Chia sẻ kinh nghiệm lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Khái niệm báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo dòng tiền ra và dòng tiền vào của doanh nghiệp. Gồm 2 cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ đó là: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.

chia-se-kinh-nghiem-lap-bao-cao-luu-chuyen-tien-te

 Dòng tiền vào

– Các khoản thu của khách hàng từ việc bán hàng hóa, dịch vụ

– Lãi thu từ việc gủi tiền ngân hàng sinh ra hàng tháng và các lãi xuất khác.

– Thu tiền từ việc đầu tư của các cổ đông.

Dòng tiền ra

– Chi mua hàng hóa, nguyên vật liệu nhập kho, công cụ dụng cụ, tài sản cố định

– Chi thanh toán tiền lương cho nhân viên

– Chi nộp các loại thuế như thuế môn bài, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Chi mua các loại chi phí phát sinh trong năm

HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Việc lập BC LCTT nếu bạn làm trên một phần mềm nào đó thì chắc chắn số liệu tự động sinh ra báo cáo này. Tuy nhiên kế toan phải biết cách kiểm tra xem số liệu đó có chính xác không.

Ketoanviethung.vn xin chia sẻ một số kinh nghiệm từ việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ như sau:

Chỉ tiêu 01: Thu tiền từ bán hàng hóa dịch vụ và doanh thu khác. Đây là chỉ tiêu từ việc thu ngay bằng tiền mặt tiền gủi ngân hàng , hoặc thu qua công nợ.

Nợ TK 111/ Có TK 511          

Nợ TK 112/ Có TK 5111        

Nợ TK 111/ Có TK 131

Nợ TK 112/ Có TK 131

– Sau khi bạn lọc và tập hợp được từ các nghiệp vụ trên cộng lại số tiền và ghi lên chỉ tiêu 01 trên HTKK nhưng phải ghi dấu dương.

Chỉ tiêu 02: Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Nợ TK 152/ Có TK 111

Nợ TK 156/ Có TK 111

Nợ TK 152/ Có TK 112

Nợ TK 156/ Có TK 112

Nợ TK 331/ Có TK 111

Nợ TK 331/ Có TK 112

– Sau khi các bạn lọc dữ liệu tổng hợp chỉ tiêu 02 đánh lên HTKK nhưng phải ghi âm.

Chỉ tiêu 03: Tiền chi trả cho người lao động

Nợ TK 334/ Có TK 111

Nợ TK 332/ Có TK 112

– Tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu 03 trên HTKK nhưng đánh số âm

Chỉ tiêu 04: Tiền chi trả lãi vay

Nợ TK 635/ Có TK 111

Nợ TK 635/ Có TK 112

– Tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu 04 trên HTKK nhưng đánh số âm

Chỉ tiêu 05: Chi tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 3334/ Có TK 111

Nợ TK 3334/ Có TK 112

Chỉ tiêu 06: Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nợ TK 111/ Có TK 3331

Nợ TK 111/ Có TK 711

– Tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu 06 trên HTKK ghi dương

Chỉ tiêu 07: Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Nợ TK 133, 141,142, 242,3331,3333,33312,…642/Có TK 111,112

– Tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu 07 trên HTKK ghi âm

Chỉ tiêu 21: Tiền chi mua sắm tài sản cố đinh

Nợ TK 211/ Có TK 111,112

– Tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu 21 trên HTKK đánh số âm

– Và tương tự như vậy các bạn định khoản các bút toán đối ứng thu chi. Nếu thu thì đánh dương bình thường còn các khoản chi phải đánh dấu âm như hướng dẫn trên

Chỉ tiêu 60: Chính là lấy dư nợ TK 111+ Dư nợ TK 112 năm trước cộng lại đánh vào HTKK

Chỉ tiêu 70: Để biết bạn làm BCLC tiền tệ đúng hay sai mấu chốt là ở chỉ tiêu này. Sau khi bạn đánh tất cả số tiền của các chỉ tiêu trên lên HTKK thì bạn xem chỉ tiêu 70 khớp số liệu với dư nợ TK 111+ Dư nợ TK 112 trên bảng cân đối số phát sinh.

Ketoanviethung.vn xin chia sẻ kinh nghiệm làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Chúc các bạn làm tốt.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận