Thủ tục thay đổi thông tin thuế từ CMND sang CCCD

Thay đổi thông tin thuế từ CMND sang CCCD | Hiện nay, trường hợp người lao động thay đổi về thông tin đăng ký cá nhân từ chứng minh nhân dân chuyển sang căn cước công dân đang rất phổ biến. Với những trường hợp này, doanh nghiệp, tổ chức hiện đang chi trả thu nhập hay bản thân người lao động cần phải có nghĩa vụ báo cáo lên Cơ quan Thuế về các thay đổi. Và việc làm này cũng được quy định trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày phát sinh các thông tin thay đổi, người lao động cần phải tiến hành thủ tục thay đổi thông tin đăng ký Thuế thông qua doanh nghiệp, tổ chức chi trả thu nhập cho người lao động hay tự mình thực hiện việc này. Bài viết của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn việc người lao động khi thay đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân cần phải làm những thủ tục gì đối với Cơ quan Thuế.

1. Có bắt buộc phải thông báo thay đổi về thông tin đăng ký Thuế của người lao động hay không?

Căn cứ theo quy định khoản 2 Điều 36 Luật quản lý Thuế năm 2019 ban hành, cá nhân khi đăng ký Thuế trực tiếp với Cơ quan Thuế, có sự thay đổi ở thông tin trên tờ khai đăng ký Thuế thì cần thực hiện những thủ tục thông báo để thay đổi thông tin Đăng ký Thuế với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp theo thời hạn 10 ngày, kể từ ngày phát sinh những thông tin về thay đổi,

Người lao động cũng có quyền tự mình đi thực hiện thủ tục hay ủy quyền với tổ chức, cá nhân hiện đang chi trả thu nhập thực hiện việc đăng ký thay đổi thông tin về Đăng ký Thuế. Người lao động cũng phải có trách nhiệm thông báo đến tổ chức, cá nhân và chi trả muộn nhất 10 ngày làm việc kể từ ngay phát sinh ra các thông tin thay đổi nào.

Khi người nộp thuế chuyển đổi từ Chứng minh nhân dân 9 số sang căn cước công dân gắn chip cần phải thực hiện những thủ tục thay đổi về thông tin đăng ký thuế.

Đối với những trường hợp chứng minh nhân dân 12 số, căn cước công dân có mã vạch đổi sang hình thức căn cước công dân có gắn chip thì không cần phải thực hiện việc thay đổi bất kỳ thông tin đăng ký thuế.

2. Thủ tục thay đổi thông tin thuế từ CMND sang CCCD

2.1 Hồ sơ thay đổi thông tin thuế từ CMND sang CCCD bao gồm những gì?

(1) Đối với trường hợp người lao động tự mình thay đổi thông tin với Cơ quan Thuế:

Theo quy định tại Tiết c.1 điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư 95/2016/TT – BTC, hồ sơ sẽ bao gồm:

– Tờ khai điều chỉnh thông tin về việc đăng ký thuế theo Mẫu số 08 – MST ban hành kèm với thông tư 105/2020/TT – BTC

– Bản sao chứng minh nhân dân hay căn cước công dân còn hiệu lực với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam

– Bản sao hộ chiếu vẫn còn hiệu lực với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hay người có quốc tịch Việt Nam hiện đang sinh sống ở nước ngoài trong trường hợp thông tin về việc đăng ký thuế ở giấy tờ có sự thay đổi.

(2) Đối với trường hợp người lao động thực hiện việc thay đổi thông tin qua tổ chức chịu trách nhiệm chi trả thu nhập:

– Văn bản ủy quyền (với trường hợp nếu chưa có văn bản ủy quyền cho Cơ quan chi trả thu nhập)

– Cá nhân cần phải gửi Bản sao các giấy tờ có sự thay đổi thông tin liên quan đến hình thức đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập ( không yêu cầu chứng thực bản sao ). 

– Cơ quan chịu trách nhiệm chi trả thu nhập sẽ lập Tờ khai đăng ký Thuế tổng hợp với cá nhân có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công dựa vào cơ quan chi trả thu nhập theo mẫu số 05 – DDK – TH – TC hay mẫu số 20 – ĐK – TH – TC ban hành kèm Thông tư 105/2020/TT – BTC gửi lên Cơ quan thuế quản lý trực tiếp với cơ quan chi trả thu nhập.

Trên tờ khai cũng được đánh dấu ngay ô “Thay đổi thông tin đăng ký Thuế” điền đầy đủ tất cả những thông tin thay đổi. 

2.2 Địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin thuế từ CMND sang CCCD

Người lao động khi đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân cần thực hiện những thủ tục thay đổi về việc đăng ký thuế theo những bước sau:

BƯỚC 1: Chuẩn bị tất cả những hồ sơ cần thiết theo yêu cầu Cơ quan Thuế

BƯỚC 2: Nộp hồ sơ

Trong thời gian 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi chứng minh nhân dân sang căn cược công dân, người lao động phải tự mình hay thông qua tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan chi trả thu nhập nộp hồ sơ lên Chi cục Thuế, Chi cục thuế ở khu vực cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú (đối với trường hợp cá nhân không làm việc ở Cơ quan chi trả thu nhập)

BƯỚC 3: Cơ quan Thuế tiếp nhận và thay đổi thông tin về việc đăng ký thuế.

Công chức Thuế sẽ tiếp nhận và đống dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký Thuế. Ghi rõ thời điểm nhận được hồ sơ, tên tài liệu đúng theo bảng kê danh Mục hồ sơ đăng ký Thuế. Người tiếp nhận hồ sơ sẽ viết phiếu hẹn ngày trả kết quả Đăng ký Thuế.

Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ người nộp thuế, Cơ quan thuế chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp phải cập nhật toàn bộ thông tin thay đổi của người nộp thuế vào hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Ngoài ra, sẽ ban hành thêm giấy chứng nhận đăng ký Thuế hay thông báo mã số Thuế đã được cập nhật toàn bộ thông tin thay đổi của người nộp thuế.

TRƯỜNG HỢP NỘP QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP:

Hồ sơ gồm có:

– Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó).

– Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

– Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT hoặc Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

XEM THÊM:

02 Bước xử lý khi một người nộp thuế có 2 mã số thuế TNCN

Phương pháp tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú và không cư trú

Cách hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy còn tồn 2022

3. Các bước đổi thông tin đăng ký thuế TNCN khi đổi từ CMND sang CCCD qua cơ quan chi trả thu nhập

BƯỚC 1: Đăng nhập vào hệ thống HTKK chọn “Đồng ý” 

thay đổi thông tin thuế cmnd sang cccd 2
Truy cập hệ thống HTKK thay đổi thông tin thuế cmnd sang cccd

BƯỚC 2: Tại Mục Thuế Thu nhập cá nhân chọn “Mục 05-ĐK -TH-TCT tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả (TT105/2021)”

thay đổi thông tin thuế cmnd sang cccd 4
Thuế TNCN trên HTKK tiến hành thay đổi thông tin thuế cmnd sang cccd

BƯỚC 3: Chọn kỳ tính thuế là ngày hiện tại ví dụ ngày 22 / 02 / 2023 → Đồng ý

thay đổi thông tin thuế cmnd sang cccd 3
Mẫu 05-ĐK -TH-TCT thủ tục hồ sơ thay đổi thông tin thuế cmnd sang cccd

LƯU Ý: 

BẠN CHÚ Ý BẤM VÀO Ô BÊN CẠNH: THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

  • Cột Họ và tên người nộp thuế: Phần này không kích chuột được bỏ qua không cần khai thông tin gì 
  • Cột Mã số thuế: Điền mã số thuế cũ đã đăng ký theo Chứng minh thư nhân dân cũ.
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân: Là căn cứ vào Căn cước công dân  hiện tại bạn muốn đăng ký đổi
  • ……………………

BƯỚC 4: Vào nộp trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn Nộp bình thường.

4. Thủ tục xử phạt đối với hành vi nộp chậm khi có thay đổi thông tin thuế 

Với trường hợp chậm thông báo về việc thay đổi thông tin trong hồ sơ Đăng ký Thuế so với thời gian được quy định sẽ được xử phạt theo Điều 7 Thông tư 166/2013/TT – BTC như sau:

– Phạt cảnh cáo với những hành vi nộp hồ sơ thông báo về việc thay đổi thông tin ở Hồ sơ đăng ký Thuế lên Cơ quan Thuế quá thời gian quy định 01 – 10 ngày, sẽ có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ, và mức tiền bị phạt tối thiểu sẽ không thấp hơn 400.000 đồng hay có tình tiết tăng nặng mức phạt tối đá không được quá 1.000.000 đồng đối với những hành vi nộp hồ sơ thông báo về việc thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký Thuế lên Cơ quan Thuế quá thời gian quy định 1 – 30 ngày.

– Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu như  có tình tiết giảm nhẹ, và mức tiền phạt tối thiểu cũng không được thấp hơn 800.000 đồng hay có tình tiết tăng nặng mức phạt tối đa cũng không quá 2.000.000 đồng với những trường hợp:

  • Nộp hồ sơ về việc thông báo thay đổi thông tin Hồ sơ đăng ký Thuế quá thời gian quy định trên 30 ngày.
  • Không thông báo về việc thay đổi thông tin ở hồ sơ đăng ký Thuế.

Căn cứ đúng theo Khoản 6 Điều 11 Nghị định 125/2020/NĐ – CP quy định về hình thức và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm thời gian thông báo thay đổi thông tin Đăng ký Thuế, sẽ không áp dụng với những trường hợp dưới đây:

– Các cá nhân không kinh doanh nhưng đã được cấp mã số Thuế thu nhập cá nhân chậm việc thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân.

– Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức chi trả thu nhập chậm thông báo về việc thay đổi thông tin chứng minh nhân khi người nộp Thuế Thu nhập cá nhân là cá nhân đã ủy quyền quyết toán Thuế thu nhập cá nhân đã được cấp thẻ căn cước công dân.

– Thông báo về việc thay đổi thông tin ở hồ sơ đăng ký Thuế về địa chỉ của người nộp thuế đã quá thời gian quy định do sự thay đổi địa giới hành chính đúng theo nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội hay nghị quyết của Quốc Hội.

Đối với những trường hợp trên không bị xử phạt vi phạm hành chính được cho là phù hợp thực tiễn, bởi vì số lượng người dân chuyển đổi từ chứng minh nhân dân 9 số sang căn cước công dân gắn chip rất lớn, thời gian thay đổi các thông tin đăng ký Thuế cũng chỉ có 10 ngày.

Các bạn phải hiểu, bản chất của quy định trên được hiểu là khuyến khích người nộp Thuế có trách nhiệm thực hiện việc cập nhật lại thông tin với Cơ quan Thuế khi có sự thay đổi, điều này cũng góp phần bảo về được quyền lợi cho chính người nộp Thuế.

 

thay đổi thông tin thuế cmnd sang cccd 5
Hỏi đáp thay đổi thông tin thuế CMND sang CCCD

Bài viết trên của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng đã giúp các bạn giải đáp được thắc mắc thủ tục thay đổi thông tin thuế từ CMND sang CCCD cần những gì với Cơ quan Thuế? Việt Hưng luôn chiêu sinh liên tục các khóa kế toán thực hành, kế toán Thuế,… các bạn muốn biết rõ hơn có thể đăng ký khóa học để nâng cao thêm kiến thức của mình với chuyên ngành kế toán & đừng quên ủng hộ Fanpage.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...