Chia sẻ ví dụ về lập báo cáo tài chính hợp nhất năm mới nhất

Ví dụ về lập báo cáo tài chính hợp nhất –  BCTC hợp nhất là loại báo cáo vô cùng quan trọng được thực hiện cuối năm của mỗi doanh nghiệp. Dưới đây kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ ví dụ về lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của ngân hàng Vietcombank – một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam. 

ví dụ về lập báo cáo tài chính hợp nhất
Chia sẻ ví dụ về lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

bctc
Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1
ví dụ về lập báo cáo tài chính hợp nhất
Bảng cân đối kế toán hợp nhất 2
bctc
Bảng cân đối kế toán hợp nhất 3

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

bctc 2
Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 1
bctc 2
Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 2

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

bctc 3
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 1
bctc 3
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 2

Tóm tắt Chính sách kế toán áp dụng của ngân hàng Vietcombank:

a. Mục đích báo cáo tài chính của Vietcombank (bản BCTC hợp nhất)

Ngân hàng Vietcombank là 1 ngân hàng lớn, có hệ thống các công ty con. Ngân hàng làm báo cáo tài chính hợp nhất nhằm đáp ứng các yêu cầu về công bố thông tin, cụ thể là theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành vào ngày 6 tháng 10 năm 2015 – Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

b. Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất 

Ví dụ về lập báo cáo tài chính hợp nhất của Vietcombank được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), được làm tròn đến hàng triệu gần nhất, được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. 

c. Kỳ kế toán 

Kỳ kế toán của Vietcombank được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.

d. Nguyên tắc hợp nhất báo cáo tài chính 

  • Công ty con 

Công ty con là công ty chịu sự kiểm soát của Ngân hàng. Sự kiểm soát tồn tại khi Ngân hàng có quyền điều hành các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh nghiệp. 

  • Công ty liên kết và công ty liên doanh 

Công ty liên kết là công ty mà ngân hàng có khả năng gây ảnh hưởng đáng kể, nhưng không nắm quyền kiểm soát đối với các chính sách và hoạt động của doanh nghiệp. 

Công ty liên doanh là công ty mà ngân hàng có quyền đồng kiểm soát, được thiết lập bằng thỏa thuận hợp đồng và đòi hỏi sự nhất trí giữa các bên liên doanh đối với các quyết định tài chính và hoạt động. 

e. Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng nhà nước, tín phiếu kho bạc và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện tái chiết khấu với Ngân hàng nhà nước, tiền gửi và cho các TCTD khác đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày gửi hoặc cho vay, các khoản đầu tư chứng khoán có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả  năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền nhất định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và nắm được với mục đích đáp ứng các cam kết thanh toán ngắn hạn hơn là để đầu tư hay cho các mục đích khác. 

4. Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất và phân tích báo cáo tài chính

Vietcombank không nắm giữ tài sản bảo đảm mà Viẹtcombank được phép bán hoặc đem tài sản đó đi đảm bảo cho bên thứ ba trong trường hợp chủ sở hữu tài sản vẫn có khả năng trả nợ.

Thuyết minh về giá trị hợp lý: Áp dụng Thông tư 210/2019/TT-BTC yêu cầu về thuyết minh theo phương pháp xác định giá trị hợp lý & các thông tin về giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả tài chính để có thể so sánh giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ.

ví dụ về lập báo cáo tài chính hợp nhất
Thuyết minh báo cáo tài chính giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của các tài sản và nợ phải trả 

Phân tích báo cáo tài chính:

– Rủi ro tín dụng: nguy cơ mất mát về tài chính khi các bên đối tác không hoàn thành nghĩa vụ đúng hạn chủ yếu về cho vay khách hàng và các tổ chức tín dụng 

ví dụ về lập báo cáo tài chính hợp nhất
Rủi ro về tín dụng (chưa tính tài sản bảo đảm hay hỗ trợ tín dụng)

– Rủi ro lãi suất: khi luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính diễn biến bất thường do những biến động của lãi suất thị trường 

bctc 5
Rủi ro về lãi suất

– Rủi ro tiền tệ: giá trị của công cụ tài chính bị biến động khi bị biến động về tỷ giá

bctc 6
Rủi ro về tiền tệ

– Rủi ro thanh toán: tình huống Vietcombank không thực hiện được cam kết tài chính đã thoả thuận đối với khách hàng & đối tác do không huy động đủ vốn hoặc không thanh toán được tài sản

ví dụ về lập báo cáo tài chính hợp nhất
Rủi ro về thanh khoản

Kết quả của hoạt động Ngân hàng không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời vụ hoặc chu kỳ trừ các khoản mục về thuế/trích lập quỹ.

TẢI VỀ : Mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất Quý của Ngân hàng Vietcombomk

Trên đây là ví dụ về lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Vietcombank. Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Chúc các bạn thành công!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...