Mô tả công việc kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập

Công việc kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập giữ vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình vận hành của đơn vị, tổ chức sự nghiệp. Trách nhiệm của kế toán trưởng luôn nặng nhọc và cần phải có đủ chuyên môn, kiến thức, bản lĩnh để đảm đương được công việc này.

mô tả công việc kế toán trưởng
Mô tả công việc kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật. Có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

1. Nhiệm vụ điều hành của kế toán trưởng

– Kế toán trưởng là người lãnh đạo của phòng kế toán, chịu trách nhiệm trước công ty (cơ quan, tổ chức, đơn vị) về tất cả hoạt động của phòng do mình phụ trách. 

–  Có trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. 

–  Có quyền quyết định về cơ cấu nhân sự của phòng cũng như đánh giá năng lực của mọi nhân viên trong phòng.

–  Kế toán trưởng chịu trách nhiệm chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác của phòng, của từng thành viên (mô tả công việc kế toán trưởng)

– Tham gia các cuộc họp giao ban của cơ quan, họp chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của phòng hoặc cần đến sự phối hợp, kiểm tra đào tạo kế toán cho nhân viên.

– Kế toán trưởng phải nắm được toàn bộ tình hình tài chính của công ty để tham mưu cho giám đốc ra các quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của công ty. 

– Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của phòng cho giám đốc công ty, tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của giám đốc.

2. Mô tả công việc kế toán trưởng trong đơn vị sự nghiệp công lập

–  Kế toán trưởng trực tiếp tổ chức và giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn.

–  Trực tiếp giám sát, theo dõi các nguồn vốn được tài trợ, quản trị khoản mục tiền mặt của đơn vị.

–  Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn của đơn vị và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn.

– Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của đơn vị sự nghiệp công lập (mô tả công việc kế toán trưởng)

– Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn đơn vị.

– Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán.

– Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của đơn vị nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của đơn vị sự nghiệp công lập (mô tả công việc kế toán trưởng)

– Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí đơn vị, các đơn vị phụ thuộc công ty hàng tháng, quý, năm. ..

– Đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.

3. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng

Căn cứ Điều 8 Thông tư 04/2018/TT-BNV về hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước (mô tả công việc kế toán trưởng)

a) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền);

b) Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong thời hạn giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán;

c) Nhận xét của người đứng đầu đơn vị kế toán;

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ bổ sung (nếu có);

đ) Văn bản đề nghị bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị (trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 Điều 6 của Thông tư 04 này).

Hy vọng bài viết mang đến các thông tin tham khảo hữu ích với bạn đọc. Chúc bạn thành công!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận