Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2019 TT 39

Biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2019 có những thay đổi theo TT 39. Trong bài viết dưới đây, Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết mẫu biên bản thu hồi hóa đơn. Và những chú ý khi lập biên bản thu hồi hóa đơn.

mau-bien-ban-thu-hoi-hoa-don
Biên bản thu hồi hóa đơn theo thông tư 39

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2019 theo thông tư 39/2014/TT-BTC dùng trong trường hợp thông tin hóa đơn GTGT bị viết sai. Hay hai bên mua và bán không thực hiện hợp đồng nữa. Lập biên bản thu hồi hóa đơn để xóa bỏ hóa đơn đã viết sai đó và viết lại hóa đơn mới cho người mua.

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:  Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ.

=> Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

  • Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn.
  • Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định

Như vậy: Nếu hóa đơn viết sai đã giao cho người mua (cả 2 bên chưa kê khai thuế) HOẶC chưa giao hàng hóa, dịch vụ >> Thì phải lập Biên bản thu hồi hóa đơn đó và xuất lại hóa đơn mới.

Mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số 0123/BBTHHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày …………./20.., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :   ………………………

Địa chỉ :  ……………………….

Điện thoại : …………………             MST: ………………………

Do Ông (Bà) : …………………        Chức vụ : ……………………….

BÊN B :  ……………………………………..

Địa chỉ :  ………………………………………

Điện thoại : …………………………. ………..MST: ………………………

Do:…………………………………………………Chức vụ : ………………………………………

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………

  • Lý do thu hồi: ……………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Những chú ý khi lập biên bản thu hồi hóa đơn:

  • Ngày trên biên bản thu hồi hóa đơn và ngày trên hóa đơn mới phải cùng ngày
  • Trên biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện rõ: Lý do thu hồi, thu hồi hóa đơn số… ngày tháng … ký hiệu … và xuất hóa đơn mới số … ngày tháng … ký hiệu ….
  •  Sau khi lập xong biên bản thu hồi hóa đơn 2 bên phải ký, ghi rõ họ tên (Thường là người đại diện pháp luật) và đóng dấu vào biên bản thu hồi hóa đơn xác nhận -> Xuất lại hóa đơn mới.

Trên đây là Mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2019 theo TT 39 ban hành. Kế toán viên cần cập nhật khi xử lý hóa đơn viết sai. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...