Cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế TNCN Online trực tuyến mới nhất

Bạn đã nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN nhưng chưa biết cách kiểm tra tiến độ? Bạn muốn tra cứu trực tuyến một cách nhanh chóng và chính xác nhất? Bài viết dưới đây, Công ty Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế TNCN online mới nhất hiện nay. Cùng tìm hiểu ngay những cách thức mới nhất và các bí quyết vô cùng hữu ích để hoàn thành việc tra cứu hồ sơ hoàn thuế TNCN một cách dễ dàng nhất.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

  • Điều 75 Luật quản lý thuế 2019 ngày 13/06/2019

  • Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

  • Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC

1. Đâu là các trường hợp được hoàn thuế TNCN?

Hoàn thuế TNCN (Thu nhập cá nhân) là việc cơ quan thuế trả lại số tiền thuế đã thu thừa hoặc thu sai cho người nộp thuế. Dưới đây là các trường hợp phổ biến được quy định trong pháp luật mà người nộp thuế có thể yêu cầu hoàn thuế TNCN:

(1) Số Thuế Đã Nộp Lớn Hơn Số Thuế Phải Nộp

Người nộp thuế đã tạm nộp một số tiền thuế lớn hơn so với số tiền thuế thực tế phải nộp trong năm tính thuế.

VÍ DỤ 1: Một cá nhân có tổng thu nhập chịu thuế trong năm thấp hơn dự kiến, dẫn đến việc khấu trừ thuế hàng tháng vượt quá số thuế thực tế phải nộp.

(2) Thu Nhập Chịu Thuế Chưa Đến Mức Phải Nộp Thuế

Cá nhân có tổng thu nhập hàng năm dưới mức khởi điểm phải nộp thuế theo quy định.

VÍ DỤ 2: Theo chính sách thuế hiện hành, khi tổng thu nhập hàng năm của một cá nhân không vượt quá mức khởi điểm phải nộp thuế, cá nhân đó có thể yêu cầu hoàn lại thuế TNCN đã khấu trừ

(3) Có Quyết Toán Thuế Thừa

Sau khi thực hiện quyết toán thuế hàng năm, nếu số tiền đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp, người nộp thuế có thể yêu cầu hoàn lại phần thuế thừa.

VÍ DỤ 3: Một nhân viên làm việc cho nhiều công ty trong năm và mỗi công ty đều khấu trừ thuế theo quy định, dẫn đến việc nộp thừa thuế sau khi tổng kết thu nhập.

tra cứu hồ sơ hoàn thuế 18
Ảnh Điều kiện để được hoàn thuế TNCN

(4) Người Nộp Thuế Đã Nộp Thuế Trùng Lặp

Cá nhân nhận thu nhập từ nhiều nguồn và bị khấu trừ thuế TNCN trùng lặp.

VÍ DỤ 4: Một cá nhân làm việc bán thời gian ở hai doanh nghiệp khác nhau và cả hai đều khấu trừ thuế TNCN, khiến tổng số tiền thuế đã khấu trừ vượt quá số thuế phải nộp.

(5) Người Thuộc Các Trường Hợp Miễn Thuế

Các cá nhân thuộc diện miễn thuế theo quy định của pháp luật nhưng đã nộp thuế.

VÍ DỤ 5: Thu nhập từ lãi tiết kiệm hoặc bảo hiểm nhân thọ có thể thuộc diện miễn thuế, nhưng đã bị khấu trừ thuế khi chi trả 

(6) Người Nộp Thuế Được Miễn, Giảm Thuế Theo Chính Sách Của Chính Phủ

Chính phủ có chính sách miễn, giảm thuế cho một số đối tượng cụ thể nhưng họ đã nộp thuế.

VÍ DỤ 6: Các trường hợp được miễn, giảm thuế do thiên tai, dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn hoặc các chính sách cụ thể khác được ban hành.

(7) 01 Số Các Trường Hợp Khác

Các trường hợp đặc biệt khác theo quy định của pháp luật.

VÍ DỤ 7: Những thay đổi về chính sách thuế làm thay đổi số thuế phải nộp và cá nhân đã nộp thừa do chính sách cũ.

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN

Theo Điều 75 Luật quản lý thuế 2019 quy định thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN như sau:

Điều 75. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế
 
1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 73 của Luật này hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.
 
Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
 
2. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.
 
3. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả. Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Như vậy thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN là:

– Chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước

– Chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế.

3. Cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế Thu nhập cá nhân online

Vào website của Tổng cục thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/Request

– Chọn “Cá nhân”

tra cứu hồ sơ hoàn thuế 3
Ảnh 1. Truy cập hệ thống thuế điện tử

– Chọn “Đăng nhập”

tra cứu hồ sơ hoàn thuế 4
Ảnh 2. Đăng nhập hệ thống thuế điện tử

– Trong mục “Đăng nhập” chọn:

+ Mã số thuế: điền mã số thuế của cá nhân đó vào

Ví dụ: 8345451…

+ Mã kiểm tra: Điền mã kiểm tra trên màn hình vào

Ví dụ: GTQC

+ Chọn “Tiếp tục”

tra cứu hồ sơ hoàn thuế 5
Ảnh 3. Gõ thông tin tiếp tục truy cập tra cứu hồ sơ hoàn thuế

Tiếp tục trong ô Đăng nhập chọn

+ Mật khẩu: Nhập mật khẩu của cá nhân đó vào

+ Chọn “Đăng nhập”

tra cứu hồ sơ hoàn thuế 6
Ảnh 4. Đăng nhập hệ thống tra cứu hồ sơ hoàn thuế

Trong mục Tra cứu thông báo chọn “ngày gửi từ ngày” và “đến ngày”

tra cứu hồ sơ hoàn thuế 9
Ảnh 5. Chọn Tra cứu thông tin

Ví dụ: 01/06/2023  và 30/06/2023

– Chọn “Tra cứu” (hình bên dưới)

tra cứu hồ sơ hoàn thuế 7
Ảnh 6. Lựa chọn thông tin tra cứu

Lưu ý: hệ thống chỉ cho tra cứu trong khoản thời gian 01 tháng nên người nộp thuế phải xác định được khoảng thời gian mình đã nộp hồ sơ.

Sau khi cá nhân gửi hồ sơ thành công đến cơ quan thuế. Thì hệ thống Thuedientu sẽ hiển thị các trình tự thông báo như sau:

3.1 Tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử TT19 theo mẫu 01-1/TB-TĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC) (như hình bên dưới)

Các bạn có thể tích vào mũi tên màu xanh ở cột Tải về để xem thông báo

tra cứu hồ sơ hoàn thuế 10
Ảnh 7. Tải về để xem thông báo
tra cứu hồ sơ hoàn thuế 9
Ảnh 8. Mẫu 01-1/TB-TĐT Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử

3.2 Thông báo V/v: Xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử TT19 theo mẫu 01-2/TB-TĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC) (như hình bên dưới)

tra cứu hồ sơ hoàn thuế 10
Ảnh 9. Xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử TT19

Các bạn có thể tích vào mũi tên màu xanh ở cột Tải về để xem thông báo

tra cứu hồ sơ hoàn thuế 11
Ảnh 10. Mẫu 01-2/TB-TĐT Thông báo chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử

3.3 Thông báo Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử theo mẫu 01/TB-HT (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC) 

tra cứu hồ sơ hoàn thuế 11
Ảnh 11. Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử
tra cứu hồ sơ hoàn thuế 12
Ảnh 12. Mẫu 01/TB-HT Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế

3.4 Thông báo Chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo mẫu 02/TB-HT (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC) 

tra cứu hồ sơ hoàn thuế 13
Ảnh 13. Thông báo chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế
tra cứu hồ sơ hoàn thuế 14
Ảnh 14. Mẫu Thông báo 7931 về việc chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế

Lưu ý: Trường hợp nếu hồ sơ của cá nhân chưa đầy đủ hoặc không đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế sẽ trả về Thông báo không chấp nhận Hồ sơ hoàn thuế điện tử. Và người nộp thuế sẽ phải liên hệ với cơ quan thuế để bổ sung hồ sơ và gửi lại hoặc làm tờ khai bổ sung hoàn thuế Thu nhập cá nhân khác.

3.5 Quyết định về việc hoàn thuế  

tra cứu hồ sơ hoàn thuế 15
Ảnh 15. Quyết định về việc hoàn thuế
tra cứu hồ sơ hoàn thuế 16
Ảnh 16. Quyết định về việc hoàn thuế

Sau khi đã nhận được Quyết định về việc hoàn thuế của cơ quan thuế thì Quyết định hoàn thuế này sẽ được chuyển ra kho bạc nhà nước để chuyển tiền vào tài khoản của cá nhân hoàn thuế. Việc sau khi có quyết định hoàn thuế thì khoảng 2 hoặc 3 hôm là cá nhân sẽ nhận được tiền về tài khoản của mình.

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế TNCN Online mới nhất. Việc nắm rõ quy trình và thực hiện theo hướng dẫn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng.

Đừng quên theo dõi Fanpage Kế Toán Việt Hưng để cập nhật những thông tin mới nhất về luật thuế, các khóa học kế toán tổng hợp – thuế và các gói dịch vụ kế toán đa lĩnh vực với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

0 0 Bình chọn
Bình chọn