Cách tính lương tăng ca làm thêm giờ đối với người lao động

Cách tính lương tăng ca làm thêm giờ đối với người lao động như thế nào? Quy định cách tính tiền lương làm thêm giờ đối với lao động theo thời gian. Cách tính tiền lương làm thêm giờ đối với lao động hưởng lương theo sản phẩm. Các vấn đề cần lưu ý trong tính tiền lương làm thêm giờ theo quy định của Bộ Luật lao động.

Cách tính tiền lương làm thêm giờ được quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH. Được bổ sung bởi Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

 1. Cách tính tiền lương làm thêm giờ đối với LAO ĐỘNG THEO THỜI GIAN

Được được xác định như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

 

Trong đó, cụ thể từng chỉ tiêu được xác định như sau:

Thứ nhất: Cách tính tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Được xác định theo khoản 4, Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

 * Nếu trả lương theo tháng:

= Tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ/ số giờ thực tế làm việc trong tháng.

Số giờ làm việc thực tế trong tháng không quá 208 giờ đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường và không kể số giờ làm thêm).

 * Nếu trả lương theo ngày hoặc theo tuần:

= Tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần/số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần.

   + Tiền lương thực trả trong tuần không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm.

   + Số giờ làm việc không quá 8 giờ/ngày và không kể số giờ làm thêm.

 * Tiền lương giờ thực trả không bao gồm:

   – Tiền lương làm thêm giờ.

   – Tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm.

   – Tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

   – Tiền thưởng sáng kiến.

   – Các khoản phụ cấp mang tính chất phúc lợi như: Tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;  hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao độn.

Thứ 2: Cách xác định các mức 150%, 200%, 300% trong cách tính tiền lương làm thêm giờ ngày lễ tết.

Theo quy định tại điểm b,c,d Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BTC ta xác định như sau:

– Trường hợp áp dụng mức 150%: sẽ áp dụng với giờ làm thêm ngày thường.

– Trường hợp áp dụng mức 200%: sẽ áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần (ví dụ: thứ 7, chủ nhật).

– Trường hợp áp dụng mức 300%: sẽ áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương. (ví dụ như các ngày 2/9/ 10/3, 20/4, 1/5 …).

Thứ 3: Số giờ làm thêm.

Kế toán căn cứ vào bảng chấm công để theo dõi số giờ làm thêm hàng tháng của từng nhân viên.

Ví dụ 1: Anh A của Công ty CP Việt Hưng có tiền lương trong hợp đồng lao động là 5.200.000 (đồng) khi làm đủ 26 ngày/tháng (Làm việc trong điều kiện bình thường, không có phụ cấp gì thêm).

Ta có:

–   Tiền lương của ngày làm việc bình thường = 5.000.000/26 = 200.000 (đồng)

–   Tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường = 200.000/8  = 25.000 (đồng)

Trong tháng 3: Anh A làm tăng ca 30 giờ vào ban ngày, ngày làm thêm giờ là ngày thường trong tháng (không phải cuối tuần hay lễ tết).

–   Đơn giá tiền lương làm thêm 1 giờ Anh A nhận được vào ngày bình thường ít nhất được nhận là:

25.000 x 150% = 37.500 (đồng)

–   Tổng số tiền làm thêm giờ trong tháng của Anh A ít nhất được nhận là:

37.500 x 30 = 1.125.000 (đồng)

=> Tổng tiền lương của Anh A được nhận trong tháng ít nhất là:

5.200.000 đồng + 1.125.000 đồng = 6.325.000 (đồng)

Trong tháng 5: Anh A làm thêm vào ngày nghỉ lễ 1/5

–   Lương làm thêm 1 ngày 01/5 Anh A ít nhất được nhận là: 200.000 x 300% = 600.000 (đồng)

=> Tổng tiền lương tháng 5 Anh A nhận được ít nhất là:

5.200.000 đồng + 600.000 đồng = 5.800.000 (đồng)

Trên đây là cách tính tiền lương làm thêm giờ đối với lao động hưởng lương theo thời gian. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm 1 cách tính tiền lương làm thêm giờ tiếp theo.

 2. Cách tính tiền lương làm thêm giờ đối với LAO ĐỘNG HƯỞNG LƯƠNG THEO SẢN PHẨM.

Được được xác định theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm

Tiền lương làm thêm giờ được trả khi chủ doanh nghiệp và nhân viên thỏa thuận làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường. Để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động đã thỏa thuận.

Mức 150%, 200%, 300% được xác định tương tự như trường hợp tính lương làm thêm giờ theo thời gian.

 3. Kế Toán Việt Hưng giới thiệu với các bạn một số chứng từ được sử dụng trong tính lương làm thêm giờ.

 

 

Cách tính tiền lương làm thêm giờ ngày lễ tết
Tài liệu tham khảo cho Cách tính tiền lương làm thêm giờ ngày lễ tết – Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ.

 

Tài liệu tham khảo cho Cách tính tiền lương làm thêm giờ ngày lễ tết - Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ.
           Tài liệu tham khảo cho Cách tính tiền lương làm thêm giờ ngày lễ tết – Bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ.

 

4. Tiền lương làm thêm giờ có bị tính thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định tại Khoản i Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

“Điều 3: Các khoản thu nhập được miễn thuế.

……………

“i) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động…”

Như vậy, nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, làm thêm giờ vào ban đêm mà được trả mức lương cao hơn so với tiền lương làm việc vào giờ làm việc bình thường, thì phần thu nhập trả cao hơn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ:

 Bà M có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định 35.000 đồng/giờ.

– Nếu Bà M làm thêm và được trả 45.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế. Như sau: 

45.000 đồng/giờ – 35.000 đồng/giờ = 10.000 đồng/giờ.

 

Trên đây là hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ ngày lễ tết. Cách tính tiền lương làm thêm giờ đối với lao động hưởng lương theo thời gian, hưởng lương theo sản phẩm. Các chứng từ thanh toán tiền lương làm thêm giờ. Các bạn cần nắm rõ cách tính để hàng tháng tính lương cho nhân viên theo đúng quy định.

Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0912.929.959
0988.680.223
0912.929.959
0982.929.939