13 mẫu bảng định mức giá xây dựng mới nhất năm 2020

Định mức giá xây dựng mới nhất – Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng. Cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu các mẫu biểu báo cáo, cập nhật thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng qua bài viết phía dưới đây

định mức giá xây dựng mới nhất
13 mẫu bảng định mức giá xây dựng mới nhất năm 2020

13 mẫu bảng định mức giá xây dựng mới nhất 

Phụ lục I

DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO, CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ
LIỆU VỀ ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Mẫu số 01: Dữ liệu định mức sử dụng vật liệu

– Bảng 1: Định mức sử dụng vật liệu

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

 

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Ngày tháng văn bản:
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Hiệu lực:

BẢNG 1

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

Mã hiệuLoại công trìnhNhóm công trìnhHạng mục, bộ phận kết cấu công trìnhCông tác xây dựngCông nghệThông số kỹ thuậtĐơn vị tínhVật liệu sử dụngĐơn vịKhối lượng

Mẫu số 02: Dữ liệu định mức năng suất lao động

– Bảng 2: Định mức năng suất lao động

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

 

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Ngày tháng văn bản:
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Hiệu lực:

BẢNG 2

ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

hiệu

Loại công trìnhNhóm công trìnhHạng mục, bộ phận kết cấu công trìnhCông tác xây dựngCông nghệThông số kỹ thuậtĐơn vị tínhNhân côngĐơn vịKhối lượng
1234567891011

 Ghi chú: Nội dung định mức năng suất lao động theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Mẫu số 03: Dữ liệu định mức năng suất máy và thiết bị thi công

– Bảng 3: Định mức năng suất máy và thiết bị thi công

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

BẢNG 3

ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

hiệu

Loại công trìnhNhóm công trìnhHạng mục, bộ phận kết cấu công trìnhCông tác xây dựngCông nghệThông số kỹ thuậtĐơn vị tínhMáy/thiết bị thi công sử dụngĐơn vịKhối lượng

Ghi chú: Nội dung định mức năng suất máy và thiết bị thi công theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Mẫu số 04: Dữ liệu định mức dự toán xây dựng công trình

– Bảng 4: Định mức dự toán xây dựng công trình

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

BẢNG 4

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

hiệu

Loại công trìnhNhóm công trìnhHạng mục, bộ phận kết cấu công trìnhTên công tácCông nghệThông số kỹ thuậtĐơn vị tínhThành phần hao phíĐơn vịKhối lượng

– Bảng 5: Hệ số điều chỉnh (định mức giá xây dựng mới nhất)

Mẫu số 05: Dữ liệu định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

BẢNG 5

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH

Nội dungHệ sốGhi chú

– Bảng 6: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Ngày tháng văn bản:
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Hiệu lực:

BẢNG 6

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tên định mứcLoại công trìnhChi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)Định mức chi phí (%)Giá trị tuyệt đốiHệ số điều chỉnh
Hệ số thứ 1Hệ số thứ 2Hệ số thứ 3Hệ số thứ n

– Bảng 7: Định mức chi phí thiết kế xây dựng

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Ngày tháng văn bản:
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Hiệu lực:

BẢNG 7

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Tên

định

mức

Loại công trìnhCấp công trìnhChi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)Định mức chi phí (%) theo chi phí xây dựngChi phí xây dựng (chưa có thuế

GTGT) (tỷ đồng)

Định mức chi phí (%) theo chi phí thiết bịGiá trị tuyệt đốiHệ số điều chỉnh
Hệ số thứ 1Hệ số thứ 2Hệ số thứ n

Mẫu số 06: Dữ liệu định mức chi phí gián tiếp

– Bảng 8: Định mức chi phí gián tiếp (định mức giá xây dựng mới nhất)

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC CHI PHÍ GIÁN TIẾP

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng)

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Ngày tháng văn bản:
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Hiệu lực:

BẢNG 8

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ GIÁN TIẾP

Tên định mứcLoại công trìnhChi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)Chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)Định mức chi phí (%)Hệ số điều chỉnh

Mẫu số 07: Dữ liệu suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

– Bảng 9: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình

DỮ LIỆU SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Phạm vi (toàn quốc/vùng/tỉnh):
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Ngày tháng văn bản:
 5. Hiệu lực:

BẢNG 9

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

hiệu

Loại công trìnhNhóm công trìnhCông trìnhĐơn vịSuất vốn đầu tưChi phí xây dựngChi phí thiết bị
12345678

– Bảng 10: Hệ số điều chỉnh suất vốn đầu tư xây dựng công trình

BẢNG 10

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

STTNội dungHệ số
123

– Bảng 11: Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình (định mức giá xây dựng mới nhất)

Mẫu số 08: Dữ liệu giá vật liệu xây dựng

DỮ LIỆU SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Phạm vi (toàn quốc/vùng/tỉnh):
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Ngày tháng văn bản:
 5. Hiệu lực:

BẢNG 11

GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

hiệu

Loại công trìnhNhóm công trìnhCông trìnhBộ phận kết cấuĐơn vịGiá bộ phận kết cấuGhi chú
12345678

– Bảng 12: Giá vật liệu xây dựng công bố

DỮ LIỆU GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

 

 1. Tỉnh/ thành phố:
 2. Tổ chức ban hành công bố:
 3. Ngày tháng văn bản:
 4. Số hiệu văn bản
 5. Hiệu lực:

BẢNG 12

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG BỐ

hiệu

HuyệnNhóm vật liệuTên vật liệuĐơn vị tínhChỉ tiêu kỹ thuậtQuy cáchThương

hiệu

Xuất xứĐiều

kiện

thương

mại

Vận chuyểnGiá
123456789101112

Ghi chú: giá tại cột số 12 “Giá” chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

– Bảng 13: Giá vật liệu xây dựng thị trường (định mức giá xây dựng mới nhất)

Mẫu số 09: Dữ liệu đơn giá nhân công xây dựng (định mức giá xây dựng mới nhất)

DỮ LIỆU GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

 

 1. Tỉnh/ thành phố:
 2. Tổ chức ban hành công bố:
 3. Ngày tháng văn bản:
 4. Số hiệu văn bản
 5. Hiệu lực:

BẢNG 13

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG

hiệu

HuyệnNhóm vật liệu 

Tên vật liệu

Đơn vị tínhChỉ tiêu kỹ thuậtQuy cáchThương

hiệu

Xuất xứĐiều

kiện

thương

mại

Vận chuyểnDự án/công trìnhGiá
12345678910111213

Ghi chú: giá tại cột số 12 “Giá” chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

– Bảng 14: Đơn giá nhân công xây dựng

DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng

BẢNG 14

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

 

 1. Tỉnh/ thành phố:
 2. Tổ chức ban hành công bố:
 3. Ngày tháng văn bản:
 4. Số hiệu văn bản
 5. Hiệu lực:

hiệu

VùngKhu vựcHuyệnNhómLoại công việcCấp bậcTrình độĐiều kiện làm việcĐơn vịĐơn giá
1234567891011

Ghi chú:

 – Đơn vị: ngày công, giờ công;

Đơn giá: tính theo đồng Việt Nam.

– Bảng 15: Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng

Mẫu số 10: Dữ liệu giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (định mức giá xây dựng mới nhất)

DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 15

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

 1. Tỉnh/ thành phố:
 2. Tổ chức ban hành công bố:
 3. Ngày tháng văn bản:
 4. Số hiệu văn bản
 5. Hiệu lực:

hiệu

Tư vấn trong nước/ngoài nướcCông việc tư vấnTrình độĐiều kiện làm việcTỉnhHuyệnĐơn vịĐơn giá
123456789

Ghi chú:

Đơn vị: ngày công, giờ công;

Đơn giá: tính theo đồng Việt Nam.

Phần I: Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố

– Bảng 16: Tiền lương, nhiên liệu, năng lượng (định mức giá xây dựng mới nhất)

DỮ LIỆU GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

PHẦN I: GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG BỐ

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ xây dựng)            

 1. Tỉnh/thành phố:
 2. Huyện:
 3. Thời gian:
 4. Số hiệu văn bản:
 5. Hiệu lực:

BẢNG 16

TIỀN LƯƠNG, NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG

Nội dungĐơn giá
Mức lương
Xăng
Dầu Diezel
Dầu Mazut
Điện

– Bảng 17: Hệ số nhiên liệu phụ

BẢNG 17

HỆ SỐ NHIÊN LIỆU PHỤ

Nội dungHệ số
Động cơ xăng
Động cơ Diezel
Động cơ điện

– Bảng 18: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố

BẢNG 18

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG BỐ

hiệu

Máy và thiết bị thi côngĐịnh mức chi phí gián tiếp (%)Định mức chi phí trực tiếpGiá ca máy (đồng)
Khấu haoSửa chữaChi phí khácTiêu hao nhiên liệu, năng lượngNhân công điều khiển máyChi phí nhiên liệu, năng lượngChi phí tiền lươngTổng số
12345678910

Phần II: Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thị trường

– Bảng 19: Tiền lương, nhiên liệu, năng lượng

DỮ LIỆU GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

PHẦN II: GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG

(kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ xây dựng)            

 

 1. Tỉnh/thành phố:
 2. Huyện:
 3. Thời gian:
 4. Số hiệu văn bản:
 5. Hiệu lực:

BẢNG 19

TIỀN LƯƠNG, NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG

Nội dungĐơn giá
Mức lương
Xăng
Dầu Diezel
Dầu Mazut
Điện

– Bảng 20: Hệ số nhiên liệu phụ (định mức giá xây dựng mới nhất)

BẢNG 20

HỆ SỐ NHIÊN LIỆU PHỤ

Nội dungHệ số
Động cơ xăng
Động cơ Diezel
Động cơ điện

– Bảng 21: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thị trường

Mẫu số 11: Dữ liệu đơn giá xây dựng công trình

BẢNG 21

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG

hiệu

Máy và thiết bị thi côngThương

hiệu

Xuất xứĐịnh mức chi phí gián tiếp (%)Định mức chi phí trực tiếpGiá ca máy (đồng)
Khấu haoSửa chữaChi phí khácTiêu hao nhiên liệu, năng lượngNhân công điều khiển máyChi phí nhiên liệu, năng lượngChi phí tiền lươngTổng số
123456789101112

– Bảng 22: Nhiên liệu, năng lượng

DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

 1. Tỉnh/Bộ chuyên ngành:
 2. Thời gian:
 3. Số hiệu văn bản:
 4. Hiệu lực:

BẢNG 22

NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG

Nội dungĐơn vị tínhĐơn giá
Xăng
Dầu Diezel
Dầu Mazut
Điện

– Bảng 23: Hệ số nhiên liệu phụ

BẢNG 23

HỆ SỐ NHIÊN LIỆU PHỤ

Nội dungHệ số
Động cơ xăng
Động cơ Diezel
Động cơ điện

– Bảng 24: Đơn giá xây dựng công trình

Mẫu số 12: Dữ liệu chỉ số giá xây dựng

BẢNG 24

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mã hiệuCông tácĐơn vịVật liệu (đồng)Nhân công (đồng)Máy (đồng)Đơn giá (đồng)
1234567

– Bảng 25: Chỉ số giá xây dựng vùng, quốc gia (định mức giá xây dựng mới nhất)

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 25

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG VÙNG, QUỐC GIA

 

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Thời gian:
 3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệuLoại công trìnhChỉ số giá vùng/quốc gia quý … năm …so với:
Năm gốc 20…Cùng kỳ năm

trước

Quý trước

– Bảng 26: Chỉ số giá xây dựng công trình

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 26

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Thời gian:
 3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệuLoại công trìnhChỉ số giá tháng (quý, năm) so với
Năm gốc 20….Tháng (quý, năm) trước

– Bảng 27: Chỉ số giá phần xây dựng

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 27

CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Thời gian:
 3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệuLoại công trìnhChỉ số giá tháng (quý, năm) so với
Năm gốc 20….Tháng (quý, năm) trước

– Bảng 28: Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 28

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Thời gian:
 3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệuLoại công trìnhChỉ số giá tháng (quý, năm) so với
Năm gốc 20….Tháng (quý, năm) trước
Vật liệuNhân côngMáy TCVật liệuNhân côngMáy TC

– Bảng 29: Chỉ số giá vật liệu xây dựng

Mẫu số 13: Dữ liệu dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng (định mức giá xây dựng mới nhất)

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 29

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 1. Cơ quan ban hành/công bố:
 2. Thời gian:
 3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệuLoại vật liệuChỉ số giá tháng (quý, năm) so với
Năm gốc 20….Tháng (quý, năm) trước

– Bảng 30: Dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng

BẢNG 30

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

 

Gói thầuDự án/công trìnhĐịa điểmTổng mức đầu tưGiá gói thầuGiá trúng thầuHình thức lựa chọn nhà thầuGiá trị hợp đồngNgày ký hợp đồngGiá trị quyết toán
12345678910

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận