ khai các bạn cũng cần phải thật cẩn thận, kiểm tra lại đầy đủ, tránh trường hợp sai sót xảy ra.

Kiểm tra kỹ thông tin trước khi bấm nộp

Bài viết trên đây, Kế Toán Việt Hưng đã chia sẻ về cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT, tham khảo bài viết cùng minh hoạ đi kèm để thực hiện chính xác nhé. Truy cập fanpage để tìm hiểu nhiều hơn các nội dung quan trọng hỗ trợ nghiệp vụ kế toán nhé!

5 1 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trần Quốc
Trần Quốc
Bình chọn :
     

Em mới phát hiện ra tờ khai thuế GTGT quý 1 năm 2020, đã lấy số liệu ở chỉ tiêu 43 ở tờ khai Bổ Sung thuế GTGT quý 4 năm 2019 sang. Bây giờ e nộp lại tờ khai Bổ Sung thuế GTGT quý 1/2020 LẤY ĐÚNG CHỈ TIÊU 43 Ở tờ khai chính thức Quý 4/2019 sang
Và Tới quý 4 năm nay e điền điều chỉnh phần chênh lệch đó vào chỉ tiêu 37 và 38 như ảnh đúng ko ạ

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Trần Quốc

Chào bạn, với câu hỏi này Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

Trường hợp này bạn điều chỉnh quý 1/2020
– số đầu kỳ là chỉ tiêu 43 của tờ khai đầu tiên 4/2019
– phần chênh lệch của tờ khai bổ sung 4/2019 ( điều chỉnh trước khi nộp tờ khai 1/2020) bạn đưa vào chỉ tiêu 37,38 của quý 1/2020 nhé

Bạn muốn đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh nhất về nghiệp vụ kế toán, truy cập ngay Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan/ của chúng tôi nhé! Hotline tư vấn về khóa học: 0988.680.223