Quy định về giờ làm việc, nghỉ giải lao cho lao động thời vụ từ 1/2/2022

Quy định về giờ làm việc và nghỉ giải lao cho lao động thời vụ đã được đề cập trong Thông tư 54 của Bộ lao động Thương binh xã hội năm 2015. Tuy nhiên, mới đây, Thông tư 18 được ban hành ngày 15/12/2021 đã có sự điều chỉnh lại. Chi tiết mời bạn cùng tìm hiểu qua bài viết của Kế Toán Việt Hưng nhé

Quy định về giờ làm việc tiêu chuẩn hàng ngày

Hằng năm, căn cứ vào quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập kế hoạch xác định số giờ làm việc tiêu chuẩn hàng ngày của người lao động theo các trường hợp quy định.

Trong điều 6 tại Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH về giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn hàng ngày và giờ làm thêm áp dụng đến 31/1/2022 quy định:

“1. Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 9 giờ.

2. Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng được quy định như sau:

a) Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 64 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 48 giờ.

b) Tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 32 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 24 giờ.

c) Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần quy định tại điểm a hoặc giới hạn giờ làm thêm theo tháng quy định tại điểm b khoản này và phải ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm quy định tại khoản 1, Điều 8 Thông tư này.

Trường hợp quyết định áp dụng giới hạn giờ làm thêm theo tháng quy định tại điểm b khoản này thì đồng thời tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tuần không quá 56 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 42 giờ.

3. Tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ.”

So với quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH, số giờ làm việc tiêu chuẩn tại Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH trong từng trường hợp đã có sự thay đổi nhất định. Cụ thể, số giờ làm tiêu chuẩn hàng ngày theo các trường hợp là:

Quy định về giờ làm việc, nghỉ giải lao cho lao động thời vụ từ 1/2/2022

Giới hạn về giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm

Theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư 18 của Bộ LĐTBXH ban hành năm 2021, bỏ quy định về tổng số giờ LV tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong 1 ngày đối với NLĐ làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là không quá 9 giờ.

Thay vào đó, mọi CV mang tính chất thời vụ mà Thông tư 18 đã đề cập đều áp dụng chung tổng số giờ LV tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trên ngày không quá 12 giờ.

Ngoài ra, giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng theo quy định mới cũng mở rộng hơn.

Theo khoản 3 trong Điều 6 của Thông tư 18, người sử dụng LĐ quyết định lựa chọn áp dụng một trong 2 giới hạn sau và phải ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm:

“1. Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ.

2. Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng được quy định như sau:

a) Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 72 giờ.

b) Tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 40 giờ.

c) Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng quy định tại điểm a hoặc quy định tại điểm b khoản này, ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư này.

3. Tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ.”

Việc đi làm vào ngày lễ, Tết không được nghỉ bù

Trước đó, khoản 3 Điều 7 Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH chỉ quy định doanh nghiệp phải bố trí để người lao động được nghỉ hoặc nghỉ bù đủ số ngày lễ, Tết, nghỉ hàng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác theo đúng quy định của Bộ LLĐ.

Tuy nhiên, quy định về việc nghỉ bù đã bị Thông tư 18/2021 bãi bỏ:

“3. Người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác; việc rút ngắn giờ làm việc và đảm bảo thời giờ nghỉ ngơi của lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi; quyết định việc nghỉ không hưởng lương đúng theo quy định của Bộ luật Lao động.”

Qua đó có thể hiểu, từ ngày 1/2/2022 tới đây, nếu NLĐ đi làm vào dịp lễ, Tết, nghỉ có hưởng lương sẽ không còn được nghỉ bù mà chỉ được tính hưởng lương làm thêm giờ cho ngày làm việc đó.

Làm việc từ 10 giờ 1 ngày sẽ không được nghỉ thêm 30 phút

Theo khoản 2 trong Điều 7 tại Thông tư 54/2015, NLĐ làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên thì NSDLĐ phải bố trí cho họ được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc, ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường.

Tuy nhiên, từ ngày 01/02/2021, thời gian nghỉ giữa ca được áp dụng theo Điều 7 Thông tư 18 như sau:

Điều 7. Thời giờ nghỉ ngơi

“2. Việc nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca đối với từng người lao động thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.”

Căn cứ Điều 109 Bộ luật LĐ ban hành năm 2019 và Điều 64 Nghị định 145 của Chính phủ ban hành năm 2020, NLĐ làm việc từ 6 giờ trở lên trên ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì sẽ được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Trường hợp LV theo ca liên tục từ 6 giờ trở lên thì mới được tính thời gian nghỉ giữa giờ vào giờ làm việc. Như vậy, sắp tới, LĐ làm công việc có tính chất thời vụ từ 10 giờ/ngày sẽ không được tính nghỉ thêm 30 phút tính vào giờ làm việc.

Các quy định về giờ làm việc của lao động thời vụ được đề cập trong bài viết của Kế Toán Việt Hưng sẽ sớm được áp dụng. Do đó, doanh nghiệp cần cập nhật ngay thông tin mới này để có sự điều chỉnh phù hợp về giờ làm việc, quy định liên quan đến lao động trực tiếp làm việc. Nhớ truy cập thêm fanpage, youtube của chúng tôi để cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến doanh nghiệp của bạn nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận