Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp mới nhất

Mỗi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần được kiểm toán báo cáo tài chính để đảm bảo các thông tin trên báo cáo được phản ánh một cách trung thực, hợp lý. Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp hiện hành mới nhất nhé.

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị. Thước đo để đánh giá kiểm toán BCTC là hệ thống chuẩn mực kế toán và kiểm toán.

Công việc kiểm toán báo cáo tài chính thường do các doanh nghiệp kiểm toán thực hiện để phục vụ cho các nhà quản lý, chính phủ, các ngân hàng và nhà đầu tư, cho người bán, người mua.

quy-trinh-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-doanh-nghiep-moi-nhat
Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Nguyên tắc của kiểm toán báo cáo tài chính

  • Tuân thủ pháp luật;
  • Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp: Độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, tính bảo mật, tư cách nghề nghiệp;
  • Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn;
  • KTV phải có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp.

Quy trình của kiểm toán báo cáo tài chính

Quy trình cơ bản của việc kiểm toán BCTC gồm 3 bước:

– Lập kế hoạch về việc kiểm toán đối với DN được kiểm toán

– Thực hiện việc kiểm toán

– Lập báo cáo về kết quả kiểm toán

Nội dung cơ bản của quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Lập kế hoạch kiểm toán

Để đảm bảo kiểm toán có hiệu quả hay không , kế hoạch kiểm toán phải được lập cho mọi cuộc kiểm toán. Có ba lý do chính cho việc lập kế hoạch kiểm toán một cách đúng đắn:

+ Giúp  kiểm toán viên thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp

+ Giúp giữ chi phí kiểm toán ở mức hợp lý

+ Tránh những bất đồng với khách hàng

Phạm vi kế hoạch kiểm toán có thể thay đổi tùy theo quy mô khách hàng, và tính chất phức tạp của công việc kiểm toán, kinh nghiệm và hiểu biết của  kiểm toán viên về đơn vị và hoạt động của đơn vị được kiểm toán. Thông thường kiểm toán bao gồm hai bộ phận là kế hoạch tổng thể và chương trình kiểm toán. Đối với những cuộc kiểm toán quy mô lớn, tính chất phức tạp đạu bàn rộng hoặc hợp đồng kiểm toán nhiều năm cần lập kế hoạch chiến lược. Kế hoạch chiến lược đưa ra mục tiêu, định hướng cơ bản, nội dung trọng tâm, phương pháp tiếp cậ và tiến trình của cuộc kiểm toán. Kế hoạch chiến lược có thể được lập thành một bàn riêng hoặc cấu tạo thành một phần trong kế hoạch tổng thể.

Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

+ Bước thực hiện các khảo sát nếu  kiểm toán viên tin rằng kết quả khảo sát cho phép đánh giá một mức độ thấp hơn về rủi ro kiểm soát so với mức đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát. Kết quả của loại khảo sát này là những yếu tố cơ bản xác định phạm vi kiểm tra chi tiết các số dư.

+ Bước tiếp theo là thực hiện các thủ tục phân tích và kiểm tra chi tiết các số dư cũng như thực hiện các kiểm tra chi tiết bổ sung. Thủ tuc phân tích dùng để kiểm tra tính hợp lý chung của các nghiệp vụ và số dư. Kiểm tra chi tiết các số dư là những thủ tục cụ thể cần thực hiện để kiểm tra những sai sot bằng tiền trong các khoản mục chi tiêu trong   báo cáo tài chính.

Tổng hợp, kết luận và hình thành ý kiến kiểm toán

Các kết luận này nằm trong báo cáo hoặc biên bản kiểm toán. Để đưa ra được những ý kiến chính xác, kiểm toán viên phải tiến hành các công việc cụ thể như: xem xét các khoản nợ ngoài dự kiến, xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, xem xét tính liên tục trong hoạt động của đơn vị, thu thập thư giải trình của Ban Giám đốc… Cuối cùng, kiểm toán viên tổng hợp kết quả, lập nên Báo cáo kiểm toán đồng thời có trách nhiệm giải quyết các sự kiện phát sinh sau khi lập Báo cáo kiểm toán. Tùy theo kết quả, các kiểm toán viên có thể đưa ra ý kiến: Ý kiến chấp nhận toàn phần và Ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần.

Trên đây là bài viết chia sẻ của kế toán Việt Hưng về quy trình kiểm toán báo cáo tài chính mới nhất hiện nay. Nếu trong quá trình làm việc, bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì hãy liên hệ với kế toán Việt Hưng để được tư vấn và hỗ trợ nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận