4 Điểm nổi bật mới nhất đáng chú ý về lệ phí môn bài năm 2020

Lệ phí môn bài – Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 22/2020/NĐ-CP một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP  của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực từ ngày 25 tháng 02 năm 2020.

lệ phí môn bài
4 Điểm nổi bật mới nhất đáng chú ý về lệ phí môn bài năm 2020

Điểm nổi bật mới nhất đáng chú ý về lệ phí môn bài

1. 3 trường hợp mới được miễn lệ phí môn bài | Nghị định 22/2020/NĐ-CP

Sửa đổi Khoản Khoản 6,7 – bổ sung mới Khoản 8,9,10 tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP:

(6) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp

(7) Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

(8) Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài (Nghị định 22/2020/NĐ-CP)

⇒ Đối tượng: Mới kinh doanh (doanh nghiệp, hộ kinh doanh)

(9) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

a) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

b) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

⇒ Đối tượng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

(10) Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập

⇒ Không thuộc đối tượng phải đóng thuế môn bài

2. Thay đổi điều chỉnh về mức thu lệ phí môn bài với 3 loại hình sản xuất kinh doanh 

Tại Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP:

– Bổ sung khoản 2 về mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

d) Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

– Sửa đổi, bổ sung Khoản 3:

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

– Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 khi ngừng sản xuất kinh doanh không phải nộp lệ phí môn bài:

5. Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điêu kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm

3. Thực hiện Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí là đối tượng mới kinh doanh 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP:

– Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

– Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp của hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán (Nghị định 22/2020/NĐ-CP)

4. Thay đổi điều chỉnh về thời hạn nộp lệ phí môn bài | Nghị định 22/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP:

Thời gian được miễn nộp thuếThời hạn nộp lệ phí môn bài
(1) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh): Miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp)
Kết thúc thời gian 6 tháng đầu nămChậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn
Kết thúc thời gian 6 tháng cuối nămChậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.
(2) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại
Ra hoạt động trong 6 tháng đầu nămChậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.
Ra hoạt động trong 6 tháng cuối nămChậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động

Trên đây 4 Điểm nổi bật mới nhất đáng chú ý về lệ phí môn bài năm 2020 qua Nghị định 22/2020/NĐ-CP mong rằng sẽ giúp ích cho bạn đọc – Tham gia ngay khoá học kế toán Online thu lượm về kinh nghiệm xài nghiệp vụ chuyên nghiệp chỉ với 1 khoá học tựa 3 năm làm nghề. CAM KẾT 100% ĐẦU RA TỰ MÌNH LÊN CẢ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN HỌC!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...