Cách thay đổi thông tin đăng ký thuế NLĐ qua cơ quan chi trả thu nhập trên HTKK nhanh nhất

Cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế NLĐ qua cơ quan chi trả thu nhập trên HTKK | Để đẩy nhanh tiến độ đồng bộ hóa dữ liệu quốc gia, CQT yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện thay đổi thông tin người lao động trên hệ thống Thuedientu của Tổng cục thuế sớm nhất. Sau đây Kế Toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác cập nhật thay đổi thông tin Căn cước công dân nhanh nhất.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025

– Công văn số 846/TCT -DNNCN ngày 21/03/2023 của Tổng cục thuế về việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân

1. Phương thức thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế NLĐ

Kê khai trên hỗ trợ kê khai thuế của doanh nghiệp (nơi người lao động làm việc)

Sau đó kết xuất ra tờ khai XML và gửi tờ khai qua trang Thuedientu của Tổng cục thuế (như gửi tờ khai thuế hàng tháng/quý của doanh nghiệp – có chữa ký số)

2. Các bước thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế NLĐ trên hệ thống HTKK

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 1
Truy cập hệ thống phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK

BƯỚC 1. Kết xuất mẫu 05-ĐK-TH-TCT tại Hỗ trợ kê khai thuế và lưu về máy tính 

– Vào “Thuế thu nhập cá nhân”

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 2
Chọn Mẫu 05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả (TT105/2020)

– Chọn “Đồng ý”

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 3

– Chọn “Thay đổi thông tin ĐKT”

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 4
Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp có thu nhập từ tiền lương, tiền công

– Chọn “Mẫu tải bảng kê” → Lưu về máy tính

BƯỚC 2. Nhập dữ liệu tại Mẫu bảng kê như sau:

Vào sheet “BK05_DK”

(1) Các lưu ý trước khi nhập Mẫu bảng kê:

– Tại các cột: mã giới tính, mã…. Đều có công thức sẵn. Nếu khi các bạn thêm dòng để điền thông tin thì sẽ mất công thức tại các Cột này. Các bạn phải copy Công thức tại ô có công thức của cùng một Cột 

– Mục Địa chỉ nơi thường trú: 

+ Chọn: Tỉnh, thành phố trước

+ Sau đó mới sang chọn: Quận/huyện; Phường/xã; số nhà/đường phố

(Các mã tỉnh thành phố, mã quận huyện hệ thống sẽ tự nhảy)

(2) Cách nhập Mẫu bảng kê

– “STT”: phần mềm tự động tăng

-“Họ và tên người nộp thuế”

+ Điền tên người nộp thuế cần thay đổi thông tin vào

+ Bắt buộc nhập khi tích chọn thay đổi thông tin đăng ký thuế, không bắt buộc nhập khi tích chọn đăng ký thuế.

– Mã số thuế: 

+ Nếu là Đăng ký thuế: thì hệ thống  không cho điền ô này (vì chưa có MST)

+ Nếu là Thay đổi thông tin ĐKT: thì nhập mã số thuế của người nộp thuế vào

– Ngày sinh: điền ngày sinh của người nộp thuế vào

– Giới tính: Chọn Nam hoặc Nữ

– Quốc tịch: chọn trong mục quốc tịch

– Người việt nam sống ở nước ngoài: có thể để trống không cần chọn

CMND kê khai sai: có thể để trống không cần chọn

– Giấy tờ chứng thực cá nhân

+ Loại giấy tờ tùy thân của cá nhân: Chọn trong danh mục, bao gồm các giá trị:Chứng minh thư, Hộ chiếu, Thẻ CCCD

+ Số giấy tờ: nhập số căn cước công dân cần thay đổi mới của người nộp thuế vào (12 số)

+ Ngày cấp: nhập ngày cấp của Căn cước công dân vào

+ Nơi cấp: Việt Nam

XEM THÊM:

Các bước cá nhân thay đổi thông tin đăng ký thuế qua mạng

05 Bước đăng ký tài khoản ngân hàng để nộp thuế điện tử

– Địa chỉ nơi thường trú

+ Số nhà/đường phố: điền số nhà, đường phố thôn xóm theo Căn cước công dân 

+ Xã, phường: điền xã, phường theo căn cước công dân

+ Quận, huyện: điền quận, huyện theo căn cước công dân

+ Tỉnh, thành phố: Chọn tỉnh, thành phố theo căn cước công dân

+ Quốc gia: Chọn Việt Nam

– Địa chỉ hiện tại:

+ Số nhà/đường phố: điền số nhà, đường phố thôn xóm theo chỗ ở hiện tại 

+ Xã, phường: điền xã, phường theo chỗ ở hiện tại

+ Quận, huyện: điền quận, huyện theo chỗ ở hiện tại

+ Tỉnh, thành phố: Chọn tỉnh, thành phố theo chỗ ở hiện tại

+ Quốc gia: Chọn Việt Nam

– Điện thoại liên hệ: Có thể bỏ trống

– Email: Có thể bỏ trống

BƯỚC 3. Tải Bảng kê đã nhập đủ thông tin ở Bước 2 vào Hỗ trợ kê khai thuế

Lưu ý quan trọng: Trước khi tải bảng kê cần phải:

– Tích chọn “Thay đổi thông tin ĐKT”

Vì nếu bạn không tích chọn Thay đổi thông tin ĐKT thì khi tải bảng kê vào Hỗ trợ kê khai thuế Cột Mã số thuế sẽ để trống (không cập nhật thông tin Mã số thuế vào cho bạn)

– Phải đóng file Mẫu bảng kê vào thì mới tải vào hỗ trợ kê khai được.

– Chọn “Tải bảng kê”/ Chọn “Thêm dữ liệu mới, xóa dữ liệu đã có”/ Chọn dấu “…” (tìm đến file đã điền đầy đủ thông tin)/ Chọn “Open”/ Chọn “Tải dữ liệu”

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 5
Tải bảng kê

Sau đó dữ liệu sẽ cập nhật vào HTKK chọn “Ghi”/ Hệ thống báo “Đã ghi dữ liệu thành công” là được

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 7
Nhận thông báo của hệ thống

BƯỚC 4. Kết xuất dữ liệu dạng XML rồi gửi Thuedientu

Chọn “Kết xuất”/ Chọn “Kết xuất XML”/ Chọn “Kết xuất”/ Lưu vào vị trí nào đó trong máy tính để chuẩn bị gửi qua mạng trên trang Thuedientu

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 6
Kết xuất

BƯỚC 5. Gửi file XML trên trang Thuedientu

*) Đăng nhập vào tài khoản của Công ty tại trang https://thuedientu.gdt.gov.vn.

*) Chọn “Đăng ký thuế”/ Chọn “Nộp tờ khai 05TH từ HTKK”/ Chọn “Chọn tệp hồ sơ” (tìm đến file XML đã kết xuất lưu tại vị trí của máy tính ở bước 4.

*) Chọn “Kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế”

Hệ thống hiển thị dòng trạng thái “Hồ sơ đăng ký thuế đã được gửi thành công. Vui lòng chờ xử lý”

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 8
Thông báo xác nhận gửi thành công

*) Lưu ý: Người nộp thuế chỉ thực hiện “Nộp hồ sơ” sau khi hồ sơ có trạng thái Etax-Đã kiểm tra thông tin kê khai”. Vì vậy, người nộp thuế phải vào chức năng “Tra cứu hồ sơ lưu tạm” để tra cứu trạng thái của hồ sơ. Thao tác thực hiện như hướng dẫn bên dưới

– Chọn “Tra cứu hồ sơ lưu tạm”/ Trong mục Hồ sơ đăng ký thuế chọn “05-ĐK-TH-TCT-Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công”. Chọn khoảng thời gian đã gửi Tờ khai vào hai ô dưới/ Chọn “Tra cứu”

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 9
Tra cứu hồ sơ lưu tạm

Hệ thống sẽ hiển thị các trạng thái như sau:

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 10
Đang kiểm tra thông tin kê khai

– Nếu trạng thái là “Đang kiểm tra thông tin kê khai” thì chưa được nộp được hồ sơ

– Nếu trạng thái là “Đã kiểm tra thông tin kê khai” thì hồ sơ đã được kiểm tra thông tin và vào chức năng nộp hồ sơ để nộp.

BƯỚC 6. Các bạn chọn “Nộp hồ sơ”

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 11
Nộp hồ sơ

Hệ thống sẽ hiển thị “Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công”

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 12
Hiển thị mẫu tờ khai

Các bạn sẽ kéo con trượt về phía bên cuối bên phải tại Cột “Thông tin kiểm tra” các bạn xem các trường hợp có “Đạt” hết không, những trường nào mà hệ thống báo “Không đạt” có thể do thông tin kê khai sai, thiếu các bạn xóa dòng đó đi, và kiểm tra lại và kê khai lại lần sau. Các dòng báo Đạt các bạn để nguyên.

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 13
Check kiểm tra thông tin

Các bạn chọn “Hoàn thành kê khai”

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 14
Hoàn thành kê khai

Hệ thống sẽ hiển thị lại “Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công”

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 15
Ký điện tử & nộp hồ sơ

Chọn “Ký điện tử và nộp hồ sơ”

 

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 16

Tiếp tục chọn “Ký điện tử và nộp hồ sơ”

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 17

Nhập “Số pin” và chọn “Chấp nhận”. Hệ thống báo Thành công là được.

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 18

3. Cách tra cứu kết quả hồ sơ đã gửi thay đổi thông tin đăng ký thuế nlđ trên HTKK

Chọn “Đăng ký thuế“/”Tra cứu hồ sơ”/Tại Hồ sơ đăng ký thuế chọn “05-ĐK-TH-TCT-Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công”/ Chọn ngày tháng năm nộp (trong khoảng 1 tháng)/ Chọn “Tra cứu”

thay đổi thông tin đăng ký thuế nld 19
Tra cứu kết quả hồ sơ đã gửi

Kết luận, việc thay đổi thông tin đăng ký thuế người lao động (NLĐ) qua cơ quan chi trả thu nhập trên Hệ thống Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) nhanh chóng và hiệu quả là hết sức quan trọng. Quy trình này đảm bảo rằng tất cả thông tin cá nhân và thuế của NLĐ được cập nhật chính xác, từ đó giúp việc quản lý thuế và các quyết toán thuế cuối năm diễn ra suôn sẻ.

Các bước thực hiện đơn giản và trực quan trên HTKK giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót, đồng thời cung cấp một cơ sở dữ liệu vững chắc cho cơ quan thuế và cơ quan chi trả trong việc theo dõi và quản lý nghĩa vụ thuế của người lao động.

Trên đây Ketoanviethung.vn đã hướng dẫn các bạn Cách thay đổi thông tin đăng ký thuế NLĐ qua cơ quan chi trả bằng Hỗ trợ kê khai thuế và gửi trực tuyến trên trang Thuedientu. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích các bạn trong công việc kế toán của mình được tốt hơn – đừng quên truy cập FANPAGE cập nhật ưu đãi giảm lên tới 20-50% dành cho tất cả các khóa học.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...