Tổng quát về kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp đóng vai trò quan trọng tại các cơ quan hành chính, cơ quan sự nghiệp. Vậy kế toán hành chính sự nghiệp làm những công việc gì? Tất cả sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đấy của Kế toán Việt Hưng. 

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp (HCSN) là công việc chấp hành ngân sách nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. (Ví dụ như: trường học, bệnh viện, ủy ban,…).  Là công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính.

 • Công việc tổ chức hệ thống tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí.
 • Tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí.
 • Tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công.
 • Tình hình chấp hành dự toán thu chi và thực hiện các tiêu chuẩn định mức của nhà nước ở đơn vị từ trung ương tới cấp cơ sở.

Việc sắp xếp, bố trí, phân công công việc cho những người làm công tác kế toán trong từng đơn vị sao cho bộ máy kế toán cần phải phù hợp với quy mô hoạt động của từng đơn vị.  Và yêu cầu quản lý của đơn vị rất quan trọng trong những Đơn vị hành chính sự nghiệp.

Phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

– Để phù hợp với công việc hạch toán kế toán trong từng đơn vị hành chính sự nghiệp. Thì cách phân loại theo đặc trưng riêng của từng đơn vị là phổ biến nhất. Theo đó, gồm các đơn vị sau:

Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu: Là các đơn vị HCSN có phát sinh các khoản thu bù đắp chi phí ngoài nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước. Ví dụ: bệnh viện có thu khoản viện phí, trường học có thu học phí,…

Đơn vị hành chính sự nghiệp đơn thuần: Là các đơn vị có nguồn thu chủ yếu là từ Ngân sách Nhà nước. Và dùng khoản thu đó để trang trả chi phí. Ví dụ: Sở tài chính, phòng ban các cấp Huyện, xã,

Đơn vị hành chính sự nghiệp SXKD: Là các đơn vị có sử dụng kinh phí của NSNN. Nhưng có thực hiện thêm hoạt động SXKD nữa. Ví dụ: Trung tâm giống cây trồng vật nuôi của tỉnh, huyện,…

Đơn vị hành chính sự nghiệp dự án:

 • Là các đơn vị có sử dụng kinh phí Nhà nước cấp để thực hiện các dự án mang tính chất xã hội. Như: dự án tuyên truyền sức khoẻ sinh sản vị thành niên của trung tâm y tế,…
 • Ngoài ra còn có các cách phân loại theo hệ thống dọc của cùng 1 ngành. Bao gồm đơn vị dự toán các cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp cơ sở. Hay cách phân loại theo nguồn gốc của nguồn kinh phí của đơn vị. Bao gồm: đơn vị hành chính sự nghiệp tự chủ hoàn toàn; tự chủ 1 phần và sử dụng hoàn toàn kinh phí của Ngân sách Nhà nước.

Công việc & nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp

ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep

Nhiệm vụ

 • Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng  hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành. Và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh tại đơn vị.
 • Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi, sử dụng các loại vật tư, tài sản công ở đơn vị. Tình hình thu nộp ngân sách,…
 • Lập báo cáo và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

Công việc

 • Phản ảnh kịp thời hết gần như, xác thực, toàn diện mọi khoản vốn quỹ,kinh phí, tài sản. Và mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh ở doanh nghiệp.
 • Tiêu chí kinh tế phản ánh phải hợp nhất với dự toán về nội dung và cách thức tính toán
 • Số liệu trong báo các vốn đầu tư phải rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho những nhà điều hành mang đợc các thông tin nhu yếu về tình hình vốn đầu tư của công ty.

Nội dung công tác của kế toán HCSN

Kế toán vốn bằng tiền:

 • Phản ánh những con số hiện có và tình hình biến động của những loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm : Tiền mặt tại quỹ, tiền gởi tại các ngân hàng, kho bạc

Kế toán vật tư tài sản:

 • Phản ánh được số lượng, giá trị hiện có và tình hình biến động vật tư, tình hình biến động của các công cụ, dụng cụ, các sản phẩm, hàng hóa tại đơn vị.
 • Phản ánh được số lượng, nguyên giá và giá trị hao mòn của tài sản cố định hiện có, phản ánh tình hình biến động của tài sản cố định, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa Tài sản tại các đơn vị.

Kế toán thanh toán:

 • Phản ánh những khoản nợ cần phải thu và tình hình thanh toán những khoản nợ cần phải thu theo từng đối tượng thanh toán ở cả trong và ngoài đơn vị.
 • Phản ánh những khoản nợ cần phải trả, các khoản trích nộp theo lương, nhũng khoản phải trả cán bộ viên chức và những khoản phải trả, cần phải nộp khác.
 • Các đơn vị các cá tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải đăng ký kê khai nộp thuế theo đúng như luật định.

Kế toán nguồn kinh phí, vốn quỹ:

 • Phản ánh việc tiếp nhận, việc quản lý sử dụng những nguồn kinh phí ngân sách cấp, nguồn kinh phí thu tại những đơn vị, nguồn kinh phí viện trợ, nguồn kinh phí tài trợ và thanh quyết toán những nguồn kinh phí, phản ánh những con số hiện có và tình hình biến động của nguồn kinh phí hình thành nên tài sản cố định.
 • Phản ánh tình hình trích lập và tình hình sử dụng quỹ của đơn vị : quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng,  quỹ phát triển HĐSN, quỹ phúc lợi.

Kế toán các khoản thu:

 • Phản ánh các khoản thu về phí, lệ phí và  những khoản thu SN phát sinh ở chính đơn vị
 • Phản ánh các khoản thu về HĐ SXDV, thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu lãi tiền gửi ….

Kế toán các khoản chi:

 • Phản ánh được những khoản chi thường xuyên, chi sản xuất dịch vụ và chi phí của những hoạt động khác trên cơ sở đó để có thể xác định kết quả của các hoạt động sản xuất dịch vụ và của các hoạt động khác.
 • Phản ánh những khoản chi không Thường xuyên như : chi thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, đề tài Cấp bộ, ngành, chi nhiệm vụ đặt hàng của nhà nước…..

Lập báo cáo tài chính:

 • Dựa trên cơ sở tổng số thu và chi của từng hoạt động. Để có thể xác định các kết quả chênh lệch thu chi. Từ đó có những phương án phân phối số chênh lệch đó theo đúng như qui định của cơ chế tài chính.
 • Lập báo cáo tài chính theo đúng qui định để gởi lên cơ quan các cấp trên và các cơ quan tài chính.

Kế toán hành chính sự nghiệp phải có trách nhiệm chấp hành quy định của Luật NSNN. Các tiêu chuẩn định mức, quy định về chế độ kế toán hành chính sự  nghiệp do Nhà nước ban hành. Đảm bảo tính thống nhất giữa kế toán và yêu cầu quản lý của Nhà nước và đơn vị. Đảm bảo thống nhất về nội dung, phương pháp của kế toán với các chế độ kế toán hiện hành. Đảm bảo sự phù hợp với đặc thù đơn vị …

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...