Quy định về gộp báo cáo tài chính mới nhất

Báo cáo tài chính và quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm là bộ báo cáo quan trọng và bắt buộc phải lập và nộp của doanh nghiệp cho cơ quan thuế hàng năm. Tuy nhiên, có những trường hợp doanh nghiệp sẽ được gộp báo cáo tài chính của 02 năm liên tiếp vào với nhau. Vậy khi nào doanh nghiệp được gộp Báo cáo tài chính? Sau đây Kế Toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục về gộp Báo cáo tài chính của 02 năm liên tiếp.

1. Đối tượng được gộp Báo cáo tài chính năm

Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về việc gộp kỳ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Chương II – PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ
Điều 3. Phương pháp tính thuế
3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.
gộp báo cáo tài chính 5
Cập nhật quy định gộp báo cáo tài chính

Khoản 4, Điều 12, Luật kế toán số 88/2015/QH13

Điều 12. Kỳ kế toán
4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

Như vậy: Đối tượng được gộp Báo cáo tài chính của 02 năm liên tiếp cụ thể gồm 02 đối tượng sau:

(1) Doanh nghiệp vừa mới thành lập

Kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu kỳ tính thuế đầu tiên có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì sẽ được công với kỳ kế toán của năm tiếp theo.

Cụ thể: Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/10/N, thì Báo cáo tài chính của năm N sẽ được cộng gộp vào Báo cáo tài chính của năm N+1.

Ví dụ: Công ty Việt Hưng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 05/11/2023. Như vậy Báo cáo tài chính của Công ty Việt Hưng năm 2023 sẽ được gộp cùng Báo cáo tài chính của năm 2024. 

(2) Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản 

– Đối với kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 03 tháng.

Cụ thể: Doanh nghiệp (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) có kỳ Báo cáo cuối cùng vào quý 01/N+1 thì sẽ được gộp vào Báo cáo của năm N.

Ví dụ: Công ty Việt Hưng thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ ngày 08/02/2024. Như vậy Báo cáo tài chính của Công ty Việt Hưng năm 2024 sẽ được gộp cùng Báo cáo tài chính của năm 2023. 

2. Điều kiện để được gộp Báo cáo tài chính của 02 năm liên tiếp

Cũng theo 02 quy định ở Mục 1 thì điều kiện để được gộp Báo cáo tài chính của 02 năm liên tiếp như sau:

– Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 03 tháng

– Tổng cộng kỳ kế toán năm của 02 năm gộp lại phải nhỏ hơn 15 tháng.

3. Những lưu ý khi gộp Báo cáo tài chính của 02 năm liên tiếp

– Việc gộp Báo cáo tài chính cũng đồng thời là gộp kỳ kế toán năm đầu tiên (đối với doanh nghiệp với thành lập) hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản). Vậy nên kế toán cần phải làm là:

+ Lập Báo cáo tài chính, làm quyết toán thuế TNDN một lần vào năm sau (đối với doanh nghiệp mới thành lập)

+ Hoặc lập Báo cáo tài chính và làm quyết toán thuế TNDN 01 lần vào năm nay (đối với doanh nghiệp hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản)

4. Mẫu Công văn gộp Báo cáo tài chính của 02 năm liên tiếp

Các bạn có thể tải mẫu Công văn gộp Báo cáo tài chính của 02 năm liên tiếp tại đây

TẢI VỀ Mẫu Công văn giải trình gộp báo cáo tài chính

gộp báo cáo tài chính 2
Mẫu CV giải trình

XEM THÊM:

Doanh nghiệp thành lập dưới 3 tháng được phép gộp báo cáo tài chính?

Dịch vụ rà soát báo cáo tài chính (BCTC) kịp thời, nhanh và chính xác

Hãy cập nhật những thông tin mới nhất về quy định gộp báo cáo tài chính mà Kế Toán Việt Hưng chia sẻ phái trên đây. Việc gộp báo cáo tài chính là một quy trình quan trọng trong lĩnh vực kế toán, và thông tin được cung cấp sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các yêu cầu và thủ tục liên quan.

Ngoài ra, hãy truy cập theo dõi Fanpage Kế Toán Việt Hưng để không bỏ lỡ các ưu đãi mới nhất cho các khóa học kế toán tổng hợp – thuế và các gói dịch vụ kế toán đa lĩnh vực. Đây là cơ hội tuyệt vời để nâng cao kiến thức và kỹ năng của bạn trong lĩnh vực kế toán. Hãy khám phá và đăng ký ngay để trang bị cho mình những kiến thức hữu ích và tiềm năng trong sự nghiệp kế toán của bạn!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...