[HTKK 4.2.3] Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất (18/10/2019)

HTKK là phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác qua mạng chính thức do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất 2019 là phiên bản  với phiên bản HTKK 4.2.3 được Tổng Cục Thuế đã nâng cấp ngày 18/10/2019. 

phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất
[HTKK 4.2.3] Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất (18/10/2019)
Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.2.3: DOWNLOAD

Tải HD cài đặt phần mềm: DOWNLOAD

Tải HD sử dụng phần mềm: DOWNLOAD

Từ ngày 17/10/2019, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng iHTKK 3.7.7, eTax 1.6.2, HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8 thay cho các phiên bản trước đây. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp bổ sung mẫu biểu.

1. Mục đích nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất 2019 

–     Bổ sung mẫu biểu “Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai”.

–     Bổ sung mẫu biểu “Bảng kê biên lai chưa sử dụng của cơ quan thu phí, lệ phí chuyển địa điểm khác địa bàn cơ quan thuế quản lý”.

Nâng cấp chức năng đăng ký danh mục thuế tài nguyên: Cập nhật bổ sung danh mục tài nguyên theo Quyết định của UBND tỉnh.

Cải tiến chức năng lập các tờ khai Biên lai phí, lệ phí:

  • Cập nhật ngày lập báo cáo tại màn hình kê khai mặc định là ngày hiện tại, không cho sửa.
  • Đối với ký hiệu biên lai kết thúc bằng ký hiệu “E” số liên bắt buộc bằng 0. Đối với ký hiệu biên lai kết thúc bằng “T” hoặc “P” số liên phải từ 1 đến 9.
  • Cập nhật ràng buộc không cho nhập ký hiệu biên lai “E” đối với các kỳ tính thuế nhỏ hơn 01/01/2017.

Thêm vào chức năng lập Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC: Hỗ trợ nhập, sửa, xóa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải thông báo từ XML, tra cứu hướng dẫn lập từng chỉ tiêu.

Thêm vào chức năng lập Bảng kê biên lai chưa sử dụng của cơ quan thu phí, lệ phí chuyển địa điểm khác địa bàn cơ quan thuế quản lý theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC: Hỗ trợ nhập, sửa, xóa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải bảng kê từ XML, tra cứu hướng dẫn lập từng chỉ tiêu.

2. Nội dung nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất 2019 – HTKK 4.2.3

Cập nhật danh mục cơ quan thuế của các chức năng liên quan trên ứng dụng HTKK:

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  theo Quyết định số 1671/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Long Điền thành Huyện Long Điền – Chi cục Thuế khu vực Long Điền – Đất Đỏ

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đất Đỏ thành Huyện Đất Đỏ – Chi cục Thuế khu vực Long Điền – Đất Đỏ

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc thành Huyện Xuyên Mộc – Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc – Châu Đức

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Châu Đức thành Huyện Châu Đức – Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc – Châu Đức

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 1672/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lục Ngạn thành Huyện Lục Ngạn – Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn – Sơn Động

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Sơn Động thành Huyện Sơn Động – Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn – Sơn Động

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lạng Giang thành Huyện Lạng Giang – Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang – Lục Nam

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lục Nam thành Huyện Lục Nam – Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang – Lục Nam

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 1673/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hoà Bình thành Huyện Hòa Bình – Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình – Vĩnh Lợi

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lợi thành Huyện Vĩnh Lợi – Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình – Vĩnh Lợi

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Phước Long thành Huyện Phước Long – Chi cục Thuế khu vực Phước Long – Hồng Dân

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hồng Dân thành Huyện Hồng Dân – Chi cục Thuế khu vực Phước Long – Hồng Dân

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 1674/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thuận Thành thành Huyện Thuận Thành – Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Gia Bình thành Huyện Gia Bình – Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lương Tài thành Huyện Lương Tài – Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tiên Du thành Huyện Tiên Du – Chi cục Thuế khu vực Tiên Du – Quế Võ

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quế Võ thành Huyện Quế Võ – Chi cục Thuế khu vực Tiên Du – Quế Võ

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 1675/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Chợ Lách thành Huyện Chợ Lách – Chi cục Thuế khu vực Chợ Lách – Mỏ Cày Bắc

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc thành Huyện Mỏ Cày Bắc – Chi cục Thuế khu vực Chợ Lách – Mỏ Cày Bắc

Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Bến Tre thành Thành phố Bến Tre – Chi cục Thuế khu vực Bến Tre – Châu Thành

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Châu Thành thành Huyện Châu Thành – Chi cục Thuế khu vực Bến Tre – Châu Thành

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Nam thành Huyện Mỏ Cày Nam – Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam – Thạnh Phú

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thạnh Phú thành Huyện Thạnh Phú – Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam – Thạnh Phú

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Ba Tri thành Huyện Ba Tri – Chi cục Thuế khu vực Ba Tri – Giồng Trôm

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Giồng Trôm thành Huyện Giồng Trôm – Chi cục Thuế khu vực Ba Tri – Giồng Trôm

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 1677/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Tân Uyên thành Thị xã Tân Uyên – Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bắc Tân Uyên thành Huyện Bắc Tân Uyên – Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Phú Giáo thành Huyện Phú Giáo – Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên

Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Bến Cát thành Thị xã Bến Cát – Chi cục Thuế khu vực Bến Cát

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng thành Huyện Bàu Bàng – Chi cục Thuế khu vực Bến Cát

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Dầu Tiếng thành Huyện Dầu Tiếng – Chi cục Thuế khu vực Bến Cát

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 1678/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Bình Long thành Thị xã Bình Long – Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hớn Quản thành Huyện Hớn Quản – Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản

Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Đồng Xoài thành Thành phố Đồng Xoài – Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài – Đồng Phú

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đồng Phú thành Huyện Đồng Phú – Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài – Đồng Phú

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lộc Ninh thành Huyện Lộc Ninh – Chi cục Thuế khu vực Lộc Ninh – Bù Đốp

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bù Đốp thành Huyện Bù Đốp – Chi cục Thuế khu vực Lộc Ninh – Bù Đốp

Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Phước Long thành Thị xã Phước Long – Chi cục Thuế khu vực Phước Long – Bù Gia Mập – Phú Riềng

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bù Gia Mập thành Huyện Bù Gia Mập – Chi cục Thuế khu vực Phước Long – Bù Gia Mập – Phú Riềng

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Phú Riềng thành Huyện Phú Riềng – Chi cục Thuế khu vực Phước Long – Bù Gia Mập – Phú Riềng

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Cà Mau theo Quyết định số 1679/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Cà Mau thành Thành phố Cà Mau – Chi cục Thuế khu vực II

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi thành Huyện Đầm Dơi – Chi cục Thuế khu vực II

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cái Nước thành Huyện Cái Nước – Chi cục Thuế khu vực III

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Phú Tân thành Huyện Phú Tân – Chi cục Thuế khu vực III

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Trần Văn Thời thành Huyện Trần Văn Thời – Chi cục Thuế khu vực III

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thới Bình thành Huyện Thới Bình – Chi cục Thuế khu vực IV

Cập nhật Chi cục Thuế huyện U Minh thành Huyện U Minh – Chi cục Thuế khu vực IV

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 1680/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cờ Đỏ thành Huyện Cờ Đỏ – Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ – Thới Lai

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thới Lai thành Huyện Thới Lai – Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ – Thới Lai

Cập nhật Chi cục Thuế quận Thốt Nốt thành Quận Thốt Nốt – Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh thành Huyện Vĩnh Thạnh – Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1681/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện An Biên thành Huyện An Biên – Chi cục Thuế khu vực An Biên – An Minh

Cập nhật Chi cục Thuế huyện An Minh thành Huyện An Minh – Chi cục Thuế khu vực An Biên – An Minh

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hòn Đất thành Huyện Hòn Đất – Chi cục Thuế khu vực Hòn Đất – Kiên Lương

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Kiên Lương thành Huyện Kiên Lương – Chi cục Thuế khu vực Hòn Đất – Kiên Lương

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Châu Thành thành Huyện Châu Thành – Chi cục Thuế khu vực Châu Thành – Tân Hiệp

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Hiệp thành Huyện Tân Hiệp – Chi cục Thuế khu vực Châu Thành – Tân Hiệp

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Giồng Riềng thành Huyện Giồng Riềng – Chi cục Thuế khu vực Giồng Riềng – Gò Quao

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Gò Quao thành Huyện Gò Quao – Chi cục Thuế khu vực Giồng Riềng – Gò Quao

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thuận thành Huyện Vĩnh Thuận – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Thuận – U Minh Thượng

Cập nhật Chi cục Thuế huyện U Minh Thượng thành Huyện U Minh Thượng – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Thuận – U Minh Thượng

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 1682/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Phục Hòa thành Huyện Phục Hòa – Chi cục Thuế khu vực Phục Hòa – Quảng Uyên

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quảng Uyên thành Huyện Quảng Uyên – Chi cục Thuế khu vực Phục Hòa – Quảng Uyên

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nguyên Bình thành Huyện Nguyên Bình – Chi cục Thuế khu vực Nguyên Bình – Thông Nông

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thông Nông thành Huyện Thông Nông – Chi cục Thuế khu vực Nguyên Bình – Thông Nông

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Nông theo Quyết định số 1683/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa thành Thị xã Gia Nghĩa – Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa – Đắk Glong

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đắk Glong thành Huyện Đắk Glong – Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa – Đắk Glong

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đắk R’Lấp thành Huyện Đắk R’Lấp – Chi cục Thuế khu vực Đắk R’Lấp – Tuy Đức

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tuy Đức thành Huyện Tuy Đức – Chi cục Thuế khu vực Đắk R’Lấp – Tuy Đức

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 1684/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Long Khánh thành Thành phố Long Khánh – Chi cục Thuế khu vực Long Khánh – Cẩm Mỹ

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cẩm Mỹ thành Huyện Cẩm Mỹ – Chi cục Thuế khu vực Long Khánh – Cẩm Mỹ

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Định Quán thành Huyện Định Quán – Chi cục Thuế khu vực Định Quán – Tân Phú

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Phú thành Huyện Tân Phú – Chi cục Thuế khu vực Định Quán – Tân Phú

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Long Thành thành Huyện Long Thành – Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch thành Huyện Nhơn Trạch – Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Trảng Bom thành Huyện Trảng Bom – Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom – Thống Nhất

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thống Nhất thành Huyện Thống Nhất – Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom – Thống Nhất

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 1685/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Hồng Ngự thành Thị xã Hồng Ngự – Chi cục Thuế khu vực 3

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hồng Ngự thành Huyện Hồng Ngự – Chi cục Thuế khu vực 3

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tháp Mười thành Huyện Tháp Mười – Chi cục Thuế khu vực 4

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cao Lãnh thành Huyện Cao Lãnh – Chi cục Thuế khu vực 4

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lấp Vò thành Huyện Lấp Vò – Chi cục Thuế khu vực 5

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lai Vung thành Huyện Lai Vung – Chi cục Thuế khu vực 5

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tam Nông thành Huyện Tam Nông – Chi cục Thuế khu vực 6

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Hồng thành Huyện Tân Hồng – Chi cục Thuế khu vực 6

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 1686/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quản Bạ thành Huyện Quản Bạ – Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ – Yên Minh

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Yên Minh thành Huyện Yên Minh – Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ – Yên Minh

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đồng Văn thành Huyện Đồng Văn – Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn – Mèo Vạc

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mèo Vạc thành Huyện Mèo Vạc – Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn – Mèo Vạc

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bắc Quang thành Huyện Bắc Quang – Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang – Quang Bình

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quang Bình thành Huyện Quang Bình – Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang – Quang Bình

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hoàng Su Phì thành Huyện Hoàng Su Phì – Chi cục Thuế khu vực Hoàng Su Phì – Xín Mần

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Xín Mần thành Huyện Xín Mần – Chi cục Thuế khu vực Hoàng Su Phì – Xín Mần

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 1687/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh thành Thành phố Hà Tĩnh – Chi cục Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên thành Huyện Cẩm Xuyên – Chi cục Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thạch Hà thành Huyện Thạch Hà – Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà – Lộc Hà

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lộc Hà thành Huyện Lộc Hà – Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà – Lộc Hà

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hương Khê thành Huyện Hương Khê – Chi cục Thuế khu vực Hương Khê – Vũ Quang

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vũ Quang thành Huyện Vũ Quang – Chi cục Thuế khu vực Hương Khê – Vũ Quang

Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Hồng Lĩnh thành Thị xã Hồng Lĩnh – Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Can Lộc thành Huyện Can Lộc – Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 1688/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Vị Thanh thành Thành phố Vị Thanh – Chi cục Thuế khu vực I

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vị Thủy thành Huyện Vị Thủy – Chi cục Thuế khu vực I

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Châu Thành A thành Huyện Châu Thành A – Chi cục Thuế khu vực IV

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Châu Thành thành Huyện Châu Thành – Chi cục Thuế khu vực IV

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1689/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cao Phong thành Huyện Cao Phong – Chi cục Thuế khu vực Cao Phong – Tân Lạc

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Lạc thành Huyện Tân Lạc – Chi cục Thuế khu vực Cao Phong – Tân Lạc

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lạc Sơn thành Huyện Lạc Sơn – Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn – Yên Thủy

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Yên Thủy thành Huyện Yên Thủy – Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn – Yên Thủy

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Kim Bôi thành Huyện Kim Bôi – Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi – Lạc Thủy

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lạc Thủy thành Huyện Lạc Thủy – Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi – Lạc Thủy

Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Hòa Bình thành Thành phố Hòa Bình – Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình – Đà Bắc

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đà Bắc thành Huyện Đà Bắc – Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình – Đà Bắc

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn thành Huyện Kỳ Sơn – Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình – Đà Bắc

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 1690/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Than Uyên thành Huyện Than Uyên – Chi cục Thuế khu vực Than Uyên – Tân Uyên

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Uyên thành Huyện Tân Uyên – Chi cục Thuế khu vực Than Uyên – Tân Uyên

Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Lai Châu thành Thành phố Lai Châu – Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu – Tam Đường

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tam Đường thành Huyện Tam Đường – Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu – Tam Đường

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 1691/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bắc Hà thành Huyện Bắc Hà – Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà – Si Ma Cai

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Si Ma Cai thành Huyện Si Ma Cai – Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà – Si Ma Cai

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 1692/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Tam Điệp thành Thành phố Tam Điệp – Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp – Yên Mô

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Yên Mô thành Huyện Yên Mô – Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp – Yên Mô

Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình thành Thành phố Ninh Bình – Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình – Hoa Lư

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hoa Lư thành Huyện Hoa Lư – Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình – Hoa Lư

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bắc Trà My thành Huyện Bắc Trà My – Chi cục Thuế khu vực Trà My – Tiên Phước

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nam Trà My thành Huyện Nam Trà My – Chi cục Thuế khu vực Trà My – Tiên Phước

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tiên Phước thành Huyện Tiên Phước – Chi cục Thuế khu vực Trà My – Tiên Phước

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đông Giang thành Huyện Đông Giang – Chi cục Thuế khu vực Đông Giang – Tây Giang

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tây Giang thành Huyện Tây Giang – Chi cục Thuế khu vực Đông Giang – Tây Giang

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quế Sơn thành Huyện Quế Sơn – Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn – Nông Sơn – Hiệp Đức

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nông Sơn thành Huyện Nông Sơn – Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn – Nông Sơn – Hiệp Đức

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hiệp Đức thành Huyện Hiệp Đức – Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn – Nông Sơn – Hiệp Đức

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 1694/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Cẩm Phả thành Thành phố Cẩm Phả – Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vân Đồn thành Huyện Vân Đồn – Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cô Tô thành Huyện Cô Tô – Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô

Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Hạ Long thành Thành phố Hạ Long – Chi cục Thuế khu vực Hạ Long – Hoành Bồ

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hoành Bồ thành Huyện Hoành Bồ – Chi cục Thuế khu vực Hạ Long – Hoành Bồ

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 1695/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh thành Huyện Vĩnh Linh – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh – Gio Linh

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Gio Linh thành Huyện Gio Linh – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh – Gio Linh

Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Đông Hà thành Thành phố Đông Hà – Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cam Lộ thành Huyện Cam Lộ – Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình theo Quyết định số 1696/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tiền Hải thành Huyện Tiền Hải – Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải – Kiến Xương

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Kiến Xương thành Huyện Kiến Xương – Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải – Kiến Xương

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 1697/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lộc thành Huyện Vĩnh Lộc – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc – Thạch Thành

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thạch Thành thành Huyện Thạch Thành – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc – Thạch Thành

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quan Hóa thành Huyện Quan Hóa – Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa – Quan Sơn – Mường Lát

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quan Sơn thành Huyện Quan Sơn – Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa – Quan Sơn – Mường Lát

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mường Lát thành Huyện Mường Lát – Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa – Quan Sơn – Mường Lát

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Ngọc Lặc thành Huyện Ngọc Lặc – Chi cục Thuế khu vực Ngọc Lặc – Lang Chánh

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lang Chánh thành Huyện Lang Chánh – Chi cục Thuế khu vực Ngọc Lặc – Lang Chánh

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cẩm Thủy thành Huyện Cẩm Thủy – Chi cục Thuế khu vực Cẩm Thủy – Bá Thước

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bá Thước thành Huyện Bá Thước – Chi cục Thuế khu vực Cẩm Thủy – Bá Thước

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nga Sơn thành Huyện Nga Sơn – Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn – Hậu Lộc

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hậu Lộc thành Huyện Hậu Lộc – Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn – Hậu Lộc

Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Thanh Hóa thành Thành phố Thanh Hóa – Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa – Đông Sơn

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đông Sơn thành Huyện Đông Sơn – Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa – Đông Sơn

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 1698/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Duyên Hải thành Thị xã Duyên Hải – Chi cục Thuế khu vực Duyên Hải

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Duyên Hải thành Huyện Duyên Hải – Chi cục Thuế khu vực Duyên Hải

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tiểu Cần thành Huyện Tiểu Cần – Chi cục Thuế khu vực Tiểu Cần – Cầu Kè

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cầu Kè thành Huyện Cầu Kè – Chi cục Thuế khu vực Tiểu Cần – Cầu Kè

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 1699/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Na Hang thành Huyện Na Hang – Chi cục Thuế khu vực Na Hang – Lâm Bình

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Lâm Bình thành Huyện Lâm Bình – Chi cục Thuế khu vực Na Hang – Lâm Bình

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa thành Huyện Chiêm Hóa – Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa – Hàm Yên

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hàm Yên thành Huyện Hàm Yên – Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa – Hàm Yên

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định số 1700/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Bình Minh thành Thị xã Bình Minh – Chi cục Thuế khu vực II

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bình Tân thành Huyện Bình Tân – Chi cục Thuế khu vực II

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tam Bình thành Huyện Tam Bình – Chi cục Thuế khu vực III

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Trà Ôn thành Huyện Trà Ôn – Chi cục Thuế khu vực III

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 1743/QĐ-BTC ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đức Linh thành Huyện Đức Linh – Chi cục Thuế khu vực Đức Linh – Tánh Linh

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tánh Linh thành Huyện Tánh Linh – Chi cục Thuế khu vực Đức Linh – Tánh Linh

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bắc Bình thành Huyện Bắc Bình – Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình – Tuy Phong

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tuy Phong thành Huyện Tuy Phong – Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình – Tuy Phong

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Nam thành Huyện Hàm Thuận Nam – Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam – Hàm Thuận Bắc

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Bắc thành Huyện Hàm Thuận Bắc – Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam – Hàm Thuận Bắc

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Tây Ninh theo Quyết định số 1744/QĐ-BTC ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hòa Thành thành Huyện Hòa Thành – Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành – Dương Minh Châu

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Dương Minh Châu thành Huyện Dương Minh Châu – Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành – Dương Minh Châu

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 1878/QĐ-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế quận Đồ Sơn thành Quận Đồ Sơn – Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn – Kiến Thụy

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Kiến Thụy thành Huyện Kiến Thụy – Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn – Kiến Thụy

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vĩnh Bảo thành Huyện Vĩnh Bảo – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Bảo – Tiên Lãng

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tiên Lãng thành Huyện Tiên Lãng – Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Bảo – Tiên Lãng

Cập nhật Chi cục Thuế quận Kiến An thành Quận Kiến An –  Chi cục Thuế khu vực Kiến An – An Lão

Cập nhật Chi cục Thuế huyện An Lão thành Huyện An Lão –  Chi cục Thuế khu vực Kiến An – An Lão

Cập nhật Chi cục Thuế quận Hồng Bàng thành Quận Hồng Bàng – Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng – An Dương

Cập nhật Chi cục Thuế huyện An Dương thành Huyện An Dương – Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng – An Dương

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Nam Định theo Quyết định số 1879/QĐ-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Nam Định thành Thành phố Nam Định – Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mỹ Lộc thành Huyện Mỹ Lộc – Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Ý Yên thành Huyện Ý Yên – Chi cục Thuế khu vực Ý Yên – Vụ Bản

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vụ Bản thành Huyện Vụ Bản – Chi cục Thuế khu vực Ý Yên – Vụ Bản

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nam Trực thành Huyện Nam Trực – Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Trực Ninh thành Huyện Trực Ninh – Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 1908/QĐ-BTC ngày 26/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Chư Sê thành Huyện Chư Sê – Chi cục Thuế khu vực Chư Sê – Chư Pưh

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Chư Pưh thành Huyện Chư Pưh – Chi cục Thuế khu vực Chư Sê – Chư Pưh

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Ia Grai thành Huyện Ia Grai –  Chi cục Thuế khu vực Ia Grai – Chư Păh

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Chư Păh thành Huyện Chư Păh –  Chi cục Thuế khu vực Ia Grai – Chư Păh

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đak Đoa thành Huyện Đak Đoa – Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa – Mang Yang

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mang Yang thành Huyện Mang Yang – Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa – Mang Yang

Cập nhật Chi cục Thuế thị xã An Khê thành Thị xã An Khê – Chi cục Thuế khu vực An Khê – Đak Pơ – Kông Chro

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đak Pơ thành Huyện Đak Pơ – Chi cục Thuế khu vực An Khê – Đak Pơ – Kông Chro

Cập nhật Chi cục Thuế huyện Kông Chro thành Huyện Kông Chro – Chi cục Thuế khu vực An Khê – Đak Pơ – Kông Chro

3. Cập nhật một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của ứng dụng HTKK 4.2.2

Cập nhật sửa lỗi kết xuất XML trong trường hợp nhập dữ liệu tại cột (1) – Nội dung có chứa ký tự “&”.

⇒ Chức năng Kết xuất XML tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)

Bắt đầu từ ngày 18/10/2019, khi lập hồ sơ khai thuế các tổ chức, cá nhân nộp thuế sử dụng ứng dụng HTKK 4.2.3 thay cho các phiên bản trước đây.

Trước đây khi cài đặt HTKK 4.2.2 bị lỗi thoát ra ngoài, mở lên tự động tắt thì có thể do 1 trong các nguyên nhân sau:

1. Lỗi người dùng lấy lại dữ liệu kê khai từ Ứng dụng HTKK cũ 3.8.x không đúng cách hoặc Dữ liệu trên HTKK cũ có nhiều mẫu biểu theo các TT hết hiệu lực gây lỗi khi chuyển đổi dữ liệu. Bạn nên xem lại hướng dẫn cài đặt HTKK4 bên trên và thực hiện lại cho đúng cách sẽ không bị nữa. Hoặc tốt hơn hết bạn cứ để dữ liệu cũ bên HTKK 3.8.x và dữ liệu mới trên HTKK 4.0.9 không cần chuyển qua, xài song song cả 2 phiên bản.

2. Lỗi user đăng nhập máy tính cài đặt là user người dùng không có quyền admin sẽ gây lỗi ứng dụng khi cài đặt. Xử lý bằng cách nhờ nhân viên IT hỗ trợ login vào máy bằng User có đủ quyền để thực hiện cài đặt ứng dụng. (lỗi này bị ở số ít máy tính hoạt động trong mạng nội bộ của các công ty, DN lớn)

3. Lỗi khi đặt không chạy bằng lệnh “Run administrator”

Khi kết xuất tờ khai ra file XML bị báo lỗi: “Có lỗi xảy ra khi kết xuất tờ khai XML”

=> do phần mềm HTKK không hiện thị được khi lưu thư mục (folder) tiếng Việt có dấu. Nên khi kết xuất XML bạn không được phép để folder tiếng Việt có dấu đó. Phải sử thành tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh.

Trên đây là nội dung nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất 2019 HTKK:4.2.2. Các bạn hãy nhanh chóng nâng cấp để trải nghiệm những công nghệ mới nhất nhé. 

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận