Bộ sách kế toán tài chính mà dân nhà kế nên đọc

Sách kế toán tài chính – Hầu hết các doanh nghiệp đều cần báo cáo về tình hình tài chính của mình. Kế toán tài chính cung cấp số liệu là cơ sở cho người quản lý ra các quyết định phù hợp, triển khai và thực hiện các hệ thống quản lý thông tin để thúc đẩy việc thực thi các chiến lược, kế hoạch và ra quyết định chính xác nhất.

Kế toán tài chính đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Nên ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, các bạn hãy trang bị cho mình những kiến thức thật chắc về môn kế toán tài chính – Một môn học được đánh giá là khó với tất cả sinh viên chuyên ngành kế toán. Bài viết này, Kế Toán Việt Hưng sẽ giới thiệu bộ tài liệu cần có để học tốt môn kế toán tài chính hóc búa này.

sách kế toán tài chính
Bộ tài liệu cần có để học tốt môn kế toán tài chính nên đọc

Trong quá trình hướng dẫn các học viên tại Kế Toán Việt Hưng làm luận văn, đồ án tốt nghiệp về đề tài kế toán tài chính, Kế Toán Việt Hưng đã tham khảo rất nhiều đầu sách, các bài luận văn đánh giá cao, bài giảng hay nhất… Sau đây sẽ là những tài liệu được đánh giá tốt nhất dành cho môn kế toán tài chính mà các bạn sinh viên nên biết để nghiên cứu.

1. Sách kế toán tài chính 1 –  Nhập môn kế toán tài chính

sách kế toán tài chính

Tài chính, Kế toán với tư cách là công cụ quản lý và một loại hình dịch vụ trong thị trường tài chính mở đã và đang hội nhập với thế giới như một quy luật tất yếu của sự phát triển. Nội dung cuốn sách này tập trung các vấn đề cơ bản của kế toán. Trình bày các hệ thống kế toán, bộ khung kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế mà sinh viên cũng như người hành nghề phải biết.

Đồng thời sách trình bày sâu vào công tác kế công ty cổ phần với những nghiệp vụ phát sinh đặc biệt đặc thù trong mô hình công ty phổ biến này.

Sau môn nguyên lý kế toán, môn học tiếp theo cũng là môn học chiếm nhiều thời gian của tất cả các bạn sinh viên là Kế Toán Tài Chính 1. Đây là môn học khó nhất, với lượng kiến thức rất rộng và chuyên sâu về tài chính.

Ở mỗi trường đại học sẽ biên soạn giáo trình tài chính khác nhau, nhìn chung Giáo trình tài chính 1, bạn đều được học những kiến thức ban đầu, nhập môn về những tài khoản của kế toán.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:

Phần 1. Các vấn đề cơ bản của kế toán

Phần 2. Các hệ thống kế toán, bộ khung kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế.

Phần 3. Kế toán các tài sản không phải trả tiền và nợ phải trả.

Phần 4. Kế toán công ty cổ phần và các sự kiện đặc biệt.

Ngoài ra, cuối cuốn sách còn có bổ sung thêm phần thuật ngữ kế toán Việt – Anh giúp bạn đọc tiện theo dõi hơn.

2. Giáo trình tài chính 2 – Nền tảng chuyên sâu kế toán tài chính

kế toán

Việt Nam hiện đang hội nhập ngày càng sâu, toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Tài chính, Kế toán với tư cách là công cụ quản lý và một loại hình dịch vụ trong thị trường tài chính mở đã và đang hội nhập với thế giới như một quy luật tất yếu của sự phát triển.

Đây là quyển sách tiếp theo của Kế Toán Tài Chính viết bởi tác giả Trần Xuân Nam. Nội dung quyển sách hay kế toán này tập trung nói về cách lập cũng như kiểm soát phân tích số liệu của Báo cáo kết quả tài chính.

Đặc biệt trong công tác kế toán tập đoàn với các báo cáo tài chính hợp nhất khá phức tạp. Đồng thời trong phần 2 này, tác giả giới thiệu về công tác kế toán chi phí giá thành cũng đặc biệt phức tạp. Và phần cuối là tổng hợp kiến thức giới thiệu và so sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán thế giới cùng các ví dụ thực tiễn nhất cho người đọc.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:

Phần 5. Báo cáo kết quả tài chính

Phần 6. Kế toán tập đoàn và các báo cáo tài chính hợp nhất

Phần 7: Phân tích các báo cáo tài chính

Phần 8: Kế toán chi phí/Giá thành

Phần 9. So sánh VAS với IFRS và các thực tế tốt nhất

3. Quản trị tài chính doanh nghiệp – Hệ thống bài tập đáp án

kế toán

Với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính, đáp ứng yêu cầu của đông đảo ban đọc trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu, quản lý và điều hành thực tiễn ở các doanh nghiệp, cuốn sách Quản trị tài chính doanh nghiệp – Bài tập và đáp án đã được xuất bản.

Cuốn sách đăng tải nội dung kiến thức đủ lớn bao quát một cách có hệ thống, logic các vấn đề từ đơn giản đến phức tạp trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp, dẫn dắt bắt đầu từ cái nhìn tổng quan về quản trị tài chính, đến những vấn đề cụ thể về chiết khấu dòng tiền, doanh lợi, rủi ro, lãi suất, định giá doanh nghiệp, phân tích và dự báo tài chính, đầu tư và tài trợ,… và cuối cùng là những vấn đề tài chính có liên quan đến chu kỳ sống của một doanh nghiệp. Với nội dung kiến thức cơ bản, phổ thông, thiết thực mang đặc điểm Việt Nam hiện đại hội nhập kinh tế quốc tế.

4. Bài giảng kế toán tài chính do học GS. TS Ngô Thế Chi và TS. Trương Thị Thuỷ

kế toán

Trong các môn học kế toán, Kế toán tài chính là môn học khá nhiều và rộng. Về chức năng của nó thì kế toán tài chính việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho người quản lý doanh nghiệp và các đơn vị bên ngoài (như công bố báo cáo tài chính, kiểm toán tài chính)

Bài giảng này dài 10 chương trình bày khá đầy đủ các khía cạnh của kế toán tài chính. Bài giảng tóm tắt chi tiết những ý chính, giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về môn kế toán tài chính, nhanh chóng hiểu được bản chất của kế toán tài chính trong mỗi doanh nghiệp. Hơn nữa mỗi các chương gáo sư luôn hướng dẫn chi tiết cách định khoản của từng tài khoản, nêu rõ các nghiệp vụ phát sinh.

Bài giảng luôn được update theo những quy định, thông tư, nghị định mới nhất, phù hợp với tiêu chuẩn giảng dạy tại các trường đại học hiện nay. Là tài liệu bạn nên đọc để có kiến thức tốt nhất về kế toán tài chính.

5. Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Không thể bỏ qua với dân nhà kế

sách kế toán tài chính

Những năm qua, với sự phát triển của nền kinh tế, đã phát sinh nhiều nghiệp vụ kinh tế mà chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (viết tắt là Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC) chưa có hướng dẫn cụ thể. Cập nhật, bổ sung hướng dẫn kế toán cho những thay đổi đó, ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới (thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC) và Thông tư số 202/2014/TT-BTC Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (thay thế cho Phần XII Thông tư số 161/2007/TT-BTC) áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ – công ty con thuộc các ngành, thành phần kinh tế trong cả nước khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Nhằm giúp các doanh nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn của đơn vị, Nhà xuất bản Tài chính phối hợp với Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán- Bộ Tài chính đã xuất bản và phát hành bộ sách “Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp” gồm 02 tập.

Bộ sách đã tập hợp đầy đủ các nội dung của Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/TT-BTC, gồm các phần hướng dẫn về tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập và báo cáo tài chính hợp nhất, có ví dụ minh họa bằng số liệu cụ thể cho từng nội dung và kèm theo sơ đồ hạch toán của từng tài khoản kế toán.

Quyển 1- Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán.

Quyển 2- Chế Độ Kế Toán Doanh nghiệp: Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Kế Toán

Cuốn sách gồm danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp; nguyên tắc kế toán, kết cấu nội dung và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán (loại tài khoản tài sản, loại tài khoản nợ phải trả, loại tài khoản vốn chủ sở hữu, loại tài khoản doanh thu, loại tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh, loại tài khoản thu nhập khác, loại tài khoản chi phí khá, tài khoản xác định kết quả kinh doanh) – sách tự học kế toán CẦN SỞ HỮU

Trên đây, là Combo tài liệu, được Kế Toán Việt Hưng đánh giá là những tài sản quý để học tốt môn kế toán tài chính nhất. Hãy cùng Kế Toán Việt Hưng chia sẻ những kiến thức hay trên CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN, để chúng ta trở thành những chuyên viên kế toán thực thụ!

Chúc các bạn học tốt môn kế toán tài chính!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận