Bản hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn (dưới 3 tháng)

Hợp đồng lao động thời vụ là loại hợp đồng với thời gian quy định thường dưới 3 tháng. Để đảm bảo được quyền lợi của người lao động doanh nghiệp cần ký hợp đồng với các điều khoản với người lao động. Đảm bảo theo quy định của luật lao động, các thông tin trong hợp đồng cần được nêu rõ như thông tin về doanh nghiệp và thông tin cụ thể của các cá nhân lao động theo thời vụ cho doanh nghiệp.

Ký hợp dồng mùa vụ 3 tháng có phải dóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không WFOU.png
                                                     Lao động thời vụ

 

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn

mau-hop-dong-lao-dong-thoi-vu-1

Cụ thể:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, Ngày …. tháng … năm ………

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: …………./HĐLĐ/MD

Chúng tôi, một bên là Ông: Nguyễn Mạnh Cường            Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ:  GIÁM ĐỐC

Đại diện cho (1): CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

Địa chỉ: ….. quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Và một bên là Ông/Bà:                                                                 Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày          tháng           năm                , tại Số nhà:            Xã (phường):         Quận (huyện):   Tỉnh (Thành phố):                                Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND:                                           cấp ngày     /       /             tại Công an:

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

 • Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ 2,5 tháng
 • Từ ngày 1 tháng 6 năm 2013 đến ngày 31 tháng 8 năm 2013
 • Địa điểm làm việc (4):
 • Chức danh chuyên môn: Công nhân công trình
 • Chức vụ (nếu có): Công nhân
 • Công việc phải làm (5): Theo sự điều động của người quản lý

Điều 2: Chế độ làm việc

 • Thời giờ làm việc (6): 8 giờ/ ngày
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

 1. Quyền lợi:

 • Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc.
 • Mức lương chính hoặc tiền công (8): ………………………………. đ/tháng
 • Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt
 • Phụ cấp gồm (9): Theo tình hình tài chính của công ty
 • Được trả lương: Vào ngày cuối tháng
 • Tiền thưởng: Theo tình hình tài chính của công
 • Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Tự nguyện không tham gia
 • Chế độ đào tạo (11): Không
 • Những thoả thuận khác (12): Không

2. Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
 • Bồi thường vi phạm và vật chất (13): Không

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

 1. Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).
 1. Quyền hạn:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ký. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
 • Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày 01 tháng 06 năm 2013
NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
CHÚ Ý VỀ MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ, NGẮN HẠN:

– Là hợp đồng dành cho thời gian lao động ngắn hạn
– Quy định các chế độ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động
– Chế độ trả lương, phụ cấp, bảo hiểm
– Đảm bảo các quyền và nghĩa vụ khác của người lao động

Tải về: Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận