7 lỗi thường gặp khi in mẫu báo cáo đối chiếu kho bạc đơn vị HCSN

Báo cáo đối chiếu kho bạc | Hiện nay, một số trường hợp cần đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc NN. Khi thực hiện thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch, đơn vị không tránh khỏi gặp một số lỗi. Dưới đây là những lỗi thường gặp khi in mẫu báo cáo đối chiếu kho bạc.

1. Dự toán năm trước chuyển sang bị sai khi in mẫu số 20a

Khi in Mẫu số 20a, một số trường hợp Dự toán năm trước (cột số 1) chuyển sang bị sai số liệu, biểu hiện như sau:

báo cáo đối chiếu kho bạc 1
Cột số 1 Dự toán năm trước chuyển sang không đúng số liệu

Nguyên nhân:

 • Dữ liệu tách năm của các TK 00811, 00812 có số dư đầu kỳ không chính xác.
 • Do dữ liệu làm liên năm chưa làm chứng từ hủy dự toán với số dự toán bị kho bạc hủy.

Cách xử lý: Vào tệp Thông tin dữ liệu để kiểm tra ngày bắt đầu của dữ liệu:

TRƯỜNG HỢP 1: Nếu ngày bắt đầu là 01/01/2022, nghĩa là dữ liệu đã tách năm, các năm không làm cùng dữ liệu

=> Đơn vị xóa số dư dự toán năm trước và chuyển sang.

=> Thực tế, đơn vị có số dư dự toán chuyển sang thì chọn các TK 00811, 00812 và nhập số dư dự toán năm trước chuyển sang vào số Dư Nợ TK 00811, 00812.

TRƯỜNG HỢP 2: Nếu ngày bắt đầu là ngày 01/01/2021 nghĩa là đơn vị đang nhập chung dữ liệu của hai năm 2021 và 2022

=> Đơn vị thực hiện tách dữ liệu, xóa số dư TK 008 và nhập số dư TK 008 theo trường hợp 1 nêu trên.

2. Phần mềm báo cáo không có số liệu khi in mẫu số 20a

Khi in báo cáo Mẫu số 20a – Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước, hệ thống hiển thị thông báo “Báo cáo không có số liệu với các tham số đã chọn”.

báo cáo đối chiếu kho bạc 3
Phần mềm báo cáo không có số liệu khi in mẫu số 20a

Cách xử lý: 

 • Chọn lại tham số tại thông báo để hiện lại bảng tham số báo cáo.
 • Tham số báo cáo chọn CTMT, DATổng hợp hoặc Không chọn rồi nhấn Đồng ý.
báo cáo đối chiếu kho bạc 4
Xử lý khi phần mềm báo cáo không có số liệu khi in mẫu số 20a

3. In mẫu số 20a có nguồn bị nhảy sang trang sau, không nằm cùng các trang với các nguồn khác

Khi in mẫu số 20a, một số trường hợp báo cáo số liệu của cùng 1 nguồn bị tách ra thành nhiều báo cáo nằm ở các trang khác nhau, nguyên nhân có thể do nguồn đó chưa nhập mã cấp ngân sách hoặc đã nhập mã cấp ngân sách nhưng không đúng.

báo cáo đối chiếu kho bạc 3
Số liệu của cùng 1 nguồn bị tách ra thành nhiều báo cáo, nằm ở các trang khác nhau

Cách xử lý: Kế toán vào Danh mục => Mục lục ngân sách => Nguồn kinh phí, kích vào nguồn khi phí bị nhảy trang sau đó nhập lại mã cấp ngân sách đúng:

 • Nguồn thuộc ngân sách trung ương: Mã cấp NS là 1.
 • Nguồn thuộc ngân sách Tỉnh: Mã cấp NS là 2.
 • Nguồn thuộc nguồn Ngân sách Huyện: Mã cấp NS là 3.

4. Cột mã nguồn Ngân sách Nhà nước bị trống khi in Mẫu số 20a, 20c

Khi in Mẫu số 20a (01a-SDKP/ĐVDT) và Mẫu số 20c (02a-SDKP/ĐVDT), kế toán thấy cột Mã nguồn Ngân sách nhà nước bị trống như dưới đây:

báo cáo đối chiếu kho bạc 5
Cột Mã nguồn Ngân sách nhà nước bị trống

Cách xử lý: Vào bảng Tham số báo cáo khi in Mẫu 20a, 20c và chọn NguồnTất cả hoặc tích chọn đích danh tới nguồn cần in báo cáo, lưu ý không chọn nguồn là Tổng hợp.

báo cáo đối chiếu kho bạc 6
Chọn lại nguồn là tất cả

Sau khi chọn lại nguồn, báo cáo sẽ hiển thị như sau:

báo cáo đối chiếu kho bạc 7
Báo cáo hiển thị sau khi chọn lại nguồn

5. Cột 6, 7 Dự toán khi in Mẫu số 20a không lên đúng số liệu khi báo cáo đối chiếu kho bạc đơn vị HCSN

Khi in Mẫu số 20a (01a-SDKP/ĐVDT) – Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc, cột 6, 7 Dự toán đã sử dụng lên không đúng.

Nguyên nhân 1: Bút toán phát sinh đồng thời các tài khoản ngoài bảng chưa đúng.

Cách xử lý:

=> Tìm kiếm Khoảng thời gian phát sinh của chứng từ, chọn Chứng từ đã ghi sổ, nhấn Tìm rồi lọc cột Tiểu mục 6501, lọc cột Nguồn ngân sách Huyện tự chủ.

=> Lọc TK Nợ, TK có để kiểm tra xem có chọn nhầm TK hạch toán hay không.

=> Nếu đã hạch toán đúng, lọc tiếp cột Nghĩa vụ để xem có không chọn chứng từ nào không.

=> Tích đúp vào chứng từ để mở chứng từ bị hạch toán không đúng tên, chọn Bỏ ghi/sửa rồi sửa lại.

=> Vào Báo cáo => Báo cáo đối chiếu kho bạc => Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc để khai báo tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

 • Nguyên nhân 2: Do ghi tăng TSCĐ từ phần mềm kế toán.

=> Bỏ ghi & xóa chứng từ ghi tăng TSCĐ trên phần mềm kế toán hoặc trường hợp đơn vị muốn lấy cả 2 chứng từ trên phần mềm kế toán và ghi tăng từ quản lý tài sản thì hạch toán ghi tăng qua tài sản trung gian.

6. Số liệu cột 8, 9 dự toán đã cam kết khi in Mẫu số 20a lên không đúng

Khi in Mẫu số 20a (01a-SDKP/ĐVDT) – Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc, kế toán thấy số liệu cột 8, 9 dự toán đã cam kết chi lên không đúng thì phải làm thế nào?

Nguyên nhân: Thông thường nguyên nhân là do chứng từ rút tạm ứng hoặc thực chi không chọn cam kết hoặc chọn chưa đúng cách.

Cách xử lý:

BƯỚC 1: Mở chứng từ rút dự toán, nhấn Sửa, hệ thống thông báo Giấy rút dự toán hiện thời… bạn lựa chọn Có.

báo cáo đối chiếu kho bạc 8
Giấy rút dự toán hiện thời

BƯỚC 2: Xóa dòng chứng từ đã nhập liệu, sau đó, tại ô Số CKC nhấn vào dấu 3 chấm chọn tới và chọn CKC tương ứng.

báo cáo đối chiếu kho bạc 9
Rút dự toán chuyển khoản

BƯỚC 3: Lựa chọn và tích chọn Cam kết chi.

báo cáo đối chiếu kho bạc 10
Cam kết chi

BƯỚC 4: Lựa chọn CấtĐồng bộ dữ liệu.

báo cáo đối chiếu kho bạc 11
Cất dữ liệu

BƯỚC 5: Kiểm tra lại thông tin sau đó nhấn Cất.

báo cáo đối chiếu kho bạc 13
Chuyển khoản kho bạc

BƯỚC 6: Vào Báo cáo => Báo cáo đối chiếu kho bạc => Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT

báo cáo đối chiếu kho bạc 13
Mẫu bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc NN

7. Dự toán còn lại khi in Mẫu số 20a lên không đúng

Khi in Mẫu số 20a, Dự toán còn lại tại Cột số 11 lên không đúng.

Nguyên nhân: Do cột DT còn lại tại số 11 = DT được sử dụng trong năm (cột 5) – DT đã sử dụng (7) – DT đã cam kết (9).

Vì vậy, trường hợp cột 11 sai, Kế toán cần kiểm tra lại các cột 5, 7, 9.

báo cáo đối chiếu kho bạc 14
Kiểm tra lại các cột 5, 7, 9 trên bảng

Cách xử lý: Kế toán cần kiểm tra lại từng cột 5, 7, 9:

 • Kiểm tra số liệu tại Cột 5:
 • Trường hợp cột DT năm trước chuyển sang bị sai, bạn sửa theo hướng dẫn tại Mục 1 nêu trên.
 • Trường hợp cột dự toán giao đầu năm hoặc DT năm nay bị sai, kế toán cần kiểm tra lại các bút toán Nhận dự toán, Điều chỉnh dự toán, Hủy dự toán ở phân hệ Kho bạc.
 • Kiểm tra số liệu tại Cột 6, 7: Dự toán đã sử dụng lên không đúng.
 • Nguyên nhân 1: Bút toán sinh đồng thời các tài khoản ngoài bảng chưa đúng

=> Tìm kiếm Khoảng thời gian phát sinh của chứng từ, chọn Chứng từ đã ghi sổ, nhấn Tìm rồi lọc cột Tiểu mục 6501, lọc cột Nguồn ngân sách Huyện tự chủ.

=> Lọc TK Nợ, TK có để kiểm tra xem có chọn nhầm TK hạch toán hay không.

=> Nếu đã hạch toán đúng, lọc tiếp cột Nghĩa vụ để xem có không chọn chứng từ nào không.

=> Tích đúp vào chứng từ để mở chứng từ bị hạch toán không đúng tên, chọn Bỏ ghi/sửa rồi sửa lại.

=> Vào Báo cáo => Báo cáo đối chiếu kho bạc => Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc để khai báo tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

 • Nguyên nhân 2: Do ghi tăng TSCĐ từ phần mềm kế toán.

=> Bỏ ghi & xóa chứng từ ghi tăng TSCĐ trên phần mềm kế toán hoặc trường hợp đơn vị muốn lấy cả 2 chứng từ trên phần mềm kế toán và ghi tăng từ quản lý tài sản thì hạch toán ghi tăng qua tài sản trung gian.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

@ketoanviethung

Chi cải cách tiền lương – tại sao đưa vào chi phí hoạt động đơn vị HCSN #ketoan #huongdan #tienluong #hcsn #LearnOnTikTok #xuhuong

♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral – WZ Beat

Trên đây là các lỗi thường gặp khi in mẫu báo cáo đối chiếu kho bạc. Khi làm thủ tục đối chiếu kho bạc, kế toán có thể tham khảo xem gặp phải vấn đề nào để áp dụng và xử lý nhanh nhất.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận