Thủ tục nhập khẩu NVL làm hợp đồng gia công cho người nước ngoài

Để thực hiện được hợp đồng gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nước ngoài, bên nhận gia công cần phải làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu. Vậy quy trình làm thủ tục hải quan nhập khẩu NVL như thế nào? Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn trong bài viết dưới đây.

hợp đồng gia công
Hướng dẫn làm thủ tục nhập khẩu NVL để thực hiện hợp đồng gia công cho người nước ngoài

Hợp đồng gia công thương mại là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công. Để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất sản phẩm hàng hóa theo yêu cầu của bên đặt gia công với mục đích là hưởng thù lao. Còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền thù lao.

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công cho thương nhân nước ngoài thực hiện tương tự như quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

1. Thủ tục nhập khẩu NVL để thực hiện hợp đồng gia công 

Bước 1

 • Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài

Bước 2

 • Thông tin trên tờ khai hải quan được Hệ thống tự động kiểm tra để đánh giá các điều kiện được chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan. 
 • Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, công chức hải quan thực hiện kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

Bước 3

 • Căn cứ quyết định kiểm tra hải quan được Hệ thống tự động thông báo, việc xử lý được thực hiện: Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan và quyết định thông quan hàng hóa.
 • Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên cổng thông tin một cửa quốc gia để quyết định việc thông quan hàng hóa hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa để quyết định thông quan.

Bước 4:

 • Thông quan hàng hóa

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định thành phần có trong hồ sơ:

 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này. 

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

 •  01 bản chụp hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán;
 •  01 bản chụp vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hoá mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý);
 • Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan: 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩu nhiều lần;
 • 01 bản chính Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Đối với chứng từ quy định tại điểm d, điểm đ khoản này, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan;

 • Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính (đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy). 

Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

 • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ): 01 bản chính hoặc chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử.

Số lượng: 1 bộ hồ sơ. 

2. Thời hạn giải quyết

 • Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan.
 • Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan. 
 • Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.
 • Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày.

3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan
 • Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

4. Lệ phí (nếu có)

Lệ phí hải quan 20.000 đồng/ tờ khai hải quan.

5. Tên mẫu đơn – mẫu tờ khai

HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Hướng dẫn ghi các chỉ tiêu thông tin trên các biểu mẫu: DOWNLOAD

=> Không có yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

6. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Điều 60 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
 • Điều 36 đến Điều 41 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
 • Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Kế toán viên khi làm trong doanh nghiệp nhận gia công sản xuất cho doanh nghiệp nước ngoài. Cần thực hiện thủ tục nhập khẩu NVL qua hải quan trước khi đưa vào sản xuất. Làm đúng thủ tục quy trình để tránh sai phạm khi cơ quan thuế kiểm tra. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận