Cách đăng ký MST cá nhân bằng mã số định danh ID

Cách đăng ký MST cá nhân | Hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người nộp thuế cần thực hiện cập nhật thay đổi thông tin đăng ký MST cá nhân bằng mã số định danh ID cùng trung tâm Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết ngay dưới đây.

1. Đối tượng đăng ký mst cá nhân đổi sang mã định danh ID

– Là cá nhân có quốc tịch Việt Nam

– Là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN), là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế TNCN;

– Là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với NSNN theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản khác thuộc NSNN;

– Là cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng mã số thuế 10 số để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

2. Các trường hợp nào cần phải rà soát MST cá nhân?

(1) Phát sinh thu nhập chịu thuế TNCN Hoặc là người phụ thuộc

(2) Phát sinh nghĩa vụ thuế với ngân sách NN

VD: Phí sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ nhà đất, ô tô, xe máy, tàu thuyền,…

(3) Đại diện hộ kinh doanh

3. Mục đích việc rà soát MST cá nhân

Để đảm bảo mỗi cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân, đề nghị người nộp thuế cập nhật đầy đủ, chính xác 03 thông tin:

– Họ và tên

– Số căn cước công dân hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân

– Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân

4. Hướng dẫn đăng ký MST cá nhân bằng mã số định danh ID

Người nộp thuế (NNT) là cá nhân có thể lựa chọn một trong ba cách sau đây để thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế:

CÁCH 1: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử

a. Cách đăng ký MST cá nhân bằng mã số định danh ID trường hợp người nộp thuế đăng nhập qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia:

Người nộp thuế truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tìm kiếm thủ tục hành chính: “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” hoặc truy cập vào đường dẫn: https://dichvucong.gov.vn/p/home

đăng ký mst cá nhân 7
Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện đăng ký MST cá nhân

b. Cách đăng ký MST cá nhân bằng mã số định danh ID trường hợp người nộp thuế đăng nhập qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế:

Người nộp thuế truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn chọn tab “Cá nhân”/Đăng nhập và Nhập các thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp.
(Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)

đăng ký mst cá nhân
Truy cập thuedientu đăng ký mst cá nhân

b.1) Thay đổi thông tin “Đăng ký thuế” của người phụ thuộc:

Sau khi đăng nhập thành công, tích chọn Đăng ký thuế/thay đổi thông tin . Hệ thống hiển thị giao diện tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế, bao gồm thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế. Tại mục Giấy tờ của cá nhân, NNT tích chọn “Thay đổi thông tin” và nhập chính xác thông tin giấy tờ và ngày cấp theo căn cước công dân mới nhất (12 số). NNT tiếp tục tích chọn: “Lấy thông tin công dân” để truy vấn thông tin cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống hiển thị theo thông tin chính xác của công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi đối chiếu, NNT xác nhận hoàn thành và tích chọn: Hoàn thành kê khai và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để gửi tờ khai và các hồ sơ đính kèm đến cơ quan thuế, kết thúc kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế.

b.2) Thay đổi thông tin người phụ thuộc

Sau khi đăng nhập thành công, tích chọn Đăng ký thuế\Kê khai và nộp hồ sơ ĐKT\chọn hồ sơ “20/ĐK-TCT-Tờ khai đăng ký NPT của cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công. Tại màn hình nhập tờ khai, NNT lựa chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”, cập nhật đầy đủ thông tin người phụ thuộc. Lưu ý cập nhật đầy đủ 3 trường thông tin họ và tên, ngày sinh, giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số căn cước công dân mới nhất). Sau khi kê khai các trường thông tin, NNT chọn “Hoàn thành kê khai” và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để hoàn thành gửi Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc và các hồ sơ đính kèm.

CÁCH 2: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập

đăng ký mst cá nhân 6
Thay đổi MST cá nhân qua cơ quan chi trả thu nhập

NNT là CÁ NHÂN nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả, gồm:

– Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó)

– Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

NNT là CƠ QUAN chi trả tổng hợp thông tin của người lao động, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thành phần hồ sơ:

– Tờ khai Đăng ký thuế:

  • Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT

  • Mẫu 20-ĐK-TH-TCT

>> Đính kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin người nộp thuế và người phụ thuộc người nộp thuế

LƯU Ý: Cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (cập nhật số CCCD mới nhất) 

(Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo)

CÁCH 3: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

– Nơi nộp hồ sơ: Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú 

– Thành phần hồ sơ:

(1) Trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập

đăng ký mst cá nhân 5
Cách đăng ký MST cá nhân cho trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập

Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân người nộp thuế

(2) Trường hợp cá nhân phát sinh nghĩa vụ thuế với NSNN

(3) Trường hợp đại diện hộ kinh doanh sử dụng MST 10 số 

=> Cả 02 trường hợp liên hệ CQT quản lý trực tiếp 

(4) Trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế của NPT.

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC 

– Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người nộp thuế/ người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nộp thuế/ người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

LƯU Ý: Hiện nay, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng thuế điện tử (eTax) dành cho NNT. Theo đó, bổ sung thêm chức năng tra cứu dữ liệu đối với Danh sách NNT cần rà soát thông tin qua cơ quan chi trả; tra cứu dữ liệu đối với Danh sách người phụ thuộc cần rà soát thông tin qua cơ quan chi trả; gửi thư điện tử cho cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử cần rà soát thông tin, định kỳ vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng.

(Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo)

Để đảm bảo thông tin cá nhân được cập nhật kịp thời, nhanh chóng, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua phương thức điện tử.

XEM THÊM:

Cách tra cứu mã chương mã tiểu mục nộp thuế

Tra cứu tiền nợ thuế, tiền phạt & tiền chậm nộp thuế

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

đăng ký mst cá nhân 3
Hỏi đáp cách đăng ký MST cá nhân bằng mã số định danh CCCD

Trên đây chia sẻ mới nhất về chuẩn hóa dữ liệu Mã số thuế cá nhân khi thực hiện chuyển đổi đăng ký MST cá nhân bằng mã số định danh ID mong rằng sẽ hữu ích cho tất cả các cá nhân là người nộp thuế. Đừng quên ủng hộ nhấn Like Fanpage kịp thời cập nhật bản tin thuế, kế toán mới nhất cùng ưu đãi dành cho các khóa học kế toán tổng hợp thuế cho đa loại hình doanh nghiệp & đơn vị HCSN.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận