Khoá học kế toán công ty môi giới bất động sản

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
3.700.000
Lớp học có giáo viên
6.500.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
3.700.000
Lớp học có giáo viên
6.500.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Công ty môi giới bất động sản | Là công việc trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Bất động sản (nhà/đất) là tài sản giá trị lớn của cả một đời người mọi giao dịch cần phải thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật – để tránh rủi ro, tranh chấp về sau.

Hạch toán kịp thời đầy đủ, chính xác, trung thực các nghiệp vụ thanh toán phát sinh hàng ngày, kiểm tra đối chiếu công nợ và báo cáo hàng tháng. Hãy đến Kế toán Việt Hưng làm nơi khởi đầu bước đi đầu tiên vững trãi làm tốt công việc kế toán môi giới bất động sản.  

Dịch vụ môi giới bất dộng sản thường bao gồm:

 • Định giá bất động sản

 • Quảng cáo bất động sản

 • Tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản

 • Tư vấn pháp lý

 • Quản lý tiếp thị các dự án bất động sản

 • Đấu giá bất động sản

1. Số dư đầu kỳ kế toán công ty môi giới bất động sản

BƯỚC 1: Khai báo thông tin phòng ban, nhân viên, Khách hàng, nhà cung cấp – Cách khai báo khoa học, cách cập nhật từ file Excel lên phần mềm, cách đối chiếu lại thông tin

BƯỚC 2: Hướng dẫn cập nhập Bảng phân  bổ công cụ dụng cho bộ phận quản lý và bộ phận dịch vụ Dịch vụ môi giới bất động sản

BƯỚC 3: Hướng dẫn cập nhật bảng trích khấu hao TSCĐ cho bộ phận  dịch vụ Dịch vụ, cho bộ phận quản lý

BƯỚC 4: Hướng dẫn cập nhập công nợ phải thu của khách hàng

công ty môi giới bất động sản 3
Số dư đầu kỳ kế toán công ty môi giới bất động sản

BƯỚC 5: Hướng dẫn cập nhật công nợ phải trả của nhà cung cấp

BƯỚC 6: Cập nhập thông tin số dư trên Cân đối tài khoản

2. Phát sinh kế toán công ty môi giới bất động sản

PHẦN 1: Doanh thu kế toán dịch vụ môi giới bất động sản

 • Hạch toán chi tiết doanh thu dịch vụ môi giới bất động sản

 • Tạo mã loại theo loại dịch vụ môi giới bất động sản

 • Hạch toán doanh thu chi tiết từng gói dịch vụ môi giới bất động sản

 • Hạch toán doanh thu thu tiền trước nhưng chưa hoặc thực hiện dần gói dịch vụ

 • Hạch toán doanh thu khác phát sinh

 • Doanh thu từ bán thanh lý TSCĐ

 • Cách xuất hóa đơn bên dịch vụ môi giới bất động sản

 • Các lưu ý về thuế suất thuế GTGT trong loại hình dịch vụ môi giới bất động sản

PHẦN 2: Công cụ dụng cụ kế toán dịch vụ môi giới bất động sản

– Các công cụ dụng cụ dùng cho công ty dịch vụ môi giới bất động sản như bàn ghế, máy móc, dụng cụ cho dịch vụ và quản lý

– Đối với các CCDC mua về sử dụng ngay

– Hướng dẫn hạch toán mua và ghi tăng CCDC: theo dõi công cụ phân bổ công cụ theo từng dịch vụ liên quan đến Cho thuê

– Hướng dẫn phân bổ CCDC cho các bộ phận: quản lý, Dịch vụ môi giới bất động sản

PHẦN 3: Tài sản cố định kế toán dịch vụ môi giới bất động sản

 • Hướng dẫn sự hình thành xây dựng cơ bản dở dang đưa vào sử dụng để cho thuê

 • Hướng dẫn mua TSCĐ và trích khấu hao cho Dịch vụ môi giới bất động sản.

 • Hướng dẫn khấu hao TSCĐ vào chi phí quản lý và trích khấu hao vào chi phí tính ra giá thành dịch vụ Dịch vụ môi giới bất động sản.

 • Thanh lý TSCĐ, hồ sơ thanh lý

PHẦN 4: Tập hợp chi phí, tính giá thành dịch vụ – kết chuyển lãi lỗ kế toán dịch vụ môi giới bất động sản

 • Xác định kỳ tính giá thành chuẩn trong dịch vụ Dịch vụ môi giới bất động sản.

 • Tập hợp chi phí trực tiếp theo tông tư 200, thông tư 133

 • Phân bổ chi phí chung vào dịch vụ Dịch vụ môi giới bất động sản

 • Cân đối giá vốn theo từng lớp/theo từng loại Dịch vụ môi giới bất động sản

 • So sánh Doanh thu theo từng loại dịch vụ/ So sánh doanh thu – Giá vốn từng gói Dịch vụ môi giới bất động sản

công ty môi giới bất động sản 4
Các phát sinh trong kỳ kế toán công ty môi giới bất động sản

PHẦN 5: Về chi phí tiền lương, BHXH trong kế toán dịch vụ môi giới bất động sản

– Phân biệt lương từng bộ phận, hồ sơ lương của bộ phận có BHXH

– Lập bảng lương cho bộ phận văn phòng, quản lý, lương nhân viên chăm sóc dịch vụ

– Lương thời vụ, lương cộng tác viên trong công ty Dịch vụ môi giới bất động sản

– Hướng dẫn làm nhanh quyết toán thuế TNCN cuối năm

– Hướng dẫn làm nhanh hợp đồng lao động

– Hướng dẫn cách đối chiếu các chỉ tiêu lương so quyết toán thuế TNCN

– Hướng dẫn hạch toán lương

–  Các khoản trích phần trăm hoa hồng cho nhân viên môi giới

PHẦN 6: Ngân hàng và quỹ tiền mặt kế toán dịch vụ môi giới bất động sản

 • Hướng dẫn cân đối công nợ phải thu, công nợ phải trả cho nhà cung cấp

 • Hướng dẫn cân đối nguồn vốn và tiền mặt.

 • Hướng dẫn đối chiếu ngân hàng.

PHẦN 7: Các chi phí mua ngoài khác

 • Hướng dẫn các chi phí quản lý: Chi phí tiếp khách

 • Hồ sơ chi phí, định mức chi phí xăng xe cho quản lý

 • Chi phí văn phòng phẩm và các chi phí khác

 • Chi phí trang phục trong dịch vụ Dịch vụ môi giới bất động sản

PHẦN 8: Kê khai – báo cáo các loại Thuế

Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để cơ sở biết thực hiện

 • Lập tờ khai thuế GTGT/TNCN. Lập bảng kê mua vào – bán ra

 • Khấu trừ thuế GTGT, cân đối thuế GTGT.

 • Đối chiếu thuế GTGT giữa tờ khai và hạch toán

 • Các biểu mẫu và khung điều chỉnh các nội dung điều chỉnh nộp lại tờ khai thuế GTGT

 • Lập quyết toán thuế TNDN

 • Hướng dẫn hạch toán thuế TNDN tạm tính

 • Hướng dẫn đối chiếu lại điều chỉnh thuế TNDN sau khi quyết toán TNDN cuối năm

 • Hướng dẫn lập tờ khai QT thuế TNDN điều chỉnh (với trường hợp lập lại BCTC)

3. Cuối kỳ kế toán công ty môi giới bất động sản

công ty môi giới bất động sản 5
Báo cáo cuối kỳ kế toán công ty môi giới bất động sản

BƯỚC 1: Cân đối hệ thống lại toàn bộ các chỉ tiêu trên CĐTK trước khi lên BCTC

BƯỚC 2: Tính thuế TNDN trước khi lập CĐTK

BƯỚC 3: Lập Báo cáo tài chính đầy đủ gồm: cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ & thuyết minh báo cáo tài chính.

BƯỚC 4: Hướng dẫn hệ thống in ấn, in nhanh, kết xuất sổ sách ra Excel, Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ, tìm nhanh hồ sơ 

Đây là mảng kinh doanh đem lại nguồn thu lớn cho chủ đầu tư – Doanh nghiệp bởi vậy mà nó lại phát sinh nhiều vấn đề. Kế toán Việt Hưng giúp bạn có nền tảng nghiệp vụ kế toán kế toán môi giới bất động sản 100% CAM KẾT ĐẦU RA học Online trực tiếp giáo viên riêng.

THAM KHẢO:

Khóa học thực hành kế toán Vận tải dành cho Người mới bắt đầu

Khóa học kế toán Xuất nhập khẩu Người mới bắt đầu

Hình thức học

,

Doanh nghiệp

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bùi Hương Trang
Bùi Hương Trang
Bình chọn :
     

Học qua video có hỗ trợ cài phần mềm không ạ

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Bùi Hương Trang

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

https://ketoanviethung.com/course/view.php?id=337

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán công ty BĐS

♦ Nắm vững kiến thức nguyên lý kế toán & định khoản kế toán chi tiết

♦ Thành thạo mọi nghiệp vụ hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán

♦ Hoàn tất mọi báo cáo liên quan – va chạm xử lý tình huống thực tế công ty 

♦ Thành thạo các loại báo cáo thuế. Nộp thuế online qua mạng

♦ Hiểu sâu tự mình lên báo cáo tài chính công ty bất động sản

♦ Tự mình hoàn thiện sổ sách công ty BĐS nhanh và chính xác nhất

♦ Thông thạo tự tin quyết toán với cơ quan thuế – hoàn tất các báo cáo

♦ Tự tin quản lý vận hành tốt công ty BĐS – kiểm soát bộ máy kế toán 

♦ Nhanh chóng ứng tuyển & tìm kiếm được 1 công việc – cơ hội thăng tiến trong công việc

♦ Đúc kết những kỹ năng & kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khoá học thực tế 

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bùi Hương Trang
Bùi Hương Trang
Bình chọn :
     

Học qua video có hỗ trợ cài phần mềm không ạ

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Bùi Hương Trang

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé