Tải về phần mềm HTKK mới nhất năm 2021 nhanh nhất

Các văn bản quy định pháp luật cơ bản thường xuyên cập nhật mới song hành hệ thống phần mềm HTKK luôn bổ sung tính năng mới với nhiều cập nhật quan trọng đáp ứng những yêu cầu kê khai và quyết toán thuế. Cùng Kế toán Việt Hưng tham khảo tải về phần mềm HTKK mới nhất từ phía Tổng Cục Thuế phát hành nhé. 

tải về phần mềm htkk
Tải về phần mềm HTKK mới nhất 2021

1. HTKK 4.5.3 | Tải về phần mềm HTKK mới nhất 12/03/2021

6 chức năng được cập nhật mới phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 2021

(1) Cập nhật chức năng kê khai tờ khai 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

Miễn thuế đối với trường hợp cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hàng năm sau quyết toán thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công từ 50.000 đồng trở xuống

(2) Cập nhật các nội dung phát sinh

Cập nhật tên cơ quan thuế đáp ứng Quyết định số 2357/QĐ-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

 • Chi cục Thuế thành huyện Phú Quốc thành Chi cục Thuế thành phố Phú Quốc trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Cập nhật tờ khai 02/QTT-TNCN

 • Cập nhật lỗi tính sai chỉ tiêu [30] – Cho những người phụ thuộc được giảm trừ đối với trường hợp kê khai vắt năm từ năm 2019 – đến năm 2020 trong trường hợp thời gian giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không chỉ thuộc năm 2020.

Cập nhật tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN)

 • Cập nhật kiểm tra ràng buộc tại chỉ tiêu [25], [26] đáp ứng Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 đối với kỳ tính thuế thuộc năm 2020

 • Chỉ tiêu [25] – Giảm trừ cho bản thân: Số tiền giảm trừ cho bản thân là 11.000.000/người/tháng

 • Chỉ tiêu [26] – Giảm trừ cho người phụ thuộc: Số tiền giảm trừ cho người phụ thuộc là 4.400.000/người/tháng

Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)

Cập nhật lỗi in tờ khai 03/TNDN: Không hiển thị “Mã số thuế”, hiển thị sai “Hình thức quan hệ liên kết” tại Mục I – Phụ lục Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP

Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)

 • Cập nhật chức năng in tờ khai 04/GTGT có tích chọn “Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao” thì hiển thị:

 • Chỉ tiêu “Tỷ lệ GTGT tại dòng hoạt động kinh doanh khác” hiển thị 10%

 • Chỉ tiêu [29] hiển thị công thức là: [29] = [28] x 10%

TẠI ĐÂY : Tải về phần mềm HTKK mới nhất 4.5.3

2. HTKK 4.5.2 | Tải về phần mềm HTKK mới nhất 19/02/2021

5 chức năng được cập nhật mới phần mềm hỗ trợ kê khai thuế & địa bàn hành chính 2021

– Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)

 • Cập nhật danh mục ngành nghề tại màn hình kỳ tính thuế:

 • Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021 trở đi, danh mục ngành nghề bao gồm:

 • Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường

 • Xổ số kiến thiết, xổ số điện toán

 • Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí

 • Chuyển nhượng DAĐT CS hạ tầng, nhà khác tỉnh với nơi có trụ sở chính

 • Nhà máy sản xuất điện khác tỉnh với nơi có trụ sở chính

 • Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 12/2020, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 4/2020 trở về trước, danh mục ngành nghề bao gồm:

 • Ngành hàng sản xuất, kinh doanh thông thường

 • Hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên

 • Hoạt động xổ số kiến thiết của các công ty xổ số kiến thiết

 • Cho phép mỗi ngành nghề được phép kê khai 1 tờ khai 01/GTGT của 1 kỳ tính thuế đối với kỳ tính thuế từ tháng 01/2021 trở đi.

Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư (02/GTGT)

 • Cập nhật tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021 trở đi cho phép kê khai nhiều tờ khai có mã dự án đầu tư khác nhau trong cùng 1 kỳ tính thuế.

 • Bổ sung các trường nhập dữ liệu về dự án đầu tư, bắt buộc nhập

Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)

 • Cập nhật tờ khai tháng có kỳ tính thuế từ tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế từ quý 1/2021, tờ khai lần phát sinh có kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2021, cập nhật các nội dung như sau:

 • Bổ sung checkbox Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao tại màn hình kỳ tính thuế

 • Nếu tích chọn Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao tại màn hình kỳ tính thuế:

 • Không cho nhập chỉ tiêu [22], [26]

 • Tỷ lệ GTGT tại hoạt động kinh doanh khác mặc định là 10%

 • Nếu không tích chọn Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao tại màn hình kỳ tính thuế:

 • Tỷ lệ GTGT tại hoạt động kinh doanh khác mặc định là 2%

 • Cho phép kê khai đồng thời tờ khai có tích chọn thu hộ và không tích chọn thu hộ trong cùng 1 kỳ tính thuế

Cập nhật Tờ khai phí, lệ phí (01/PHLP)

 • Chặn các tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01/PHLP từ kỳ kê khai tháng 01/2021

Cập nhật tờ khai quyết toán thuế, lệ phí (02/PHLP)

 • Chặn các tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02/PHLP từ kỳ kê khai năm 2021
tải về phần mềm htkk mới nhất
Cập nhật địa bàn hành chính phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.5.2

TẠI ĐÂY : Tải về phần mềm HTKK mới nhất 4.5.2

3. HTKK 4.5.1 | Tải về phần mềm HTKK mới nhất 02/02/2021

5 chức năng được cập nhật mới phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 2021

Cập nhật lỗi bảng kê 01/BK-TTS đính kèm tờ khai 01/TTS

 • Cập nhật lỗi sau khi sửa giá trị của chỉ tiêu [20] trên bảng kê 01/BK-TTS và nhấn ghi, ứng dụng phải lưu lại giá trị được sửa.

Cập nhật lỗi chọn địa bàn hành chính thuộc Quận 4, Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh

 • Cập nhật sửa lỗi trên tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT) và tờ khai Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: Khi chọn địa bàn Phường/Xã thuộc Quận 4, Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh phải hiển thị giá trị được chọn.

Cập nhật Tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)

 • Cập nhật lỗi không kết xuất thành công tờ khai 03/TNDN với kỳ tính thuế 2019 có đính kèm phụ lục giao dịch liên kết theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

 • Cập nhật yêu cầu cho phép sửa chỉ tiêu [12] trên tờ khai 03/TNDN

Cập nhật lỗi hiển thị danh mục tài nguyên trên tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (02/TAIN)

 • Cập nhật hiển thị danh mục tài nguyên đối với tài nguyên II301 thuộc kỳ tính thuế 2020 với MST kê khai thuộc CQT tỉnh Quảng Ninh: Hiển thị đủ 2 dòng tài nguyên II301 tương ứng với 2 bảng giá có hiệu lực trong năm 2020 theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND có giá là 161.000, theo Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND có giá là 63.000

Cập nhật chức năng đăng ký danh mục phí, lệ phí

 • Cập nhật hiển thị danh mục phí, lệ phí trên tờ khai 01/PHLP, 02/PHLP tương ứng với các loại phí, lệ phí đã chọn tại chức năng đăng ký danh mục phí, lệ phí.
phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
Cập nhật địa bàn hành chính phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.5.1

TẠI ĐÂY :Tải về phần mềm HTKK mới nhất 4.5.1

4. HTKK 4.5.0 | Tải về phần mềm HTKK mới nhất 08/01/2021

5 chức năng được cập nhật mới phần mềm HTKK 4.5.0

Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

 • Chặn các tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01/PHLP từ kỳ kê khai tháng 12/2020;

 • Chặn các tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02/PHLP từ kỳ kê khai năm 2020;

 • Nâng cấp bỏ kiểm tra ràng buộc ngày lập tờ khai bổ sung phải lớn hơn hạn nộp tờ khai;

 • Kiểm tra tờ khai bổ sung không được nộp quá hạn nộp 10 năm;

 • Cập nhật công thức tính số ngày chậm nộp trên tờ khai bổ sung: được tính từ ngày tiếp theo sau hạn nộp cuối cùng (hạn nộp cuối cùng là ngày thứ 10 kể từ ngày nhận được cổ tức, lợi nhuận trên tờ khai, nếu trùng ngày nghỉ/lễ thì dịch sang ngày tiếp theo) của tờ khai đến ngày lập KHBS trên ứng dụng HTKK

Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020

 • Bổ sung 04 phụ lục giao dịch liên kết mẫu số 01, 02, 03, 04 đính kèm tờ khai 03/TNDN đối với kỳ tính thuế từ năm 2020:

 • Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết

 • Mẫu số 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia

 • Mẫu số 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu

 • Mẫu số 04: Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020

 • Bổ sung phụ lục miễn giảm thuế TNDN đính kèm tờ khai 02/TNDN, 03/TNDN, 04/TNDN đáp ứng Nghị định số 114/2020/NĐ-CP đối với kỳ tính thuế năm 2020.

Nâng cấp cập nhật hết hiệu lực một số mặt hàng chịu thuế bảo vệ môi trường

 • Cập nhật hết hiệu lực một số mặt hàng chịu thuế bảo vệ môi trường trên tờ khai 01/TBVMT, 01/CNKD từ kỳ tính thuế tháng 09/2020, cụ thể:

 • Xăng sản xuất trong nước (trừ etanol)

 • Nhiên liệu bay sản xuất trong nước

 • Dầu Diezel sản xuất trong nước

 • Dầu hỏa sản xuất trong nước

 • Dầu mazut sản xuất trong nước

 • Dầu nhờn sản xuất trong nước

 • Mỡ nhờn sản xuất trong nước

 • Xăng E5 Ron 92 sản xuất trong nước (trừ etanol)

 • Xăng E5 Ron 92 nhập khẩu bán ra trong nước

 • Xăng nhập khẩu bán ra trong nước

 • Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước

 • Diezel nhập khẩu bán ra trong nước

 • Dầu hỏa nhập khẩu bán ra trong nước

 • Dầu mazut nhập khẩu bán ra trong nước

 • Dầu nhờn nhập khẩu bán ra trong nước

 • Mỡ nhờn nhập khẩu bán ra trong nước

 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước

tải về phần mềm htkk mới nhất
Cập nhật địa bàn hành chính phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.5.0

TẠI ĐÂY :Tải về phần mềm HTKK mới nhất 4.5.0

Trên đây là các phiên bản phát hành mới nhất phần mềm hỗ trợ kê khai thuế trong năm 2021 các bạn đọc kế hãy thường xuyên cập nhật để có những bài viết mới nhất từ phía Kế toán Việt Hưng nhé! 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận