Cách hạch toán chi phí lãi vay phải trả hợp lý

Tại doanh nghiệp hiện nay, kế toán có các bước hoạch toán việc trả lãi vay có thể theo định kỳ, trả trước, trả sau… tùy vào từng trường hợp. Trong điều kiện DN vay vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Nhưng phải xác định khoản chi phí lãi vay đó có hợp lý, hợp lệ hay không – điều kiện để khoản chi phí lãi vay đó là hợp lý thì hãy cùng Ketoanviethung.vn tìm hiểu qua bài viết ngay sau đây.

I. Nếu khoản chi phí lãi vay là hợp lý

1. Nếu trả lãi vay theo định kỳ

Nợ TK 635
Có TK 111, 112

– Nếu có phát sinh các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động đi vay, ghi:
Nợ TK 635
Có TK 111, 112

2. Nếu trả lãi vay trước cho nhiều kỳ

  • Khi trả lãi, ghi:
Nợ TK 142: Liên quan trong 1 niên độ kế toán
Nợ TK 242: Liên quan trong 1 niên độ kế toán
Nợ TK 242: Chi phí trả trước
Có TK 111, 112
  • Khi phân bổ dần lãi vay vào chi phí:
Nợ TK 635
Có TK 142, 242
 
cach-hach-toan-chi-phi-lai-vay-phai-tra-hop-ly
 

3. Nếu trả lãi vay sau khi kết thúc hợp đồng hoặc khế ước vay

  • Định kỳ trích trước lãi vay vào chi phí, ghi:
Nợ TK 635
Có TK 335
  • Trả lãi vay khi kết thúc hợp đồng, ghi:
Nợ TK 335
Có TK 111, 112

4. Nếu DN bạn có thuê tài sản tài chính thì lãi thuê tài sản tài chính phải trả

  • Nếu nhận được hóa đơn thanh toán tiền thuê tài sản tài chính, doanh nghiệp trả tiền ngay, ghi:
Nợ TK 635
Có TK 111, 112
  • Nếu nhận được hóa đơn thanh toán tiền thuê tài sản tài chính nhưng doanh nghiệp chưa có tiền trả, ghi:
Nợ TK 635
Có TK 315
 

5. Nếu DN trả lãi trả chậm của tài sản mua theo phương thức trả chậm, trả góp

  • Lãi phải trả cho bên bán khi mua tài sản, ghi:
Nợ TK 242
Có TK 111, 112
  • Định kỳ phân bổ dần lãi trả chậm vào chi phí, ghi:
Nợ TK 635
Có TK 242

II. Nếu khoản chi phí lãi vay là không hợp lý Nợ TK 811

Có TK 111, 112

– Cuối kỳ kết chuyển

Nợ TK 911

Có TK 811

Lưu ý: Cuối năm khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN thì phải loại chi phí không được trừ này ra (Cách nhập vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN)
0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...