Hướng dẫn cách tự quyết toán thuế TNCN 2022

Hiện nay, cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công có thể thực hiện nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN thông qua phương thức điện tử. Mời bạn xem chi tiết hướng dẫn cách tự quyết toán thuế TNCN 2022 trong bài viết dưới của Kế Toán Việt Hưng nhé!

Cách tự quyết toán thuế TNCN 2022 với 10 bước

Bước 1: Truy cập hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế và đăng nhập tại địa chỉ https://canhan.gdt.gov.vn/

Truy cập hệ thống thuế điện tử

Người nộp thuế chưa đăng ký thì nhấp vào nút Đăng ký rồi điền thông tin mã số thuế và mã kiểm tra

Đăng ký tài khoản với trường hợp chưa có tài khoản nộp thuế

Sau khi đăng ký thành công thì nhấp vào nút Tiếp tục và hoàn thành đăng ký.

Bước 2: Nhập thông tin mã số thuế, nhập mã kiểm tra để đăng nhập.

Tiến hành đăng nhập

Để tra cứu thông tin mã số thuế truy cập địa chỉ http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt 

Nhập thông tin người nộp thuế TNCN

Bước 3: Chọn “Quyết toán thuế”, Chọn “kê khai trực tuyến”.

Chọn thông tin tờ khai thuế

– Tên người nộp thuế: điền họ tên của người tự quyết toán

– Địa chỉ liên hệ: Nhập địa chỉ thường trú hoặc tạm trú

– Điện thoại liên lạc: Điền số điện thoại của người tự quyết toán

– Địa chỉ email: Điền email của cá nhân tự quyết toán

– Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT80/2021)

– Chọn cơ quan quyết toán thuế:

Tùy theo trường hợp của người nộp thuế mà tích chọn phù hợp.

Tích chọn trường hợp nộp thuế phù hợp

Trường hợp 1: Người nộp thuế có duy nhất 01 nguồn trực tiếp khai thuế trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó, người nộp thuế lựa chọn cơ quan thuế đã khai trực tiếp trong năm tại ô “Cục thuế” trực tiếp khai thuế trong năm.

Trường hợp 2: Người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm có từ 02 nguồn trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp trong năm, vừa có thu nhập do tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ. Sau đó, người nộp thuế tự kê khai các nguồn thu nhập và thông tin liên quan theo bảng sau:

Kê khai nguồn thu nhập và thông tin liên quan

Trường hợp 3: Người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức trả thu nhập. Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc:

+ Người nộp thuế tích vào ô này nếu có thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 1 hoặc ô 2.

1. Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này thì người nộp thuế tiếp tục nhập thông tin mã số thuế của tổ chức chi trả tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

2. Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế không làm việc cho tổ chức chi trả hoặc không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại bất kỳ tổ chức chi trả nào. Nếu tích vào ô này người nộp thuế tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

Tích chọn ô phù hợp để thực hiện cách tự quyết toán thuế TNCN 2022
Tích chọn ô phù hợp để thực hiện cách tự quyết toán thuế TNCN 2022

+ Người nộp thuế tích vào ô này nếu không thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 3 hoặc ô 4 hoặc ô 5.

Chọn các ô thông tin đúng

3. Tại thời điểm quyết toán vẫn còn làm việc tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này người nộp thuế tiếp tục nhập thông tin mã số thuế của tổ chức chi trả để hệ thống hỗ trợ tự động xác định cơ quan thuế quyết toán.

4. Tại thời điểm quyết toán đã nghỉ việc và không làm việc tại bất kỳ tổ chức chi trả nào. Nếu tích vào ô này người nộp thuế tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

5. Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào (tổ chức khấu trừ thuế 10% tại nguồn của cá nguồn). Nếu tích vào ô này người nộp thuế tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

– Chọn trường hợp quyết toán

Chọn trường hợp quyết toán thuế

– Loại tờ khai: Tờ khai chính thức

– Năm quyết toán: 2021

Chọn năm quyết toán chính xác

Bước 4: Chọn “Tiếp tục”

Bước 5: Khai tờ khai quyết toán

Tiếp theo thực hiện việc khai các thông tin nộp thuế trên tờ khai thuế theo mẫu.

– [01] đến [06]: Thông tin được hệ thống tự động nhập.

– [07] đến [08]: Chọn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ở mục 08 trước, sau đó chọn quận/huyện ở mục 07.

– [09] Nhập số điện thoại người nộp thuế: Tự động theo thông tin khi đăng ký thuế, nếu không hiển thị phải bắt buộc điền.

– [10] Fax: Không bắt buộc.

– [11] Điền địa chỉ email của người nộp thuế: Tự động theo thông tin khi đăng ký thuế, nếu không hiển thị phải bắt buộc điền.

– [12] đến [14] Thông tin liên quan đến đại lý thuế (nếu có).

– [15] đến [19] Hệ thống tự động điền thông tin.

– [20] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCN) trong kỳ: [20] = [21] + [23] – Thông tin này sẽ điền tự động sau khi nhập thông tin tổng thu nhập chịu thuế tại chỉ tiêu [21].

– [21] Tổng thu nhập chịu thuế: Điền theo thông tin đã phát sinh trong năm.

+ Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam.

Điền chính xác các chỉ tiêu khi thực hiện cách tự quyết toán thuế TNCN 2022
Điền chính xác các chỉ tiêu khi thực hiện cách tự quyết toán thuế TNCN 2022

+ Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai.

– [22] Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam được miễn giảm theo Hiệp định (nếu có)

– [23] Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam (nếu có thì nhập)

– [24] Số người phụ thuộc: Tự động tính khi được kê khai

Trường hợp có người phụ thuộc thì để kê khai người phụ thuộc chọn mẫu “02-1/BK-QTT-TNCN” ở cuối trang để kê khai.

Điền bảng kê giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

[25] Các khoản giảm trừ ([25]= [26] + [27] + [28] + [29] + [30] [26], [27]: Hệ thống sẽ tự động nhập dựa trên số người phụ thuộc đã kê khai.

[28] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Nhập theo thông tin chứng từ mà cơ quan chi trả thu nhập đã xuất cho người nộp thuế.

[29] Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: Nhập theo thông tin chứng từ mà cơ quan chi trả thu nhập đã xuất cho người nộp thuế,

[31] Tổng thu nhập tính thuế ([31]=[20]-[22]-[25]): hệ thống tự động tính

[32] Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ: Số thuế chính xác phải nộp cho tổng thu nhập phát sinh trong năm 2021.

Nếu NNT đã điền các thông từ [20] đến [30] sẽ cho ra kết quả tại ô [31], [32] [33] Tổng số thuế đã nộp trong kỳ ([33]=[34]+[35]+[36]-[37]-[38])

[34] Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức chi trả thu nhập: Tống số thuê thu nhập cá nhân đã tạm nộp trong năm, điền theo chứng từ đã được tổ chức chi trả thu nhập cấp cho người nộp thuế.

[35], [36], [37], [38] Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập; Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ (nếu có); Số thuế đã khấu trừ, đã nộp ở nước ngoài trùng do quyết toán vắt năm; Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập trùng do quyết toán vắt năm: Điền nếu có.

[39] Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [39]=[40]+[41] [40] Số thuế phải nộp trùng do quyết toán vắt năm

[41] Tổng số thuế TNCN được giảm khác

[42] Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ ([42]=([32]-[33]-[39])>0)

[43] Số thuế được miễn do cá nhân có số tiền thuế phải nộp sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống (0<[42]<=50.000 đồng)

[44] Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ ([44]=([32]-[33]-[39])<0)

Tổng số thuế bù trừ

– [45] Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [45]=[46]+[47]

– [46] Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế

– [47] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác

– [48] Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau ([48]=[44]-[45])

Người kê khai nhập từ [20] đến [44], hệ thống sẽ tự động tính toán và hiện mục [48], nếu không muốn bù trừ cho phát sinh kỳ sau mà muốn nhận tiền hoàn thuế thì nhập con số tại mục [48] vào mục [46].

Trường hợp không muốn hoàn tiền mà muộn bù trừ cho các khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác thì nhập con số tại mục [48] vào mục [47].

Khi muốn hoàn vào tài khoản thì nhập thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin để nhận tiền mặt.

Bước 6: Tích chọn Cam kết số liệu đã kê khai là đúng và Chọn “Hoàn thành kê khai”.

Bước 7: Chọn “kết xuất XML” để tải file tờ khai mẫu đã điền thông tin về máy tính.

Bước 8: Chọn “Nộp tờ khai” sau đó nhập “Mã kiểm tra” để xác thực nộp tờ khai và nhấn chọn “Tiếp tục”.

Sau khi hoàn thành hệ thống sẽ có thông báo nộp tờ khai thành công.

Bước 9: In tờ khai

Tại bước chọn “Kết xuất XML”, hệ thống sẽ gửi về file tờ khai theo định dạng XML. Người nộp phải thực hiện “In tờ khai” để nộp cho cơ quan thuế để làm hồ sơ khấu trừ.

Mở file “Kết xuất XML” sau đó chọn in 02 bản, tiếp theo ký tên người nộp thuế.

Người nộp tải về ứng dụng iTax Viewer (là phần mềm đọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML do Tổng cục Thuế phát hành) cài đặt trên máy để mở file.

Bước 10: Nộp chứng từ khấu trừ thuế và tờ khai thuế tại bộ phận 1 cửa

Người nộp thuế mang CMND/CCCD, chứng từ khấu trừ thuế, tờ khai thuế vừa in (có chữ ký) đến nộp tại Bộ phận một của của Cơ quan Thuế đã nộp tờ khai online để hoàn tất. Với ai nộp tại cơ quan thuế nơi cư trú cần có thêm xác nhận cư trú.

Trên đây, Kế Toán Việt Hưng vừa chia sẻ cách tự quyết toán thuế TNCN 2022 với các bước làm chi tiết, hi vọng đã giúp bạn hiểu và thực hiện chính xác. Mời bạn truy cập fanpage để cùng cộng đồng kế học hỏi các thông tin nghiệp vụ quan trọng nhé.

5 1 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
2 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hà Lan
Hà Lan
Bình chọn :
     

Cô cho em hỏi: công ty em ký hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật với 1 cá nhân. Giá thuê là 11.500.000đ/tháng. Cá nhân có cam kết chỉ có nguồn thu nhập duy nhất ở cty mình. Vậy trường hợp này em tính thuế TNCN phần chênh giảm trừ bản thân 11tr là 500.000 x5% có đúng không? Cá nhân này con đã đi làm nên không có người phụ thuộc. Cá nhân này đã đủ năm đóng bảo hiểm, đã dừng đóng và chờ đến năm 60 tuổi để nhận sổ hưu

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Hà Lan

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau: Trường hợp này bạn phải khấu trừ 10% tại nguồn. Thứ 1: công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) thán- Theo TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Nếu cá nhân thu nhập dưới 132tr/năm và xin làm cam kết mình có thể không khấu trừ nhưng rất rủi ro vì giờ mới có giữa năm sao có thể cam kết được cả năm sẽ k phát sinh thêm thu nhập nào khác vì nếu phát sinh thêm thuế sẽ phạt nặng đó. – Trường hợp cá nhân công ty bạn thuê có làm bản cam kết 08/CK-TNCN cam kết có 1 nguồn thu nhập không quá 132tr/năm nhưng thu nhập 1 tháng… Xem thêm »

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...