5 cách xây dựng định mức nguyên vật liệu trong sản xuất gỗ

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là một phần quan trọng cấu thành nên giá thành của sản phẩm. Các doanh nghiệp có thể dễ dàng xác định được chi phí trong sản xuất gỗ bằng việc xây dựng định mức nguyên vật liệu trong sản xuất gỗ. Hãy cùng Kế Toán Việt Hưng hiểu rõ hơn về nội dung này qua bài viết dưới đây để hiểu và xử lý nghiệp vụ chính xác nhé.

Định mức nguyên vật liệu trong sản xuất gỗ

1. Định mức nguyên vật liệu gỗ là gì?

Định mức nguyên vật liệu gỗ là chi phí nguyên vật liệu gỗ để sản xuất ra một thành phẩm gỗ xẻ. Lượng định mức này được xác định trong điều kiện doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, các yếu tố đáp ứng đủ và tốt hoạt động sản xuất.

Định mức nguyên vật liệu mỗi ngành được xây dựng khác nhau dựa trên đặc điểm sản xuất kinh doanh và tính đặc thù của ngành đó. Có doanh nghiệp sử dụng bảng định mức nguyên vật liệu theo quy định của nhà nước, có doanh nghiệp xây dựng cho mình một bảng định mức nguyên vật liệu riêng phù hợp với thực tế sản xuất của doanh nghiệp mình. Riêng đối với doanh nghiệp sản xuất gỗ, doanh nghiệp sẽ xây dựng bảng định mức nguyên vật liệu riêng phù hợp với sản xuất của doanh nghiệp.

Xác định định mức nguyên vật liệu trong sản xuất gỗ
Xác định định mức nguyên vật liệu trong sản xuất gỗ

Việc xây dựng định mức nguyên vật liệu sẽ làm căn cứ để tính giá thành sản phẩm, dự toán chi phí sản xuất cho doanh nghiệp. Định mức chi phí nguyên vật liệu gỗ trong sản xuất được xác định như sau:

Định mức chi phí nguyên vật liệu trong sản xuất gỗ = Định mức về khối lượng gỗ * Định mức về giá

Định mức về khối lượng gỗ là khối lượng gỗ cần thiết cho quá trình sản xuất (bao gồm tất cả khối lượng hao hụt). Khối lượng này được xác định dựa trên khối lượng, hao hụt về gỗ phát sinh trong sản xuất ở các kỳ trước đó và khối lượng gỗ dự toán hư hỏng trong tương lai.

Xem thêm: Hạch toán chi phí NVL đầu vào công ty sản xuất gỗ theo TT200

Định mức về giá được xác định dựa trên giá mua nguyên vật liệu gỗ và các chi phí liên quan đến mua nguyên vật liệu đó và có thể xem xét theo tình hình giá cả thay đổi tại các thời điểm khác nhau.

Ví dụ: (Đơn vị tính: đồng) Công ty ABC có số liệu về chi phí nguyên vật liệu để sản xuất 1m3 gỗ Gõ ván sàn như sau: Khối lượng gỗ nguyên vật liệu trực tiếp cơ bản để sản xuất là 1,3m3; khối lượng gỗ nguyên vật liệu trực tiếp hao hụt cho phép là 0,05m3; khối lượng gỗ nguyên vật liệu trực tiếp trong 1m3 thành phẩm gỗ xẻ hỏng cho phép là 0,05m3; đơn giá mua gỗ nguyên vật liệu là 2.000.000/m3; chi phí vận chuyển gỗ nguyên vật liệu là 50.000/m3. Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để sản xuất 1m3 gỗ Gõ ván sàn?

Định mức về lượng = 1,3 + 0,05 + 0,05 = 1,4m3

Định mức về giá = 2.000.000 + 50.000 = 2.050.000

Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để sản xuất 1m3 gỗ Gõ ván sàn = 2.050.000 * 1,4 = 2.870.000

2. Cách xây dựng định mức nguyên vật liệu gỗ

Khi doanh nghiệp sản xuất xây dựng bảng định mức nguyên vật liệu doanh nghiệp cần:

– Xác định các nguyên vật liệu cần thiết để tạo ra gỗ thành phẩm về cả khối lượng và loại gỗ.

– Phân tích các tác động khác trong quá trình sản xuất bao gồm các yếu tố làm hao hụt nguyên vật liệu gỗ và gỗ hỏng.

– Dự toán khối lượng sản phẩm lỗi, sản phẩm hư hỏng dự kiến.

– Xẻ mẫu gỗ thành phẩm để tính toán mức chi phí nguyên vật liệu và khối lượng thành phẩm.

– Tính toán chi phí nguyên vật liệu để sản xuất ra thành phẩm gỗ xẻ.

Cách xây dựng định mức nguyên vật liệu trong sản xuất gỗ
Cách xây dựng định mức nguyên vật liệu trong sản xuất gỗ

Để xây dựng được bảng định mức nguyên vật liệu trong sản xuất gỗ cần có sự kết hợp giữa bộ phận sản xuất và kế toán chi phí của doanh nghiệp.

Bộ phận sản xuất sẽ tính toán và cung cấp thông số, tài liệu liên quan đến sản xuất sản phẩm; về quy cách, kích thước sản phẩm, khối lượng nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm, khối lượng hao hụt nguyên vật liệu và sản phẩm hư hỏng. Kế toán chi phí dựa trên các số liệu của bộ phận sản xuất, kết hợp phân tích giá mua và chi phí mua gỗ nguyên vật liệu để xây dựng bảng định mức nguyên vật liệu.

Việc xây dựng bảng định mức nguyên vật liệu trong sản xuất gỗ cần có sự tính toán, phân tích toàn diện về số liệu kinh tế và kỹ thuật, đánh giá tất cả các yếu tố ảnh hưởng gây tiêu hao, hư hỏng nguyên vật liệu, thành phẩm. Đây cũng là 1 trong những lưu ý khi làm kế toán công ty sản xuất gỗ mà bạn cần biết.

3. Hạch toán chi phí định mức nguyên vật liệu gỗ

Từ định mức nguyên vật liệu trong sản xuất gỗ, xác định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất gỗ. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất gỗ như sau: (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Nợ TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

         Có TK 152: Nguyên liệu, vật liệu

Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

Nợ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

         Có TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Ví dụ: (Đơn vị tính: đồng)Công ty ABC sản xuất gỗ Gõ ván sàn trong kỳ phát sinh những chi phí sau đây: Chi phí nguyên vật liệu gỗ trực tiếp là 2.800.000;

Chi phí nhân công trực tiếp là 1.600.000;

Chi phí sản xuất chung là 1.500.000;

Hạch toán các chi phí sản xuất.

Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

Nợ TK 621: 2.800.000

         Có TK 152: 2.800.000

Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp:

Nợ TK 622: 1.600.000

         Có TK 334: 1.600.000

Hạch toán chi phí sản xuất chung:

Nợ TK 627: 1.500.000

         Có TK 331: 1.500.000

Kết chuyển chi phí sản xuất gỗ:

Nợ TK 154: 5.900.000

         Có TK 621: 2.800.000

         Có TK 622: 1.600.000

         Có TK 627: 1.500.000

Xây dựng định mức nguyên vật liệu trong sản xuất gỗ là một công việc quan trọng và cần thiết đối với những doanh nghiệp sản xuất gỗ. Chúng tôi hy vọng các kế toán viên đang làm việc trong doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất gỗ hiểu được tầm quan trọng và những thông tin hữu ích về định mức nguyên vật liệu gỗ qua bài viết trên. Bạn cũng có thể cùng học và nâng cao kiến thức mỗi ngày bằng cách truy cập vào fanpage – nơi cập nhật tin tức về kế toán mỗi ngày.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...